wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Mapowanie

Mapowanie to proces tworzenia beatmapy w osu!. Składa się na niego wybór utworu, ustawienie timingu, umieszczenie obiektów oraz (opcjonalnie) tworzenie skórki i/lub storyboard'u.

Mapperzy najczęściej pragną, by ich mapy otrzymały status rankingowej beatmapy, do którego wymagane jest przejście przez etap zatwierdzenia (akceptacji) beatmapy (ang. beatmap approval), a następnie przydzielenia mapie własnej tabeli wyników i uniemożliwienie dalszej edycji mapy.

Najczęstszymi poziomami trudności spotykanymi w beatmapach są:

  • Łatwy
  • Normal
  • Trudny
  • Szalony
  • Ekspercki

Kliknięcie dowolnego z powyższych linków wyświetli zestaw porad używanych przez mapperów do tworzenia interesujących map odpowiednich dla danego poziomu trudności.

Nazwy poziomów trudności mogą być zupełnie dowolne, co jest często spotykane. Jednak jeżeli chcemy aby nasza mapa otrzymała status rankingowej, nazwa musi odzwierciedlać poziom trudności.

Dodatkowo można spotkać tzw. gościnne poziomy trudności (ang. Guest Difficulties, które są najczęściej oznaczane jako [x's y], gdzie x to nick twórcy a y to poziom trudności, np. [Larto's Insane].