forum

Mapper's Choice Awards 2017 (Vietnamese)

posted
Total Posts
1
Topic Starter
Hokichi

中文 | 日本語 | 한국어 | Español | Русский | Bahasa Indonesia | Français | Tiếng Việt | Deutsch | Polski | ελληνικά
Mapper's Choice Awards đã trở lại vào năm 2017, và lớn hơn bao giờ hết! Đây là một sự kiện bình chọn, nơi mà những modder/mapper có thể đề cử và bình chọn map/mapper mà họ nghĩ là tốt nhất cho từng hạng mục. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra quan điểm mới về những beatmap tốt nhất năm 2017 qua cái nhìn của cộng đồng mapping.

Chúng tôi đã mở rộng ra cả 4 chế độ chơi, và cũng đẩy nhanh tốc độ đề cử và bình chọn nên nó không còn tẻ nhạt như trước nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người tham gia vào sự kiện này! Và không để bạn chờ nữa, sau đây là Mapper's Choice Awards 2017
 1. Đề cử sẽ diễn ra từ 03:00 ngày 20 tháng Tư đến 19:00 ngày 30 tháng Tư
 2. Để được đề cử, bạn cần phải có ít nhất 1 map đã được xếp hạng hoặc guest difficulty trong năm 2017, hoặc 100 kudosu, với kudosu mới nhất vào năm 2017.
 3. Mọi phiếu đề cử phải được gửi thông qua PM cho handsome. Bạn không được phép sửa đổi nếu tin nhắn đã được xem qua và xác nhận. Tuy nhiên, bạn có thể phải thay đổi một vài điều nếu phiếu đề cử của bạn được cho là không hợp lệ.
 4. Chỉ có những map đã được xếp hạng trong năm 2017 đủ điều kiện để đề cử, không bao gồm loved map.
 5. Bạn được quyền đề cử 3 ứng cử viên cho mỗi hạng mục.
 6. Bạn được quyền đề cử bản thân mình và/hoặc beatmap của chính mình, tuy nhiên, việc lạm dụng sẽ làm phiếu đề cử bị hủy bỏ.
 7. Bạn được quyền đề cử nhiều chế độ nếu bạn có đủ điều kiện.
 8. Bạn được quyền đề cử cùng ứng cử viên cho nhiều hạng mục thuộc 'Maps''Users'.
 9. Bạn không được quyền đề cử cùng một ứng cử viên cho nhiều hạng mục thuộc 'Genre-specific Maps'. Điều này là bởi vì những beatmap đã được phân loại mà không bị trùng lặp.
 10. Việc vượt qua quá trình đề cử phụ thuộc vào mức độ tham gia, vì thế, chúng tôi không chắc chắn rằng tất cả các beatmap được đề cử sẽ đều tiến vào vòng bình chọn.
 1. Bình chọn sẽ diến ra từ 19:00 ngày 4 tháng Năm đến 19:00 ngày 14 tháng Năm
 2. Để được bình chọn, bạn cần phải có ít nhất 1 map hoặc guest difficulty đã được xếp hạng trong năm 2017, hoặc 100 kudosu, với kudosu mới nhất vào năm 2017.
 3. Mọi phiếu bình chọn phải được gửi thông qua PM cho handsome. Bạn không được phép sửa đổi nếu tin nhắn đã được xem qua và xác nhận. Tuy nhiên, bạn có thể phải thay đổi một vài điều nếu phiếu đề cử của bạn được cho là không hợp lệ.
 4. Bạn được quyền bình chọn nhiều nhất là 13 ứng cử viên cho mỗi hạng mục, sử dụng hệ thống 13 điểm (7 - 6 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1).
 5. Bạn được quyền bình chọn beatmap của chính mình, tuy nhiên, việc lạm dụng sẽ làm phiếu bình chọn bị hủy bỏ.
 6. Bạn được quyền bình chọn ở nhiều chế độ nếu bạn có đủ điều kiện. 1. Grand Award
 2. Marathon
 3. Storyboard³
 4. Spread
 5. Hitsounding
 6. Unorthodox
 1. Rhythm Game⁴
 2. Doujin
 3. Anime & Eroge
 4. Electronic
 5. Western
 6. Eastern

  ¹: Nếu beatmap nằm ở nhiều hạng mục, chúng sẽ được đưa đến hạng mục có ưu tiên cao nhất trước. Đối với osu!standard, Rhythm Game có ưu tiên cao nhất và Eastern có ưu tiên thấp nhất.
  ²: Bạn có thể xem tất cả set đã được xếp hạng trong năm 2017 với hạng mục của chúngở đây.
 1. Grand Award
 2. Mapper
 3. Modder
 4. Storyboarder³
 5. Outstanding Contribution
 6. Most Promising⁴
 7. Most Influential

  ³: Trường hợp của hạng mục StoryboardStoryboarder là độc lập đối với từng chế độ, việc bình chọn và đề cử sẽ được đối chiếu mà không ảnh hưởng đến chế độ.
  ⁴: Liên quan đến mapper mà beatmap đầu tiên của họ được xếp hạng trong năm 2017, đặc biệt là sự thay đổi của hạng mục Rookie năm ngoái. Danh sách có thể được tìm thấy ở đây.


 1. Grand Award
 2. Marathon
 3. Storyboard³
 4. Spread
 5. Unorthodox
 1. Touhou & Doujin
 2. Anime
 3. Rhythm Game
 4. Video Game OST
 5. Electronic
 6. Rock & Metal

  ¹: Nếu beatmap nằm ở nhiều hạng mục, chúng sẽ được đưa đến hạng mục có ưu tiên cao nhất trước. Đối với osu!taiko, Touhou & Doujin có ưu tiên cao nhất và Rock & Metal có ưu tiên thấp nhất.
  ²: Bạn có thể xem tất cả set đã được xếp hạng trong năm 2017 với hạng mục của chúng ở đây.
 1. Grand Award
 2. Mapper
 3. Modder
 4. Storyboarder³
 5. Outstanding Contribution
 6. Most Promising⁴
 7. Most Influential

  ³: Trường hợp của hạng mục StoryboardStoryboarder là độc lập đối với từng chế độ, việc bình chọn và đề cử sẽ được đối chiếu mà không ảnh hưởng đến chế độ.
  ⁴: Liên quan đến mapper mà beatmap đầu tiên của họ được xếp hạng trong năm 2017, đặc biệt là sự thay đổi của hạng mục Rookie năm ngoái. Danh sách có thể được tìm thấy ở đây.


 1. Grand Award
 2. Marathon
 3. Storyboard³
 4. Spread
 5. Hitsounding
 6. Unorthodox
 1. Anime
 2. Rhythm Game
 3. Electronic
 4. Eastern
 5. Western

  ¹: Nếu beatmap nằm ở nhiều hạng mục, chúng sẽ được đưa đến hạng mục có ưu tiên cao nhất trước. Đối với osu!catch, Anime có ưu tiên cao nhất và Western có ưu tiên thấp nhất.
  ²: Bạn có thể xem tất cả set đã được xếp hạng trong năm 2017 với hạng mục của chúng ở đây.
 1. Grand Award
 2. Mapper
 3. Modder
 4. Storyboarder³
 5. Outstanding Contribution
 6. Most Promising⁴
 7. Most Influential

  ³: Trường hợp của hạng mục StoryboardStoryboarder là độc lập đối với từng chế độ, việc bình chọn và đề cử sẽ được đối chiếu mà không ảnh hưởng đến chế độ.
  ⁴: Liên quan đến mapper mà beatmap đầu tiên của họ được xếp hạng trong năm 2017, đặc biệt là sự thay đổi của hạng mục Rookie năm ngoái. Danh sách có thể được tìm thấy ở đây.


 1. Grand Award
 2. Marathon
 3. Storyboard³
 4. Spread
 5. Hitsounding
 6. Unorthodox
 7. 4K Keymode
 8. Other Keymodes
 1. Rhythm Game
 2. Electronic
 3. Japanese
 4. Western

  ¹: Nếu beatmap nằm ở nhiều hạng mục, chúng sẽ được đưa đến hạng mục có ưu tiên cao nhất trước. Đối với osu!mania, Rhythm Game có ưu tiên cao nhất và Western có ưu tiên thấp nhất.
  ²: Bạn có thể xem tất cả set đã được xếp hạng trong năm 2017 với hạng mục của chúng ở đây.
 1. Grand Award
 2. Mapper
 3. Modder
 4. Storyboarder³
 5. Outstanding Contribution
 6. Most Promising⁴
 7. Most Influential

  ³: Trường hợp của hạng mục StoryboardStoryboarder là độc lập đối với từng chế độ, việc bình chọn và đề cử sẽ được đối chiếu mà không ảnh hưởng đến chế độ.
  ⁴: Liên quan đến mapper mà beatmap đầu tiên của họ được xếp hạng trong năm 2017, đặc biệt là sự thay đổi của hạng mục Rookie năm ngoái. Danh sách có thể được tìm thấy ở đây.


