wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmapy

Beatmapy w osu! są poziomami zbliżonymi do tych z gier na konsolę Nintendo DS. Każda beatmapa składa się z piosenki oraz obiektów rozmieszczonych w rytm muzyki. Mogą także posiadać tło, wideo bądź storyboard.

Beatmapy mogą zostać przesłane poprzez BSS (Beatmap Submission System). Następnie przechodzą przez proces zatwierdzający, zwany modowaniem. Ma on na celu zwiększyć grywalność danej beatmapy.

Beatmapy można znaleźć na liście beatmap na stronie internetowej osu!