wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

การทำบีทแมปคืออะไร

การทำบีทแมปคือขั้นตอนการสร้างบีทแมปในเกม osu! เพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้ในการเล่น ขั้นตอนหลักๆ จะมีการเลือกเพลง การกำหนดจังหวะ การวางโน้ต การทำสกิน และการทำสตอรี่บอร์ด

คุณสามารถเริ่มการทำบีทแมปได้ด้วยกดปุ่มเข้าไปยังโหมด "Edit"

ตามปกติแมปเปอร์ต้องการให้แมปของตนเองติด Ranked ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจสอบบีทแมป ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว บีทแมปจะมีกระดานคะแนนของตัวเองและถือว่าเป็นบีทแมปที่สมบูรณ์แล้วเว้นเสียว่าผู้ทำแมปต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขบางส่วนของแมปนั้นๆ

ระดับความยากโดยทั่วไปในการสร้างบีทแมปมีดังนี้

 • Easy
 • Normal
 • Hard
 • Insane

ลิงค์ข้างต้นจะแสดงถึงแนวทางทั่วไปในการสร้างแมปในแต่ระดับให้เหมาะสมกับระดับความยาก ที่ผู้สร้างบีทแมปจะต้องปฏิบัติตาม มีแมปเปอร์บางส่วนที่ใช้ชื่อระดับความยากที่ตั้งขึ้นมาเองด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วคุณอาจจะเจอเกสดิฟซึ่งจะตั้งชื่อระดับความยากตามชื่อแมปเปอร์ด้วย

และในส่วนของโหมดการเล่นอื่นๆ คุณสามารถกำหนดโหมดการเล่นเข้าไปยังแต่ละระดับความยากของบีทแมปได้ด้วยนอกเหนือจากโหมด osu! พื้นฐาน ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทำให้ทั้งบีทแมปเป็นโหมดการเล่นเฉพาะ Taiko, Catch the Beat, หรือ osu!mania ได้

เริ่มต้น

ฉันจะเริ่มต้นสร้างบีทแมปอย่างไร

เนื่องจาก osu! เป็นเกมที่ใช้จังหวะดนตรีเป็นหลัก เพลงที่คุณเลือกควรจะมีจังหวะที่ชัดเจนและคงที่ พยายามเลี่ยงเพลงที่มีการเปลี่ยนแปลงจังหวะและเพลงช้า จนกว่าคุณจะสั่งสมประสบการณ์มากพอและคุ้นเคยกับระบบการทำบีทแมปแล้ว

ในการสร้างบีทแมปใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 • ลากไฟล์เพลงที่ต้องการเข้ามายังเกม osu! (เปิดเกมอยู่หรือลากลงไอคอนเกมได้เช่นกัน)

ทางเลือกอื่น: วางไฟล์เพลงลงในโฟลเดอร์ "Song"

 • เกมจะเปิดและเข้าไปหน้าโหมด Edit ถ้ามีไฟล์เพลงอยู๋ในโฟลเดอร์แล้ว
 • เพลงใหม่ที่ใส่ไปจะอยู่ในรายการด้านล่างสุดเป็นสีม่วง
 • คลิกที่เพลงเพือเปิดหน้า Song Setup
  • ใส่ชื่อเพลง (Song Title) และศิลปิน (Artist) ให้ถูกต้อง ใส่ที่มา (Source) และแท็ก (Tag) ถ้ามี และใส่ชื่อระดับความยากให้เหมาะสม (เช่น Easy, Insane ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)
 • คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆได้ถ้าคุณต้องการ แต่คุณสามารถกลับมาตั้งในภายหลังได้ คลิก OK และคุณได้เริ่มต้นการสร้างบีทแมปแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะแสดงถึงการกำหนดจังหวะให้บีทแมป

ฉันควรกำหนดจังหวะให้เพลงอย่างไรให้ถูกต้อง

การกำหนดจังหวะเป็นส่วนสำคัญที่สุด บีทแมปที่กำหนดจังหวะไม่ถูกต้องจะไม่ถูกยอมรับให้มีการ Ranked ได้ คุณจะต้องมั่นใจว่าการกำหนดจังหวะของเพลงนั้นถูกต้องสมบูรณ์แบบก่อนที่จะใส่โน้ตลงไป หากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อ moderator เพื่อขอคำแนะนำหรือสอบถามในกระทู้ การกำหนดจังหวะที่ถูกต้องจะช่วยทำการทำแมปในภายหลังสะดวกขึ้นอย่างมาก

นี่เป็นข้อแนะนำของการกำหนดจังหวะ:-

 • ดู วีดีโอ ตัวอย่าง สำหรับการกำหนดจังหวะเบื้องต้น
 • มั่นใจว่าเสียงจังหวะติ๊กตรงกับจังหวะของของทั้งเพลง ให้เลื่อนไปเช็คที่จุดเวลาที่ 1/4, 1/2, 3/4 และจุดจบของเพลงด้วย
 • ดูที่ช่อง BPM ถ้าเลขใกล้จำนวนเต็ม(คลาดประมาณ .10) เป็นการดีที่จะปัดให้เป็นจำนวนเต็มเลย ซึ่งสามารถทำได้โดยการตั้งใน Timing Setup Panel
  • ตัวอย่าง: 150.02 ควรจะปัดลงให้กลายเป็น 150.00 ยกเว้นว่าจะถูกขอโดยแมปเปอร์คนอื่นที่อาจจะแย้งด้วยเหตุผลบางอย่าง
 • สำหรับการปรับ Offset อย่างละเอียด ให้เล่นเพลงที่ความเร็ว 0.5x (หรือ 0.25x ถ้าจำเป็น) และปรับค่าจนกว่าเสียงจังหวะติ๊กและจังหวะเพลงเข้ากันดี
 • บางเพลงมี BPM หลายระดับ คุณสามารถตั้งได้โดยการเพิ่ม Timing Section (ใน Timing --> Add Timing Section) ที่จะเปลี่ยนการกำหนดจังหวะของเพลงใหม่ BPM และ Offset สำหรับส่วนการกำหนดจังหวะใหม่สามารถพบได้เช่นเดียวกับส่วนการกำหนดจังหวะก่อนหน้า และหน้า Timing Setup Panel จะแสดงส่วนการกำหนดจังหวะทั้งหมดที่มีในเพลง