[/centre]
 1. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 2. Chata - enn mapped by EvilElvis
 3. Rita - dorchadas mapped by Delis
 4. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 5. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 6. Eisyo-kobu - Oriental Blossom mapped by Crystal
 7. Kraus - Pitch Fucker mapped by dsco
 8. baker - For a Dead Girl+ mapped by handsome
 9. Porter Robinson - Goodbye To A World mapped by Monstrata
 10. SHISHAMO - Kimi to Gelaende mapped by Zero__wind
 11. Demetori - Youkai no Yama ~ Mysterious Mountain mapped by GoldenWolf
 12. BlackYooh vs. siromaru - BLACK or WHITE? mapped by Arrival
 13. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \crossroads of chrono\" remix) mapped by Lavender"
 14. fhana - Hoshikuzu no Interlude (Serji Remix) mapped by handsome
 15. Feryquitous - Central Nucleus mapped by Shiirn
 16. An - OrVid mapped by RLC
 17. EGOIST - RELOADED mapped by handsome
 18. illion - AIWAGUMA mapped by Ellyu
 19. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 20. MiddleIsland - Yoiyami Datsugoku Hime mapped by Mirash
 21. JYOCHO - Taiyou to Kurashite Kita mapped by dsco
 22. Camellia - Key of timepieces mapped by Regou
 23. Shimotsuki Haruka - Hidra Heteromycin mapped by Lasse
 24. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 25. Krewella - Be There mapped by Mir
 26. MaxNRG - Hide Away My Heart mapped by Strategas
 27. kors k feat. Yukacco - On The Beat (Akira Complex Remix) mapped by Naitoshi
 28. Ling Yuan yousa - Ben Se mapped by z1085684963
 29. BABYMETAL - THE ONE mapped by Hysteria
 30. TrySail - adrenaline!!! -TV Ver- mapped by Left
 31. Kanpyohgo - Unmei no Dark Side -Rolling Gothic mix mapped by My Angel Azusa
 32. BlackY vs. Yooh - HAVOX mapped by Timorisu
 33. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 34. YUC'e - Sengoku HOP mapped by Nathan
 35. senya - Zetsubou no Fuchi mapped by -Mo-
 36. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by Mirash
 37. Hotaru Murasaki - Re:TrymenT mapped by eLy
 38. Memme - Geurida mapped by NeilPerry
 39. Aimer - LAST STARDUST mapped by Lilyanna
 40. Camellia - PLANET//SHAPER mapped by Leader
 41. Hige Driver - Palette mapped by Jounzan
 42. Yousei Teikoku - Hades: The rise mapped by Delis
 43. ESQUARIA - Kantsubaki mapped by Regou
 44. Squarepusher - Dark Steering mapped by dsco
 45. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This mapped by handsome
 46. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 47. YUC'e - Cinderella Syndrome mapped by Kibbleru
 48. Yooh - MariannE mapped by neonat
 49. gmtn. vs. kozato (fw. LUZE) & gmtn. (witch's slave) - squartatrice vs. disperagioia mapped by Lama Poluna
 50. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 51. Rita - Beyond the Eternity mapped by Delis
 52. Shimotsuki Haruka - Secret Liqueur mapped by PinkHeart
 53. Memme - Avalanche mapped by Starfy
 54. Yakushi Ruri - Apeiria mapped by Fushimi Rio
 55. Diao ye zong - Owaranu Matsuri mapped by tokiko
 56. La Cataline - Beginnings mapped by Mirash
 57. Outsider - Like A Man mapped by IceBeam
 58. Ocelot - ENISHI (feat. Hatsune Miku) mapped by DeRandom Otaku
 59. REOL - YoiYoi Kokon mapped by DreaM117er
 60. Nanahira - Petals mapped by toybot
 61. USAO - Get on mapped by sionKotori
 62. xi - Zauberkugel mapped by pishifat
 63. kamome sano - Searchlight mapped by Meg
 64. Dreamcatcher - GOOD NIGHT mapped by Natsu
 65. Sota Fujimori - polygon mapped by Sebu
 66. Plini - Paper Moon mapped by Zhuriel
 67. goreshit - o'er the flood mapped by Hobbes2
 68. Silversun Pickups - Lazy Eye mapped by squirrelpascals
 69. Phantom Sage - Holystone mapped by sheela
 70. Nekomata Gekidan - AsiaN distractive mapped by Regou
 71. TERRASPEX - AMAZING BREAK mapped by Monstrata
 72. Denkishiki Karen Ongaku Shuudan - Tsunagaranai Sekai mapped by PinkHeart
 73. Mediks - Come Back Down mapped by [Kamiya]
 74. Irreversible Mechanism - Into the Void mapped by Mazzerin
 75. Ne Obliviscaris - Painters of the Tempest (Part II): Triptych Lux mapped by mithew
 76. Dream Theater - On The Backs Of Angels mapped by LMT
 77. REOL - YoiYoi Kokon mapped by Pho
 78. Araragi Tsukihi(Iguchi Yuka) - Platinum Disco mapped by Karen
 79. Shimotsuki Haruka - Byakuya Gensoutan mapped by Chaoslitz
 1. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 2. Chata - enn mapped by EvilElvis
 3. Camellia - Key of timepieces mapped by Regou
 4. Shimotsuki Haruka - Secret Liqueur mapped by PinkHeart
 5. An - OrVid mapped by RLC
 6. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 7. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 8. BlackYooh vs. siromaru - BLACK or WHITE? mapped by Arrival
 9. KASAI HARCORES - Cycle Hit mapped by Worminators
 10. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 11. BABYMETAL - THE ONE mapped by Hysteria
 12. KOAN Sound & Asa - Tetsuo's Redemption mapped by Jakomo73
 13. Porter Robinson - Goodbye To A World mapped by Monstrata
 14. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 15. Rusty K - Dark Eyes mapped by Mir
 16. FELT - After rain mapped by UndeadCapulet
 17. Demetori - Youkai no Yama ~ Mysterious Mountain mapped by GoldenWolf
 18. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \"crossroads of chrono\" remix) mapped by Lavender
 19. fhana - Hoshikuzu no Interlude (Serji Remix) mapped by handsome
 20. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 21. USAO - Get on mapped by sionKotori
 22. Linkin Park - Living Things mapped by 384059043
 23. Apocalyptica - Wagner Reloaded mapped by pishifat
 24. Nanahira - Petals mapped by toybot
 25. ITO KASHITARO - Sayonara dake ga jinsei da mapped by appleeaterx
 26. hapi - THE MEDLEY OF POKEMON RGBY+GSC -3PBs- mapped by Kenterz
 27. Liz Triangle - Myoujin Henka mapped by Mirash
 28. Camellia - Feelin Sky (Camellia's \"200step\" Self-remix) mapped by ProfessionalBox
 29. AVTechNO!xTreow - DYE/Re:flection+ mapped by dsco
 30. Avenged Sevenfold - Save Me mapped by Drummer
 31. Diao ye zong feat. Meramipop - Karakurenai no Kage mapped by Hey lululu
 32. kors k feat. Yukacco - On The Beat (Akira Complex Remix) mapped by Naitoshi
 33. Ling Yuan yousa - Ben Se mapped by z1085684963
 34. Halozy - Heart of Night mapped by Chaoslitz
 35. Triad Primus - Trancing Pulse mapped by Ayalis
 36. Imperial Circus Dead Decadence - Yomi yori Kikoyu, Koukoku no Tou to Honoo no Shoujo. mapped by PoNo
 37. Aimer - LAST STARDUST mapped by Lilyanna
 38. Kawano Marina - Weight of the World Kowaretasekainouta mapped by Lilyanna
 39. Camellia - Enantiomorphs mapped by -kevincela-
 40. Yooh - MariannE mapped by neonat
 41. Camellia - PLANET//SHAPER mapped by Leader
 42. ESQUARIA - Kantsubaki mapped by Regou
 43. Shimotsuki Haruka - Kawari Yuku Mono mapped by Lasse
 44. MAXIMUM THE HORMONE - A-L-I-E-N mapped by Monstrata
 45. Halozy - S.A.T.O.R.A.R.E mapped by PandaHero
 46. MiddleIsland - Yoiyami Datsugoku Hime mapped by Mirash
 47. Rita - Beyond the Eternity mapped by Delis
 48. Feryquitous - Central Nucleus mapped by Shiirn
 49. Bernd Krueger - Sonata No.14 in cis-Moll, Op. 27/2 - 3. Satz mapped by Fenza
 50. OSTER project - Labradorite feat. Yu Tokiwa mapped by thzz
 51. Plini - Paper Moon mapped by Zhuriel
 52. EGOIST - RELOADED mapped by handsome
 53. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \"crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 54. Muzzy - Spectrum mapped by Yamicchi
 55. TRakker - Countdown to the Blue mapped by Lasse
 56. Shimotsuki Haruka - Liblume mapped by Lasse
 57. Rita - Tou no Shita no Exercitus mapped by Lasse
 58. MISATO - Necro Fantasia mapped by Chromoxx
 59. KikuoHana - Nobore! Susume! Takai Tou mapped by Kuron-kun
 60. Razlom - Darkmist mapped by vanucik
 61. xi - Halcyon -Long Version- mapped by [ -Scarlet- ]
 62. Imperial Circus Dead Decadence - Uta mapped by pkk
 63. Muzzy - Spectrum mapped by Secretpipe
 64. Dance Gavin Dance - NASA / I'm Down with Brown Town mapped by Sharkie
 65. Silversun Pickups - Lazy Eye mapped by squirrelpascals
 66. Camellia - dreamless wanderer mapped by Shiirn
 67. HIZAKI Grace Project - Aphrodite mapped by Kite
 68. Various Artists - Yuruyuri Songs Compilation mapped by Karia
 69. DragonForce - Through the Fire and Flames mapped by Ponoyoshi
 70. Daisuke Ishiwatari - Condemnation Wings mapped by Jounzan
 71. Helblinde - The Solace of Oblivion mapped by ProfessionalBox
 72. Meramipop - Cruel CRuEL mapped by Asaiga
 73. gmtn. vs. kozato (fw. LUZE) & gmtn. (witch's slave) - squartatrice vs. disperagioia mapped by Lama Poluna
 74. Tsukasa Yatoki - Heaven's Race Guitar Style mapped by moph
 75. Camellia - Dans la mer de son mapped by PoNo
 1. Mili - world.execute(me); mapped by Exile-
 2. Chata - enn mapped by EvilElvis
 3. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 4. Camellia - Dans la mer de son mapped by PoNo
 5. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 6. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 7. livetune feat.Hatsune Miku - Last Night, Good Night mapped by Autumn
 8. Electro.muster & WOM feat. Aoki Lapis - A Sugar Business mapped by -Tochi
 9. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 10. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 11. Diao ye zong - Owaranu Matsuri mapped by tokiko
 12. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee mapped by Monstrata
 13. sunzriver - 15 no Yoru mapped by Noffy
 14. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 15. Halozy - Heart of Night mapped by Chaoslitz
 16. Nanahira - Petals mapped by toybot
 17. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 18. YUC'e - Future Candy mapped by Nathan
 19. Eleharmonica remixed by kors k - Der Wald (kors k Remix) mapped by Cheesecake
 20. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 21. Kano - Sakura no Zenya mapped by yf_bmp
 22. MitiS - Living Color (Dezpot Remix) mapped by ProfessionalBox
 23. REOL - YoiYoi Kokon mapped by DreaM117er
 24. Cartoon - Why We Lose (ft. Coleman Trapp) mapped by Plaudible
 25. Duca - Shiawase no Otoshimono mapped by Kencho
 26. Endorfin. - Luminous Rage -Feryquitous OrderBless Remix- mapped by Nokris
 27. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 28. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 29. MYTH & ROID - Paradisus-Paradoxum mapped by wajinshu
 30. The Prototypes - Slip Away mapped by Secretpipe
 31. HoneyWorks - Boku ga Namae o Yobu Hi feat.Mochizuki Souta (CV:Kaji Yuki) mapped by Haruto
 32. Remo Prototype[CV: Hanamori Yumiri] - Sendan Life mapped by Lami
 33. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 34. DragonForce - Symphony of the Night mapped by Raiden
 35. MAK & SAK feat. XANA - Indecent (Nightcore Mix) mapped by Hanjamon
 36. DAOKO x Kenshi Yonezu - Uchiage Hanabi mapped by tasuke912
 37. Function Phantom - Algebra mapped by Supairo
 38. Yooh - MariannE mapped by neonat
 39. Diao ye zong feat. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by ASPIRIN
 40. EMILIA (CV: Rie Takahashi) - Stay Alive mapped by tasuke912
 41. ave;new feat.Sakura Saori - Graceful Anomaly mapped by JUDYDANNY
 42. Zedd - Clarity (feat. Foxes) (kamome sano remix) mapped by hikikochan
 43. Goose house - Hikaru nara mapped by Ascendance
 44. Halozy - Don't let you down mapped by - Magic Girl -
 45. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 46. Yooh - MariannE mapped by neonat
 1. Eisyo-kobu - Oriental Blossom mapped by Crystal
 2. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 3. Yousei Teikoku - Hades: The rise mapped by Delis
 4. Nekomata Gekidan - AsiaN distractive mapped by Regou
 5. Rita - dorchadas mapped by Delis
 6. baker - For a Dead Girl+ mapped by handsome
 7. xi - Zauberkugel mapped by pishifat
 8. USAO - BroGamer mapped by Arrival
 9. Outsider - Like A Man mapped by IceBeam
 10. Shimotsuki Haruka - Byakuya Gensoutan mapped by Chaoslitz
 11. Camellia feat. Nanahira - Tsukitourou mapped by jonathanlfj
 12. Au5 - Reiteration mapped by NeilPerry
 13. SHISHAMO - Kimi to Gelaende mapped by Zero__wind
 14. Flower - Taiyou to Himawari mapped by z1085684963
 15. Denkishiki Karen Ongaku Shuudan - Tsunagaranai Sekai mapped by PinkHeart
 16. Kanpyohgo - Unmei no Dark Side -Rolling Gothic mix mapped by My Angel Azusa
 17. BlackY vs. Yooh - HAVOX mapped by Timorisu
 18. Kero Kero Bonito - Flamingo (WTN3 Remix) mapped by Nerova Riuz GX
 19. Eiko Shimamiya - Higurashi no Naku Koro ni mapped by Okorin
 20. Yusadesu - Now Loading!!!! mapped by Emilia
 21. ClariS - Hitorigoto -TV MIX- mapped by DreaM117er
 22. YUC'e - Sengoku HOP mapped by Nathan
 23. TWICE - TT mapped by Lilyanna
 24. Yousei Teikoku - Torikago mapped by Okorin
 25. 96neko - Uso no Hibana mapped by Sonnyc
 26. SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle & Gemie - sh0ut mapped by Gaia
 27. Pegboard Nerds - We Are One (Original Vocal Mix) mapped by Frey
 28. Kraus - Pitch Fucker mapped by dsco
 29. Inori Minase - MELODY FLAG mapped by Chirony
 30. Izumi Akazawa (CV. Madoka Yonezawa) - Responsibility Response mapped by Shmiklak
 31. Komine Lisa - Resuscitated Hope mapped by Okorin
 32. Endorfin. - Luminous Rage mapped by Kibbleru
 33. Camellia as \Reverse of Riot\" - Completeness Under Incompleteness mapped by Regou",
 34. MDK - Fingerbang mapped by CookieBite
 35. UNDEAD CORPORATION - Hafuri mapped by tokiko
 36. Darren Korb - Forecast mapped by Delis
 37. monet - Kagami no Sekai ni wa Watashi shika Inai -another version- mapped by Mirash
 38. Porter Robinson & Madeon - Shelter mapped by pishifat
 39. uma vs. Morimori Atsushi - Re:End of a Dream mapped by Battle
 40. M2U - Marigold (ft. Guriri) mapped by - Frontier -
 41. Zekk - Calling mapped by NeilPerry
 42. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 43. Endorfin. - Luminous Rage -Feryquitous OrderBless Remix- mapped by Nokris
 44. Eisyo-kobu - Oriental Blossom mapped by Crystal
 45. Eisyo-kobu - Oriental Blossom mapped by Crystal
 46. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 47. Rita - dorchadas mapped by Delis
 48. Himeringo - Koitsubakihime mapped by toybot
 49. Kanpyohgo - Unmei no Dark Side -Rolling Gothic mix mapped by My Angel Azusa
 50. Eisyo-kobu - Oriental Blossom mapped by Crystal
 51. kamome sano - Searchlight mapped by Meg
 52. Dreamcatcher - GOOD NIGHT mapped by Natsu
 53. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 54. Mediks - Outbreak mapped by Strategas
 55. Shiggy Jr. - oyasumi mapped by bite you death
 56. Nekomata Master - Nekozamurai no Gyakushu mapped by moph
 57. League of Legends - Hanami ON THE RIFT (PV ver.) mapped by Log Off Now
 58. Seiryu - BLUE DRAGON mapped by Blue Dragon
 59. Noisia - Groundhog (Beat Juggle) mapped by Arphimigon
 60. Sota Fujimori - polygon mapped by Kaifin
 61. Nekomata Gekidan - AsiaN distractive mapped by Regou
 62. Yousei Teikoku - Hades: The rise mapped by Delis
 63. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 64. RADWIMPS - Hikari mapped by Haruto
 65. MYTH & ROID - Paradisus-Paradoxum mapped by Cellina
 66. ROTTENGRAFFTY - 70cm Shihou no Madobe mapped by Monstrata
 67. Akiyama Uni - Ten'imuhou mapped by Hollow Wings
 68. Hiroyuki Sawano - BLOWIN' mapped by ktgster
 69. Nanahoshi Kangengakudan - anoko dokonoko mapped by kwk
 70. REOL - YoiYoi Kokon mapped by Pho
 71. Ling Yuan yousa - Jin Li Chao mapped by AIR
 72. Araragi Tsukihi(Iguchi Yuka) - Platinum Disco mapped by Karen
 73. ITO KASHITARO - Hyakka Ryouran mapped by appleeaterx
 74. 96neko - Buriki no Dance mapped by Lasse
 1. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 2. Plini - Paper Moon mapped by Zhuriel
 3. Demetori - Youkai no Yama ~ Mysterious Mountain mapped by GoldenWolf
 4. OSTER project - Labradorite feat. Yu Tokiwa mapped by thzz
 5. ITO KASHITARO - Hyakka Ryouran mapped by appleeaterx
 6. Chata - enn mapped by EvilElvis
 7. Avenged Sevenfold - Save Me mapped by Drummer
 8. kensuke ushio - lit(var) mapped by Monstrata
 9. Silversun Pickups - Lazy Eye mapped by squirrelpascals
 10. Primary - in the Garden mapped by Kyuukai
 11. Roselia - The Everlasting Guilty Crown mapped by Underdogs
 12. Akiyama Uni - Niiru Renka Chou ~ Ancients mapped by My Angel Azusa
 13. Hotaru Murasaki - Re:TrymenT mapped by eLy
 14. Denkishiki Karen Ongaku Shuudan - Toki Hatsuru Yume mapped by toybot
 15. Imai Asami - Hoshikuzu no Ring mapped by Kalibe
 16. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \"crossroads of chrono\" remix) mapped by Lavender
 17. gmtn. vs. kozato (fw. LUZE) & gmtn. (witch's slave) - squartatrice vs. disperagioia mapped by Lama Poluna
 18. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 19. Pianom - Insaengui Huejeonmongma(ppongjjak ver.) mapped by jieusieu
 20. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by Mirash
 21. La Cataline - Beginnings mapped by Mirash
 22. An - OrVid mapped by RLC
 23. Primary - in the Garden mapped by MrSergio
 24. Squarepusher - Dark Steering mapped by dsco
 25. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 26. Nekomata Gekidan - AsiaN distractive mapped by Regou
 27. handsome muscle - Lost in nightmare mapped by handsome muscle
 28. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \"crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 29. MYTH & ROID - JINGO JUNGLE mapped by Plaudible
 30. Rita - Tou no Shita no Exercitus mapped by Lasse
 31. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by Mirash
 32. Karen Aoki & Daisuke Hasegawa - Great Days mapped by Testo
 33. Halozy - S.A.T.O.R.A.R.E mapped by PandaHero
 34. Primary - in the Garden mapped by MrSergio
 35. kamome sano - starlights feat. TEA mapped by MoeMoeKyunNN
 36. baker - For a Dead Girl+ mapped by handsome
 37. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 38. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 39. Phantom Sage - Holystone mapped by sheela
 40. Feint - Take It In (feat. Koven) mapped by Hobbes2
 41. Au5 - Reiteration mapped by NeilPerry
 42. Avenged Sevenfold - Save Me mapped by Drummer
 43. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 44. Lin Fang Zhou - Wu Li Zhi Tu mapped by Ryuusei Aika
 45. Nekomata Gekidan - AsiaN distractive mapped by Regou
 46. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 1. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 2. Kraus - Pitch Fucker mapped by dsco
 3. Helblinde - The Solace of Oblivion mapped by ProfessionalBox
 4. FELT - After rain mapped by UndeadCapulet
 5. MAXIMUM THE HORMONE - A-L-I-E-N mapped by Monstrata
 6. EGOIST - RELOADED mapped by handsome
 7. senya - Zetsubou no Fuchi mapped by -Mo-
 8. Camellia - Feelin Sky (Camellia's \"200step\" Self-remix) mapped by ProfessionalBox
 9. Kanpyohgo - Unmei no Dark Side -Rolling Gothic mix mapped by My Angel Azusa
 10. Camellia - dreamless wanderer mapped by Shiirn
 11. Meramipop - The Anonymous mapped by Halfslashed
 12. baker - For a Dead Girl+ mapped by handsome
 13. Denkishiki Karen Ongaku Shuudan - Tsunagaranai Sekai mapped by PinkHeart
 14. Rita - Suisouka mapped by Fushimi Rio
 15. NOMA - Brain Power mapped by Monstrata
 16. Porter Robinson - Goodbye To A World mapped by Monstrata
 17. Squarepusher - Dark Steering mapped by dsco
 18. Hideous Divinity - Ages Die mapped by Maakkeli
 19. Hanatan - Kokoronashi mapped by pishifat
 20. MaxNRG - Hide Away My Heart mapped by Strategas
 21. Ayane - Azurite no Hitsugi mapped by imoutosan
 22. Ling Yuan yousa - Jin Li Chao mapped by AIR
 23. Halozy - Kikoku Doukoku Jigokuraku mapped by Hollow Wings
 24. chano & 40mP - Natsukoi Hanabi mapped by Lasse
 25. Noisia - Groundhog (Beat Juggle) mapped by Arphimigon
 26. Shimotsuki Haruka - Secret Liqueur mapped by PinkHeart
 27. ESQUARIA - Kantsubaki mapped by Regou
 28. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 29. Rita - dorchadas mapped by Delis
 30. Sota Fujimori - polygon mapped by Kaifin
 31. SID - Rain mapped by Milan-
 32. Shimotsuki Haruka - Kawari Yuku Mono mapped by Lasse
 33. DragonForce - Fury of the Storm mapped by -GN
 34. Nhato - Delay Order mapped by Shizuku-
 35. Suigetsu Yamato - Fuujin Shoujo (Suigetsu Yamato Remix) mapped by ktgster
 36. Pianom - Insaengui Huejeonmongma(ppongjjak ver.) mapped by jieusieu
 37. Zekk - Calling mapped by NeilPerry
 38. GARNiDELiA - Gokuraku Jodo mapped by Vert
 39. Ocelot - ENISHI (feat. Hatsune Miku) mapped by DeRandom Otaku
 40. xi - Zauberkugel mapped by pishifat
 41. Hige Driver - Palette mapped by Jounzan
 42. Skrillex & Diplo - To U ft AlunaGeorge mapped by NeilPerry
 43. Doma Umaru (CV.Tanaka Aimi) - Nimensei*Uraomote Life! mapped by handsome
 44. Dormir - Cookie Bouquets mapped by dsco
 45. La Cataline - Beginnings mapped by Mirash
 46. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by Mirash
 47. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 48. JYOCHO - Taiyou to Kurashite Kita mapped by dsco
 49. Silversun Pickups - Lazy Eye mapped by squirrelpascals
 50. shoujo byou - Fukakutei Shinkirou wa Haiiro no Machi no Katasumi de mapped by 102335
 51. Akiyama Uni - Ten'imuhou mapped by Hollow Wings
 52. bill wurtz - the high class stuff mapped by Bonsai
 53. Sound Souler - Paradise mapped by kwk
 54. Nakamura Meiko - Aka no Ha mapped by Lily Bread
 55. Hollow Wings - Wo Zhen De Shou Shang Le mapped by Hollow Wings
 56. Camellia - Key of timepieces mapped by Regou