ฉันควรใส่อะไรบ้างในข้อมูลเพลง

คุณควรจะใส่ข้อมูลเพลให้ครบก่อนจะสร้างระดับความยากที่สองเพื่อให้รายละเอียดของทุกระดับความยากตรงกัน ในตอนนี้คุณสามารถใช้ตัวอักษระยูนิโคดในการตั้งชื่อเพลงได้แล้ว

ชื่อของช่อง รายละเอียด
Artist ชื่อวง นักร้อง หรือกลุ่มที่แสดงหรือสร้างสรรค์เพลงขึ้นมา osu! จะดึงชื่อศิลปินจากไฟล์เพลง แต่จำเป็นต้องเช็คเพิ่มเติมว่าสะกดถูกหรือไม่ ชื่อเกมและอนิเมะไม่ควรจะอยู่ในช่องนี้ (แต่ควรอยู่ใน Tag) ปกติคุณจะพบชื่อผู้แต่งเพลงของเกมและอนิเมะจากวิกิพีเดียหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เชื่อถือได้เช่น AnimeNewsNetwork หรือ MyAnimeList ชื่อภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษควรจะเป็นชื่อเดียวกับบนแหล่งข้อมูลนั้นๆ
Romanised Artist ชื่อภาษาอังกฤษของศิลปิน ลำดับการวางชื่อสกุลควรเป็นเช่นเดียวกับบนแหล่งข้อมูล จะสามารถใช้งานช่องนี้ได้เมื่อช่อง Artist ใช้ชื่อที่ไม่เป็นภาษาอังกฤษ
Title ชื่อของเพลง จะถูกดึงมาจากไฟล์เพลงอัตโนมัติ แต่ให้เช็คความถูกต้องอีกรอบเพื่อความถูกต้องด้วย โดยเฉพาะเมื่อได้ไฟล์เพลงมาจากอินเตอร์เน็ต
Romanised Title ชื่อภาษาอังกฤษของเพลง จะสามารถใช้งานช่องนี้ได้เมื่อช่อง Title ใช้ชื่อที่ไม่เป็นภาษาอังกฤษ
Beatmap Creator คือชื่อของคุณเอง osu! จะตั้งให้อัตโนมัติดังนั้นจึงไม่ควรเข้าแก้ไขเองในช่องนี้ ถ้าเป็นระดับความยากรับเชิญ (Guest Difficulty) ที่ทำโดยแมปเปอร์คนอื่น ให้ใส่ชื่อของผู้ทำในช่อง Difficulty ด้านล่าง
Difficulty ชื่อของระดับความยาก ในเมนูจะมีให้เลือก Easy, Normal, Hard และ Insane ที่คุณสามารถเลือกได้ หรือคุณสามารถตั้งชื่อใหม่ของคุณเองได้เช่นกัน ความสร้างสรรเป็นเรื่องที่ดี แต่พยายามตั้งชื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆ ว่าระดับไหนยากกว่า ระดับไหนง่ายกว่า ซึ่งจะดีกว่าชื่อที่คลุมเคลือและทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้เล่น ช่องนี้สามารถใส่ชื่อของผู้สร้างระดับความยากรับเชิญ (Guest Difficulty) ด้วย
Source ที่มาของเพลง ช่องนี้ปกติควรจะใส่ชื่อเฉพาะ Anime หรือ Video Game และ Novelty ถ้าเป็นเพลงจากหนัง โทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าเพลงที่มาจากอนิเมะ เกมหรือหนังที่มีคนรู้จักทั่วไป ชื่อของอนิเมะ เกม หรือหนังควรจะใส่ลงในช่องนี้ เพลงร็อคและเพลงป็อปควรให้ช่องนี้ว่างไว้ และช่องนี้ไม่ควรไว้ใส่ชื่ออัลบั้ม
Tags คำสำคัญที่จะช่วยเหลือในการค้นหา ปกติจะใส่ชื่ออัลบั้ม ผู้สร้างระดับความยากรับเชิญ ชื่อบริษัทและข้อมูลอื่นๆที่ผู้เล่นต้องการใช้ในการค้นหา (เช่น eroge หรือ visual novel ถ้าเพลงที่สร้างมาจากเกมจำพวก eroge visual novel) ถ้าเป็นแมปทำร่วม (collab) กับคนอื่น ชื่อของผู้ที่ทำด้วยจะต้องกรอกลงในช่องนี้ แต่ละแท็กจะคั่นด้วยเว้นวรรค ไม่ได้เป็นการบังคับว่าต้องใส่คำสำคัญเป็นจำนวนมากเหมือนตอนใช้ใช้เว็บค้นหาหรือระบบค้นหาใน osu! ตัวอย่าง: ถ้าคุณใส่ Tag "qwertyuiop" ไว้ คุณสามารถหาเพลงในเกมด้วยการค้นหาคำว่า "qwertyuiop" ได้

เพื่อเลี่ยงปัญหา ให้มั่นใจว่าทุกอย่าง (นอกจากชื่อระดับความยาก) ตรงกันในทุกระดับความยาก