 1. Eisyo-kobu - Oriental Blossom mapped by Crystal
 2. Nekomata Gekidan - AsiaN distractive mapped by Regou
 3. Outsider - Like A Man mapped by IceBeam
 4. ATSUMI UEDA - Harmonia mapped by Starfy
 5. Helblinde - The Solace of Oblivion mapped by ProfessionalBox
 6. Kuroneko Dungeon - Lilieze to Enryuu Laevateinn mapped by Nyquill
 7. OSTER project - Labradorite feat. Yu Tokiwa mapped by thzz
 8. BlackYooh vs. siromaru - BLACK or WHITE? mapped by Arrival
 9. xi - Zauberkugel mapped by pishifat
 10. ARForest - Altros mapped by Shiirn
 11. BlackY vs. Yooh - HAVOX mapped by Timorisu
 12. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \"crossroads of chrono\" remix) mapped by Lavender
 13. xi - Glorious Crown mapped by Monstrata
 14. Camellia as \"Reverse of Riot\" - Completeness Under Incompleteness mapped by Regou
 15. Memme - Geurida mapped by NeilPerry
 16. ak+q - Vexaria mapped by Pentori
 17. uma vs. Morimori Atsushi - Re:End of a Dream mapped by Battle
 18. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \"crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 19. Sharlo - Yellow mapped by Zero__wind
 20. Seiryu - BLUE DRAGON mapped by Blue Dragon
 21. Tatsumi Megumi featured by Sano Hiroaki - Tsubomi (Long Version) mapped by Meat Inspector
 22. xi - Halcyon -Long Version- mapped by [ -Scarlet- ]
 23. Nardis - Cosmo Memory mapped by Stjpa
 24. Sota Fujimori - polygon mapped by Sebu
 25. SHK - East West Wobble mapped by Irreversible
 26. soraru vs. yuikonnu - Tsumi no Namae mapped by Shiratoi
 27. Nekomata Master feat. Misawa Aki - chrono diver -fragment- mapped by Seikatu
 28. Nekomata Master feat. Misawa Aki - chrono diver -fragment- mapped by Akitoshi
 29. yuikonnu - Tsumi no Namae mapped by Lasse
 30. USAO - BroGamer mapped by Arrival
 31. Memme - Avalanche mapped by Starfy
 32. Nekomata Master - Sayonara Heaven mapped by Enon
 33. RIN - Pluto -Tenderness mapped by My Angel Azusa
 34. Yamajet feat. Hiura Masako - Sunglow mapped by [ Sharuresu ]
 35. TOMOSUKE x Jazzin'park - LANA - Kiroku no Kakera - mapped by ailv
 36. NOMA - Brain Power mapped by Monstrata
 37. Nekomata Master+ - nightbird lost wing mapped by captin1
 38. himmeltengoku - saika in Another Style mapped by Sulfur
 1. Chata - enn mapped by EvilElvis
 2. Akiyama Uni - Ten'imuhou mapped by Hollow Wings
 3. Demetori - Youkai no Yama ~ Mysterious Mountain mapped by GoldenWolf
 4. ESQUARIA - Kantsubaki mapped by Regou
 5. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 6. Liz Triangle - Myoujin Henka mapped by Mirash
 7. baker - For a Dead Girl+ mapped by handsome
 8. Suigetsu Yamato - Fuujin Shoujo (Suigetsu Yamato Remix) mapped by ktgster
 9. Ling Yuan yousa - Jin Li Chao mapped by AIR
 10. Demetori - Fall of Fall ~ The Door Into Summer mapped by jonathanlfj
 11. Xceon feat. Mayumi Morinaga - Ikuseisou no Monogatari ~The Story of Eternity~ mapped by Seikatu
 12. Mei Ayakura - Romantic Fall mapped by felys
 13. SYNC.ART'S - MIND READER mapped by Lasse
 14. Diao ye zong - Owaranu Matsuri mapped by tokiko
 15. Hige Driver - Palette mapped by Jounzan
 16. senya - Zetsubou no Fuchi mapped by -Mo-
 17. Reol - Astronauts mapped by Moly
 18. Hanatan - Kokoronashi mapped by pishifat
 19. Ling Yuan yousa - Ben Se mapped by z1085684963
 20. Halozy - Heart of Night mapped by Chaoslitz
 21. Kanpyohgo - Unmei no Dark Side -Rolling Gothic mix mapped by My Angel Azusa
 22. Demetori - Plastic Mind ~ Alice in Underground mapped by GoldenWolf
 23. Sally - Remind mapped by Reya
 24. Tsukasa Yatoki - Heaven's Race Guitar Style mapped by moph
 25. 96neko - Buriki no Dance mapped by Lasse
 26. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by Mirash
 27. Yuuhei Satellite feat. senya - Torinokosareta Bijutsu (Arranged: HiZuMi) mapped by Dailycare
 28. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 29. Camellia feat. Nanahira - Tsukitourou mapped by jonathanlfj
 30. Spacelectro feat.Setsunan - Little Little wish mapped by Starfy
 31. *Namirin - Yasashisa no Riyuu mapped by Kibbleru
 32. Rib - Jitter Doll mapped by Kalibe
 33. xi-on - Fumoto no Jinja mapped by Worminators
 34. hapi - THE MEDLEY OF POKEMON RGBY+GSC -3PBs- mapped by Kenterz
 35. Halozy - S.A.T.O.R.A.R.E mapped by PandaHero
 36. Meramipop - The Anonymous mapped by Halfslashed
 37. ITO KASHITARO - Hyakka Ryouran mapped by appleeaterx
 38. nameless - Milk Crown on Sonnetica mapped by Milan-
 39. Narae - SPiCa mapped by timemon
 40. Ocelot - ENISHI (feat. Hatsune Miku) mapped by DeRandom Otaku
 41. Porter Robinson - Goodbye To A World mapped by Monstrata
 42. LhoU - Taylor mapped by Niva
 43. Foreground Eclipse - From Under Cover (Caught Up In A Love Song) mapped by Seni
 44. Meramipop - Cruel CRuEL mapped by Asaiga
 45. EVO+ - [A]ddiction mapped by Mei
 46. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 47. MISATO - Necro Fantasia mapped by Chromoxx
 48. Omoi - Snow Drive(01.23) mapped by Kroytz
 49. FELT - Flower Flag mapped by Bearizm
 50. ITO KASHITARO - Sayonara dake ga jinsei da mapped by appleeaterx
 51. AVTechNO!xTreow - DYE/Re:flection+ mapped by dsco
 52. Hanatan - You and beautiful world mapped by Ambient
 1. Rita - dorchadas mapped by Delis
 2. Denkishiki Karen Ongaku Shuudan - Tsunagaranai Sekai mapped by PinkHeart
 3. SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle & Gemie - sh0ut mapped by Gaia
 4. Araragi Tsukihi(Iguchi Yuka) - Platinum Disco mapped by Karen
 5. Kalafina - ARIA mapped by Irohas
 6. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 7. Frederic - oddloop mapped by Komore
 8. TERRASPEX - AMAZING BREAK mapped by Monstrata
 9. Shimotsuki Haruka - Secret Liqueur mapped by PinkHeart
 10. Kanon Wakeshima - Love your enemies mapped by Delis
 11. Gekidan Hitotose - Curtain Call!!!!! mapped by Left
 12. Doma Umaru (CV.Tanaka Aimi) - Nimensei*Uraomote Life! mapped by handsome
 13. EGOIST - RELOADED mapped by handsome
 14. Blend A - Bon Appetit S (TV Size ver) mapped by Karen
 15. TrySail - adrenaline!!! -TV Ver- mapped by Left
 16. kensuke ushio - lit(var) mapped by Monstrata
 17. Okui Aki - Calendrier mapped by Kalibe
 18. Rita - Suisouka mapped by Fushimi Rio
 19. ZAQ - Sparkling Daydream mapped by Chloe
 20. Ayane - Azurite no Hitsugi mapped by imoutosan
 21. ZAQ - Caste Room mapped by Garden
 22. WALKUERE - Zettai Reido Novatic mapped by Pentori
 23. Iris Freyja(CV:Rina Hidaka), Mitsuki Mononobe(CV:Manami Numakura) - Ray of bullet mapped by Meg
 24. Hyadain - Hyadain's Jojo Yujo mapped by Okorin
 25. KOTOKO - Koi Kou Enishi mapped by Crystal
 26. Tanya Degurechaff (CV: Yuki Aoi) - Los! Los! Los! mapped by Milan-
 27. STEREO DIVE FOUNDATION - Genesis mapped by Akitoshi
 28. Horie Yui - Coloring mapped by Karen
 29. Hotaru Murasaki - Re:TrymenT mapped by Komore
 30. Sayuri - Heikousen mapped by Rizia
 31. Komine Lisa - Resuscitated Hope mapped by Okorin
 32. monet - Noborenai Sakamichi mapped by Mirash
 33. monet - Kagami no Sekai ni wa Watashi shika Inai -another version- mapped by Mirash
 34. EGOIST - All Alone With You mapped by bor
 35. Karen, Koharu Meu, Harukawa Akari - Jounetsu Utopia mapped by Lasse
 36. SID - Rain mapped by Milan-
 37. (K)NoW_NAME - Morning Glory mapped by kunka
 38. MYTH & ROID - JINGO JUNGLE mapped by Plaudible
 39. KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS - GATE~Sore wa Akatsuki no you ni~ mapped by Akitoshi
 40. MYTH & ROID - Paradisus-Paradoxum mapped by Cellina
 41. Shimotsuki Haruka - Re:Call mapped by Narcissu
 42. Ayumi. - Hanagoyomi short version mapped by Fushimi Rio
 43. Chino (CV:Minase Inori) - Mahou Shoujo Chino (nenpulse bootleg remix) mapped by Asahina Momoko
 44. Ayane - FaV -F*** and Vanguard- mapped by Corinn
 45. Machico - TOMORROW mapped by Little
 46. ORESKABAND - Pinocchio mapped by Monstrata
 47. RADWIMPS - Yume Tourou mapped by Monstrata
 48. Kalafina - Hikari no Senritsu mapped by Vell
 49. Kishidan to Kitadani Hiroshi - We Can! mapped by iYiyo
 50. ROTTENGRAFFTY - 70cm Shihou no Madobe mapped by Monstrata
 51. ChouCho - Yasashisa no Riyuu mapped by pishifat
 52. Azusa Tadokoro - DEAREST DROP (TVsize) mapped by Karen
 53. Momokurotei Ichimon - Nippon Egao Hyakkei mapped by Kyuukai
 1. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 2. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 3. Camellia - Key of timepieces mapped by Regou
 4. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This mapped by handsome
 5. An - OrVid mapped by RLC
 6. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 7. MaxNRG - Hide Away My Heart mapped by Strategas
 8. Pegboard Nerds - We Are One (Original Vocal Mix) mapped by Frey
 9. fhana - Hoshikuzu no Interlude (Serji Remix) mapped by handsome
 10. Camellia - Feelin Sky (Camellia's \200step\" Self-remix) mapped by ProfessionalBox",
 11. Yunomi - Wakusei Rabbit (feat. TORIENA) mapped by Nathan
 12. Yooh - MariannE mapped by neonat
 13. Kraus - Pitch Fucker mapped by dsco
 14. KASAI HARCORES - Cycle Hit mapped by Worminators
 15. Camellia - dreamless wanderer mapped by Shiirn
 16. Kola Kid - the Earth is counting on you mapped by h4d0uk3n1
 17. Nanahira - Petals mapped by toybot
 18. USAO - Get on mapped by sionKotori
 19. KOAN Sound & Asa - Tetsuo's Redemption mapped by Jakomo73
 20. sakuraburst - FOLKLORE mapped by Shiirn
 21. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 22. kors k feat. Yukacco - On The Beat (Akira Complex Remix) mapped by Naitoshi
 23. Street - Maritime Police mapped by Mir
 24. Teminite - Earthquake mapped by Yamicchi
 25. Nhato - Ibuki mapped by Alheak
 26. Camellia - Dans la mer de son mapped by PoNo
 27. Rusty K - All That We Lost mapped by Mir
 28. KillerBlood - Something Spicy mapped by My Angel Azusa
 29. Au5 & Fractal - Blue mapped by Nozhomi
 30. Zekk - Calling mapped by NeilPerry
 31. Negoto - Charon (DJ SEVEN PnB Refix) mapped by VINXIS
 32. Rita - Jet Loser mapped by Lasse
 33. Shoujo - Reminiscing mapped by toybot
 34. odaxelagnia - #sawg (Wan Bushi Remix) mapped by deadpon3
 35. Porter Robinson & Madeon - Shelter (happy30 Remix) mapped by happy30
 36. gmtn. vs. kozato (fw. LUZE) & gmtn. (witch's slave) - squartatrice vs. disperagioia mapped by Lama Poluna
 37. Feryquitous - Central Nucleus mapped by Shiirn
 38. Enter Shikari - The Last Garrison mapped by h4d0uk3n1
 39. Feint - Fall Away mapped by Kujinn
 40. Feint - We Won't Be Alone (feat. Laura Brehm) mapped by Cheesecake
 41. Rameses B - We Are One (feat. Veela) mapped by Yamicchi
 42. ETIA. - Kagami no Mary Sue mapped by wa_
 43. Au5 - Reiteration mapped by NeilPerry
 44. TEA,ginkiha - Luvin'Epoch mapped by Meg
 45. kamome sano - Searchlight mapped by Meg
 46. Mediks - Outbreak mapped by Strategas
 47. C-Show - Rocking to the Beat mapped by Priti
 48. The Prototypes - Slip Away mapped by Secretpipe
 49. Squarepusher - Dark Steering mapped by dsco
 50. Camellia - put' l'da mapped by Zer0-
 51. YUC'e - Cinderella Syndrome mapped by Kibbleru
 52. KOAN Sound & Asa - Starlite mapped by Pentori
 53. Cartoon - Whatever I Do (feat. Kostja) mapped by Nhawak
 1. Streetlight Manifesto - Punk Rock Girl mapped by Milan-
 2. Plini - Paper Moon mapped by Zhuriel
 3. Dance Gavin Dance - NASA / I'm Down with Brown Town mapped by Sharkie
 4. Carly Rae Jepsen - I Really Like You mapped by tutuhaha
 5. Pierce The Veil - Texas Is Forever mapped by puxtu
 6. Royal Blood - Loose Change mapped by BOUYAAA
 7. IAMX - Kingdom Of Welcome Addiction mapped by PandaHero
 8. Cascada - Let It Snow mapped by TheMefisto
 9. Irreversible Mechanism - Into the Void mapped by Mazzerin
 10. Myrath - Endure The Silence mapped by LMT
 11. LEFT BOY - DANGEROUS mapped by Bonsai
 12. Avenged Sevenfold - Save Me mapped by Drummer
 13. Pierce The Veil - Bulls in the Bronx mapped by Avena
 14. Starley - Call On Me mapped by UndeadCapulet
 15. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee mapped by Monstrata
 16. DragonForce - Extraction Zone mapped by 09kami
 17. Victoria Justice - Make It Shine mapped by MkGuh
 18. SHINee - Tell Me What To Do mapped by Lapis Aoki
 19. Anastacia - Paid My Dues mapped by Voli
 20. 55x55 - MUZYKA NE MUZYKANTA (feat. Snailkick) mapped by Shmiklak
 21. Linkin Park - Talking to Myself mapped by M a r v o l l o
 22. 55x55 - TIPA PRIVIDENIE (feat. Utopia Show) mapped by M a r v o l l o
 23. Intervals - A Voice Within mapped by DavidEd
 24. Mars Argo - Using You mapped by Komore
 25. Agnete Kjolsrud - Get Jinxed mapped by Tarrasky
 26. DragonForce - Fury of the Storm mapped by -GN
 27. MDK - Fingerbang mapped by CookieBite
 28. DragonForce - Through the Fire and Flames mapped by Ponoyoshi
 29. IAMX - Tear Garden mapped by PandaHero
 30. Bernd Krueger - Sonata No.14 in cis-Moll, Op. 27/2 - 3. Satz mapped by Fenza
 31. Enya - Echoes In Rain mapped by Blue Dragon
 32. La Cataline - Beginnings mapped by Mirash
 33. Rise Against - Savior mapped by pishifat
 34. Hideous Divinity - Ages Die mapped by Maakkeli
 35. Brad Breeck - Yummy Yummy mapped by KittyAdventure
 36. Mago de Oz - La viuda de O'Brian mapped by Xanandra
 37. KAMELOT - Liar Liar (Wasteland Monarchy) mapped by LMT
 38. Tenacious D - BEELZEBOSS (THE FINAL SHOWDOWN) mapped by CookieBite
 39. Linkin Park - Guilty All The Same (feat. Rakim) mapped by fieryrage
 40. Linkin Park - Living Things mapped by 384059043
 41. Red Hot Chili Peppers - Suck My Kiss mapped by Rin Desu
 42. Sheppard - Geronimo mapped by ezek
 43. Mili - Vulnerability mapped by Alphabet
 1. Kanon Wakeshima - Heroine Syndrome mapped by Delis
 2. REOL - YoiYoi Kokon mapped by DreaM117er
 3. SHISHAMO - Kimi to Gelaende mapped by Zero__wind
 4. Yousei Teikoku - Hades: The rise mapped by Delis
 5. JYOCHO - Taiyou to Kurashite Kita mapped by dsco
 6. supercell - Rock 'n' Roll Nandesu no mapped by Milan-
 7. Flower - Taiyou to Himawari mapped by z1085684963
 8. MAXIMUM THE HORMONE - A-L-I-E-N mapped by Monstrata
 9. REOL - YoiYoi Kokon mapped by Pho
 10. Hollow Wings - Wo Zhen De Shou Shang Le mapped by Hollow Wings
 11. Inori Minase - MELODY FLAG mapped by Chirony
 12. Goose house - Fuyu no Epilogue mapped by Enon
 13. Mitsuki Nakae - Ouka Enbu mapped by Lasse
 14. illion - AIWAGUMA mapped by Ellyu
 15. Shimotsuki Haruka - Byakuya Gensoutan mapped by Chaoslitz
 16. Hana - Gekka Jasmine (2014ver.) mapped by PinkHeart
 17. GARNiDELiA - Gokuraku Jodo mapped by Vert
 18. Yousei Teikoku - Zetsubou plantation mapped by Saten
 19. CHiCO with HoneyWorks - Wolf mapped by Irohas
 20. FELT - After rain mapped by UndeadCapulet
 21. ChouCho - bouquet mapped by Kibbleru
 22. BABYMETAL - Road of Resistance mapped by Kroytz
 23. fhana - Outside of Melancholy ~Yuuutsu no Mukougawa~ mapped by Sotarks
 24. Shiggy Jr. - oyasumi mapped by bite you death
 25. TWICE - TT mapped by Lilyanna
 26. BTS - Save ME mapped by wasinkingspeedq
 27. Imperial Circus Dead Decadence - Uta mapped by pkk
 28. BTS - Spring Day mapped by Cerulean Veyron
 29. BTS - Not Today mapped by DeRandom Otaku
 30. Sakamoto Maaya - Shikisai mapped by Delis
 31. Yura Hatsuki - Yuki no Hana mapped by Lan wings
 32. Yakushi Ruri - Apeiria mapped by Fushimi Rio
 33. Pianom - Insaengui Huejeonmongma(ppongjjak ver.) mapped by jieusieu
 34. Rita - Monotone no Tentai mapped by Frostmourne
 35. Himawari - Slow Step -First Love Comes Again- mapped by CelsiusLK
 36. ONE OK ROCK - Memories mapped by Komore
 37. Yuyoyuppe - Emerald Galaxy mapped by pishifat
 38. Wan Ho-Kit, Lee Hon-Kam - Unknown Title mapped by Monstrata
 39. BTS - Intro : Boy Meets Evil mapped by My Angel Kanan
 40. Dreamcatcher - Chase Me mapped by Natsu
 41. Kano - Sakura no Zenya mapped by yf_bmp
 42. Suzuyu - Euphorium mapped by Homura-
 43. Dreamcatcher - GOOD NIGHT mapped by Natsu
 44. REOL - Summer Horror Party mapped by Chaoslitz
 45. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 46. SEVENTEEN - VERY NICE mapped by Natsu
 47. Nekomata Master feat.Joelle Strother - Infinity of Our Love mapped by moph
³: In the case of the Storyboard and Storyboarder categories which are mostly independent of gamemode, votes and nominations will be collated regardless of mode.
 1. sky_delta VS lapix - NEXT LEVEL mapped by MMzz
 2. Nekomata Master+ - encounter mapped by tasuke912
 3. ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry - Come to Life mapped by Nofool
 4. Angel Vivaldi - Acid Reign mapped by frukoyurdakul
 5. Whispered - Jikininki mapped by LZD
 6. Kobaryo - Necrophagiatoast mapped by _yu68
 7. BlackYooh vs. siromaru - BLACK or WHITE? mapped by Arrival
 8. Sasaki Sayaka - Atlantico Blue mapped by 404 AccNotFound
 9. DJ Command - True Blue [DJ Command Mix] (Full Ver.) mapped by iloveyou4ever
 10. Team Grimoire - C18H27NO3(extend) mapped by Backfire
 11. you - Hold Angel mapped by Nishizumi
 12. S3RL feat Krystal - R4V3 B0Y mapped by Nishizumi
 13. Yousei Teikoku - Zetsubou plantation mapped by Saten
 14. onoken - ZADAMGA mapped by agu
 15. Xandria - Call Of Destiny mapped by Nardoxyribonucleic
 16. Equilibrium - Waldschrein mapped by Raiden
 17. Demetori - Fall of Fall ~ The Door Into Summer mapped by Remus
 18. Hello, Happy World! - Sugar Song and Bitter Step mapped by toara_fict
 19. Sara - Ren Ren Ai Ai Cir Cir Cula Cula Tion Tion mapped by Backfire
 20. DragonForce - Symphony of the Night mapped by Raiden
 21. onoken - ZADAMGA mapped by agu
 22. Inferi - Those Who from the Heavens Came mapped by Nishizumi
 23. Dream Theater - Moment of Betrayal mapped by mangomizer
 24. Caladborg - invoker mapped by -Kazu-
 25. Camellia - POWA OF DA WILDANES mapped by MMzz
 26. marina - Towa yori Towa ni mapped by Nardoxyribonucleic
 27. Shoujo - Reminiscing mapped by toybot
 28. Lite Show Magic - TRICKL4SH 220 mapped by Monstrata
 29. sasakure.UK - Epitorica no Matsuri mapped by tasuke912
 30. Infected Mushroom - Nutmeg mapped by Hanjamon
 31. Kobaryo - Magical Sanctuary mapped by Raiden
 32. Ito Kanako - Sky of Twilight mapped by TKS
 1. Mili - world.execute(me); mapped by Exile-
 2. Chata - enn mapped by EvilElvis
 3. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 4. Camellia - Dans la mer de son mapped by PoNo
 5. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 6. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 7. livetune feat.Hatsune Miku - Last Night, Good Night mapped by Autumn
 8. Electro.muster & WOM feat. Aoki Lapis - A Sugar Business mapped by -Tochi
 9. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 10. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 11. Diao ye zong - Owaranu Matsuri mapped by tokiko
 12. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee mapped by Monstrata
 13. sunzriver - 15 no Yoru mapped by Noffy
 14. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 15. Halozy - Heart of Night mapped by Chaoslitz
 16. Nanahira - Petals mapped by toybot
 17. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 18. YUC'e - Future Candy mapped by Nathan
 19. Eleharmonica remixed by kors k - Der Wald (kors k Remix) mapped by Cheesecake
 20. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 21. Kano - Sakura no Zenya mapped by yf_bmp
 22. MitiS - Living Color (Dezpot Remix) mapped by ProfessionalBox
 23. REOL - YoiYoi Kokon mapped by DreaM117er
 24. Cartoon - Why We Lose (ft. Coleman Trapp) mapped by Plaudible
 25. Duca - Shiawase no Otoshimono mapped by Kencho
 26. Endorfin. - Luminous Rage -Feryquitous OrderBless Remix- mapped by Nokris
 27. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 28. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 29. MYTH & ROID - Paradisus-Paradoxum mapped by wajinshu
 30. The Prototypes - Slip Away mapped by Secretpipe
 31. HoneyWorks - Boku ga Namae o Yobu Hi feat.Mochizuki Souta (CV:Kaji Yuki) mapped by Haruto
 32. Remo Prototype[CV: Hanamori Yumiri] - Sendan Life mapped by Lami
 33. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 34. DragonForce - Symphony of the Night mapped by Raiden
 35. MAK & SAK feat. XANA - Indecent (Nightcore Mix) mapped by Hanjamon
 36. DAOKO x Kenshi Yonezu - Uchiage Hanabi mapped by tasuke912
 37. Function Phantom - Algebra mapped by Supairo
 38. Yooh - MariannE mapped by neonat
 39. Diao ye zong feat. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by ASPIRIN
 40. EMILIA (CV: Rie Takahashi) - Stay Alive mapped by tasuke912
 41. ave;new feat.Sakura Saori - Graceful Anomaly mapped by JUDYDANNY
 42. Zedd - Clarity (feat. Foxes) (kamome sano remix) mapped by hikikochan
 43. Goose house - Hikaru nara mapped by Ascendance
 44. Halozy - Don't let you down mapped by - Magic Girl -
 45. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 46. Yooh - MariannE mapped by neonat


³: In the case of the Storyboard and Storyboarder categories which are mostly independent of gamemode, votes and nominations will be collated regardless of mode.
 1. Mili - world.execute(me); mapped by Exile-
 2. Chata - enn mapped by EvilElvis
 3. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 4. Camellia - Dans la mer de son mapped by PoNo
 5. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 6. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 7. livetune feat.Hatsune Miku - Last Night, Good Night mapped by Autumn
 8. Electro.muster & WOM feat. Aoki Lapis - A Sugar Business mapped by -Tochi
 9. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 10. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 11. Diao ye zong - Owaranu Matsuri mapped by tokiko
 12. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee mapped by Monstrata
 13. sunzriver - 15 no Yoru mapped by Noffy
 14. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 15. Halozy - Heart of Night mapped by Chaoslitz
 16. Nanahira - Petals mapped by toybot
 17. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 18. YUC'e - Future Candy mapped by Nathan
 19. Eleharmonica remixed by kors k - Der Wald (kors k Remix) mapped by Cheesecake
 20. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 21. Kano - Sakura no Zenya mapped by yf_bmp
 22. MitiS - Living Color (Dezpot Remix) mapped by ProfessionalBox
 23. REOL - YoiYoi Kokon mapped by DreaM117er
 24. Cartoon - Why We Lose (ft. Coleman Trapp) mapped by Plaudible
 25. Duca - Shiawase no Otoshimono mapped by Kencho
 26. Endorfin. - Luminous Rage -Feryquitous OrderBless Remix- mapped by Nokris
 27. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 28. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 29. MYTH & ROID - Paradisus-Paradoxum mapped by wajinshu
 30. The Prototypes - Slip Away mapped by Secretpipe
 31. HoneyWorks - Boku ga Namae o Yobu Hi feat.Mochizuki Souta (CV:Kaji Yuki) mapped by Haruto
 32. Remo Prototype[CV: Hanamori Yumiri] - Sendan Life mapped by Lami
 33. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 34. DragonForce - Symphony of the Night mapped by Raiden
 35. MAK & SAK feat. XANA - Indecent (Nightcore Mix) mapped by Hanjamon
 36. DAOKO x Kenshi Yonezu - Uchiage Hanabi mapped by tasuke912
 37. Function Phantom - Algebra mapped by Supairo
 38. Yooh - MariannE mapped by neonat
 39. Diao ye zong feat. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by ASPIRIN
 40. EMILIA (CV: Rie Takahashi) - Stay Alive mapped by tasuke912
 41. ave;new feat.Sakura Saori - Graceful Anomaly mapped by JUDYDANNY
 42. Zedd - Clarity (feat. Foxes) (kamome sano remix) mapped by hikikochan
 43. Goose house - Hikaru nara mapped by Ascendance
 44. Halozy - Don't let you down mapped by - Magic Girl -
 45. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 46. Yooh - MariannE mapped by neonat


³: In the case of the Storyboard and Storyboarder categories which are mostly independent of gamemode, votes and nominations will be collated regardless of mode.
 1. Dustvoxx - Trigger (Zekk Remix) mapped by Wonki
 2. LeaF - Doppelganger mapped by Jinjin
 3. void - Just Hold on (To All Fighters) mapped by Blocko
 4. r300k - Energy Flower 3007 mapped by _underjoy
 5. Sara - Ren Ren Ai Ai Cir Cir Cula Cula Tion Tion mapped by Garalulu
 6. sakuraburst - skyshifter vip mapped by Evening
 7. Pierce The Veil - She Sings In The Morning mapped by Abraxos
 8. Camellia - Exit This Earth's Atomosphere mapped by Protastic101
 9. LeaF - Doppelganger mapped by Jinjin
 10. Yooh - MariannE mapped by neonat
 11. Dustvoxx - Trigger (Zekk Remix) mapped by Wonki
 12. cillia - FIRST mapped by juankristal
 13. LeaF - I mapped by Tidek
 14. iMarine (CV: Uchida Aya) - Dive to Blue mapped by ALEFY
 15. t+pazolite - Oshama Scramble! mapped by [ A v a l o n ]
 16. KikuoHana - Nobore! Susume! Takai Tou mapped by Kuron-kun
 17. Primary - in the Garden mapped by Mat
 18. Camellia - Bangin' Burst mapped by Skalim
 19. void - Altersist mapped by pwhk
 20. Nekomata Master - Sennen no Kotowari mapped by Critical_Star
 21. Kaneko Chiharu - WHITEOUT mapped by Tofu1222
 22. ClariS - Hitorigoto -TV MIX- mapped by Tofu1222
 23. Takamori Natsumi, Sendai Eri, Asakawa Yuu, Tanezaki Atsumi - Ne! Ko! mapped by Tofu1222
 24. C-Show - On the FM mapped by YaHao
 25. Ekcle - The Impulsive State mapped by Parachor
 26. KEYTALK - STARRING STAR mapped by CrumpetFiddler
 27. Zekk - Swampgator mapped by Wonki
 28. marshmello - WaNt U 2 mapped by erlinadewi-
 29. Pierce The Veil - Texas Is Forever mapped by puxtu
 30. Kaneko Chiharu - iLLness LiLin mapped by Fresh Chicken
 31. Hommarju - Rock It mapped by Tofu1222
 32. kamome sano Electric Orchestra - HE4VEN ~Tengoku e Youkoso~ mapped by Fresh Chicken
 1. Mili - world.execute(me); mapped by Exile-
 2. Chata - enn mapped by EvilElvis
 3. Culprate & Au5 - Impulse mapped by handsome
 4. Camellia - Dans la mer de son mapped by PoNo
 5. Camellia - chrono diver -fragment- (Camellia's \crossroads of chrono\" remix) mapped by Sing
 6. Meramipop - Secret Desire - Dyes Remix - mapped by Skystar
 7. livetune feat.Hatsune Miku - Last Night, Good Night mapped by Autumn
 8. Electro.muster & WOM feat. Aoki Lapis - A Sugar Business mapped by -Tochi
 9. kamome sano - </emotional> mapped by Girl
 10. goreshit - fleshbound mapped by Vell
 11. Diao ye zong - Owaranu Matsuri mapped by tokiko
 12. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee mapped by Monstrata
 13. sunzriver - 15 no Yoru mapped by Noffy
 14. Kana Nishino - Sweet Dreams (11t dnb mix) mapped by Ascendance
 15. Halozy - Heart of Night mapped by Chaoslitz
 16. Nanahira - Petals mapped by toybot
 17. Ito Kanako - Glass no Kutsu mapped by Delis
 18. YUC'e - Future Candy mapped by Nathan
 19. Eleharmonica remixed by kors k - Der Wald (kors k Remix) mapped by Cheesecake
 20. Kano - Sukisuki Zecchoushou mapped by Loreley
 21. Kano - Sakura no Zenya mapped by yf_bmp
 22. MitiS - Living Color (Dezpot Remix) mapped by ProfessionalBox
 23. REOL - YoiYoi Kokon mapped by DreaM117er
 24. Cartoon - Why We Lose (ft. Coleman Trapp) mapped by Plaudible
 25. Duca - Shiawase no Otoshimono mapped by Kencho
 26. Endorfin. - Luminous Rage -Feryquitous OrderBless Remix- mapped by Nokris
 27. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 28. A.SAKA - Nanatsu Issenzakura mapped by yf_bmp
 29. MYTH & ROID - Paradisus-Paradoxum mapped by wajinshu
 30. The Prototypes - Slip Away mapped by Secretpipe
 31. HoneyWorks - Boku ga Namae o Yobu Hi feat.Mochizuki Souta (CV:Kaji Yuki) mapped by Haruto
 32. Remo Prototype[CV: Hanamori Yumiri] - Sendan Life mapped by Lami
 33. Diao ye zong feat. Meramipop - Shinkirou mapped by jonathanlfj
 34. DragonForce - Symphony of the Night mapped by Raiden
 35. MAK & SAK feat. XANA - Indecent (Nightcore Mix) mapped by Hanjamon
 36. DAOKO x Kenshi Yonezu - Uchiage Hanabi mapped by tasuke912
 37. Function Phantom - Algebra mapped by Supairo
 38. Yooh - MariannE mapped by neonat
 39. Diao ye zong feat. Meramipop - Saifu 'Kamiasobi no Uta' mapped by ASPIRIN
 40. EMILIA (CV: Rie Takahashi) - Stay Alive mapped by tasuke912
 41. ave;new feat.Sakura Saori - Graceful Anomaly mapped by JUDYDANNY
 42. Zedd - Clarity (feat. Foxes) (kamome sano remix) mapped by hikikochan
 43. Goose house - Hikaru nara mapped by Ascendance
 44. Halozy - Don't let you down mapped by - Magic Girl -
 45. TeddyLoid - ME!ME!ME! feat. daoko mapped by Fatfan Kolek
 46. Yooh - MariannE mapped by neonat


³: In the case of the Storyboard and Storyboarder categories which are mostly independent of gamemode, votes and nominations will be collated regardless of mode.
[/notice]


[list=1]
Thu gọn lại danh sách những beatmap bạn chắc chắc sẽ bình chọn.
Kiểm tra kỹ beatmap mà bạn bình chọn là phù hợp. Chúng được liệt kê ở "Nominees"
Điền vào phiếu thông tin được cung cấp với phiếu bình chọn của bạn. Chúng tôi sử dụng hệ thống 13 điểm để bạn bình chọn cho 13 ứng cử viên.
Thay thế <beatmap URL> bằng đường dẫn đến beatmap mà bạn đề cử.
Thay thế <user URL> bằng đường dẫn đến ứng cử viên mà bạn đề cử. Xin hãy dùng UID thay vì tên trong đường dẫn.
Mã đầy đủ được viết ở dưới ở dưới.
Bạn được phép bình chọn 1 map cho 7, 6 và 5 điểm, 2 map cho4 và 3 điểm, và 3 map cho 2 và 1 điểm. Nếu bạn thấy khó hiểu, hãy đọc ví dụ dưới đây.

[heading]MAPS[/heading]


[b]Grand Award:[/b] [list]

[*]7p: <beatmap URL>

[*]6p: <beatmap URL>

[*]5p: <beatmap URL>

[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>

[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>

[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>

[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>

[/list]

[b]Marathon:[/b] [list]

[*]7p: <beatmap URL>

[*]6p: <beatmap URL>

[*]5p: <beatmap URL>

[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>

[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>

[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>

[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>

[/list]

etc.

[heading]GENRE-SPECFIC MAPS[/heading]

[b]Rhythm Game:[/b][list]

[*]7p: <user ID URL>

[*]6p: <user ID URL>

[*]5p: <user ID URL>

[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[/list]

[b]Electronic:[/b] [list]

[*]7p: <user ID URL>

[*]6p: <user ID URL>

[*]5p: <user ID URL>

[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[/list]

etc.

[heading]USERS[/heading]

[b]Grand Award:[/b][list]

[*]7p: <user ID URL>

[*]6p: <user ID URL>

[*]5p: <user ID URL>

[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[/list]

[b]Mapper:[/b] [list]

[*]7p: <user ID URL>

[*]6p: <user ID URL>

[*]5p: <user ID URL>

[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>

[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>

[/list]

etc.
Một khi bạn đã điền phiếu xong, hãy gửi nó như một PM đến handsome.
Đặt tiêu đề cho PM như 'MCA 2017 <mode> Vote', với <mode> là chế độ mà bạn đang đề cử. Nếu bạn đề cử nhiều chế độ, gửi nhiều PM, mỗi PM với tiêu đề thích hợp.
Kiểm tra hộp thư đến thường xuyên vì bạn có thể phải chỉnh sửa nếu phiếu bình chọn của bạn không phù hợp.[heading]MAPS[/heading]

[b]Grand Award:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Marathon:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Storyboard:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Spread:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Hitsounding:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Unorthodox:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[heading]GENRE-SPECFIC MAPS[/heading]
[b]Rhythm Game:[/b][list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Doujin:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Anime & Eroge:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Electronic:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Western:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Eastern:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]USERS[/heading]
[b]Grand Award:[/b][list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Mapper:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Modder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Storyboarder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Outstanding Contribution:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Promising:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Influential:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]MAPS[/heading]

[b]Grand Award:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Marathon:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Storyboard:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Spread:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Unorthodox:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[heading]GENRE-SPECFIC MAPS[/heading]
[b]Touhou & Doujin:[/b][list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Anime:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Rhythm Game:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Electronic:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Rock & Metal:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]USERS[/heading]
[b]Grand Award:[/b][list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Mapper:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Modder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Storyboarder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Outstanding Contribution:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Promising:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Influential:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]MAPS[/heading]

[b]Grand Award:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Marathon:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Storyboard:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Spread:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Hitsounding:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Unorthodox:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[heading]GENRE-SPECFIC MAPS[/heading]
[b]Anime:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Rhythm Game:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Electronic:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Eastern:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Western:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]USERS[/heading]
[b]Grand Award:[/b][list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Mapper:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Modder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Storyboarder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Outstanding Contribution:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Promising:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Influential:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]MAPS[/heading]

[b]Grand Award:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Marathon:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Storyboard:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Spread:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[b]Hitsounding:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Unorthodox:[/b] [list]
[*]7p: <beatmap URL>
[*]6p: <beatmap URL>
[*]5p: <beatmap URL>
[*]4p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]3p: <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]2p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[*]1p: <beatmap URL>, <beatmap URL>, <beatmap URL>
[/list]
[heading]GENRE-SPECFIC MAPS[/heading]
[b]Rhythm Game:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Electronic:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Japanese:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Western:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[heading]USERS[/heading]
[b]Grand Award:[/b][list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Mapper:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Modder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Storyboarder:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Outstanding Contribution:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Promising:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list]
[b]Most Influential:[/b] [list]
[*]7p: <user ID URL>
[*]6p: <user ID URL>
[*]5p: <user ID URL>
[*]4p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]3p: <user ID URL>, <user ID URL>
[*]2p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[*]1p: <user ID URL>, <user ID URL>, <user ID URL>
[/list][heading]MAPS[/heading]

[b]Grand Award:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/392118
[*]6p: https://osu.ppy.sh/s/393080
[*]2p: https://osu.ppy.sh/s/532165, https://osu.ppy.sh/s/532550, https://osu.ppy.sh/s/507025
[/list]
[b]Marathon:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/736560
[*]4p: https://osu.ppy.sh/s/675262, https://osu.ppy.sh/s/624586
[*]3p: https://osu.ppy.sh/s/599627
[/list]
[b]Storyboard:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/736560
[/list]
[b]Spread:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/392118
[*]6p: https://osu.ppy.sh/s/393080
[*]2p: https://osu.ppy.sh/s/532165, https://osu.ppy.sh/s/532550, https://osu.ppy.sh/s/507025
[/list]
[b]Hitsounding:[/b][list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/392118
[*]6p: https://osu.ppy.sh/s/393080
[*]2p: https://osu.ppy.sh/s/532165, https://osu.ppy.sh/s/532550, https://osu.ppy.sh/s/507025
[/list]
[b]Unorthodox:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/392118
[*]6p: https://osu.ppy.sh/s/393080
[*]2p: https://osu.ppy.sh/s/532165, https://osu.ppy.sh/s/532550, https://osu.ppy.sh/s/507025
[/list]
[heading]GENRE-SPECFIC MAPS[/heading]
[b]Rhythm Game:[/b][list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/420754
[*]6p: https://osu.ppy.sh/s/761041
[*]1p: https://osu.ppy.sh/s/763619
[/list]
[b]Doujin:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/456986
[*]3p: https://osu.ppy.sh/s/765169
[/list]
[b]Anime & Eroge:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/484198
[*]6p: https://osu.ppy.sh/s/392118
[*]5p: https://osu.ppy.sh/s/494606
[*]4p: https://osu.ppy.sh/s/532550, https://osu.ppy.sh/s/564534
[*]3p: https://osu.ppy.sh/s/597604, https://osu.ppy.sh/s/599627
[*]2p: https://osu.ppy.sh/s/657341, https://osu.ppy.sh/s/651869, https://osu.ppy.sh/s/746506
[*]1p: https://osu.ppy.sh/s/725480, https://osu.ppy.sh/s/700024, https://osu.ppy.sh/s/635110
[/list]
[b]Electronic:[/b] [list]
[*]5p: https://osu.ppy.sh/s/712125
[/list]
[b]Western:[/b] [list]
[*]4p: https://osu.ppy.sh/s/597840
[/list]
[b]Eastern:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/s/435284
[/list]
[heading]USERS[/heading]
[b]Grand Award:[/b][list]
[*]1p: https://osu.ppy.sh/u/4452992
[/list]
[b]Mapper:[/b] [list]
[*]2p: https://osu.ppy.sh/u/4452992
[/list]
[b]Modder:[/b] [list]
[*]3p: https://osu.ppy.sh/u/4452992
[/list]
[b]Storyboarder:[/b] [list]
[*]4p: https://osu.ppy.sh/u/4452992
[/list]
[b]Outstanding Contribution:[/b] [list]
[*]5p: https://osu.ppy.sh/u/4452992
[/list]
[b]Most Promising:[/b] [list]
[*]6p: https://osu.ppy.sh/u/2
[/list]
[b]Most Influential:[/b] [list]
[*]7p: https://osu.ppy.sh/u/4452992
[/list]
Please sign in to reply.

New reply