wiki

Kısayol tuşu referansı

osu!'da oyun anında veya herhangi bir ekranda beklemedeyken kullanılabilen pek çok kısayol bulunmaktadır. Onlar fonksiyonlarıyla birlikte aşağıda listelenmişlerdir.

Not: Bu makale varsayılan klavye kısayollarını listelemektedir. Bunlardan bazılarını ayarlardan değiştirebilirsiniz.

Oyun geneli

Bu kısayollar her yerde çalışır:

Kısayol Eylem
Alt + F4 Oyun istemcisini kapat (uyarısız). Eğer oyun esnasında, beatmap düzenleyicisinde, veya osu!direct içerisinde iseniz, şarkı seçime ya da ana menüye (osu!direct için) geri dön.
Alt + Yukarı/Aşağı Ok Ana ses seviyesini ayarla, sol ve sağ yön tuşlarını kullanarak efekt ve müzik ses seviyelerini ayarla.
Ctrl + Alt + Shift + S Mevcut temayı yeniden yükle. Eğer oyun esnasında veya sonuç ekranında basıldıysa, şarkı seçim ekranına dönüldüğünde çalıştırılacaktır.
Ctrl + F11 Kare zamanları grafiğini aç/kapa. Ctrl tuşuna basmanız bunu duraklatacaktır.
F7 Kare hızı sınırlayıcıları arasında geçiş yap.
F8 Sohbet penceresini aç/kapa.
F9 Genişletilmiş sohbet penceresini aç/kapa.
F10 Tüm fare tuşlarını aç/kapa (her zaman etkin olan fare tekerleği hariç).
F12 Ekran görüntüsü al. Ekran görüntüleri dosyasını açmak için iletiye tıkla.
Shift + F12 Ekran görüntüsü al ve paylaşmak için sunucuya karşıya yükle. Ekran görüntüsü aynı zamanda yerelde de kaydedilecek. Bu ekran görüntünüzü web tarayıcınızda açacak.
Insert Bu patron geldi tuşudur. Oyun istemcisini bildirim çubuğuna küçült. Bu aynı zamanda oyunu susturur.
Shift + F1 Web tarayıcısında osu!status sayfasını aç. (Yalnızca bağlantı hatası oluştuğunda.)
Ctrl + O Ayarlar yan çubuğunu aç. Ana menüde değilseniz offset sihirbazına giremezsiniz.

Ana menü

Kısayol Eylem
Alt + Enter Tam ekran modunu aç/kapa.
Yukarı/Aşağı Ok Ana ses seviyesini ayarla, sol ve sağ yön tuşlarını kullanarak efekt ve müzik ses seviyelerini ayarla.
Esc Geri dön veya iptal et.
P, E, veya O Oynama menüsünü aç.
P üç kez Solo'ya gir.
P iki kez, sonra M Çoklu'ya gir.
E iki kez Düzenleme moduna gir.
O Ayarlar yan çubuğunu aç.
Q Çıkış istemcisini görüntüle.
Esc Ayarlar ve oynama menüsü kapalıyken, çıkış istemcisini görüntüle.
F FPS sayacını aç/kapa.

Müzik kutusu

Kısayol Eylem
Z veya F1 Önceki şarkıyı çal.
X veya F2 Şarkıyı çal. Eğer çalıyorsa, şarkıyı baştan başlat.
C Oynat/Duraklat.
F4 Çalmayı durdur (mevcut zamanı sıfırlar).
V veya F5 Sonraki şarkıyı çal.
J veya F6 Şarkı menüsünü açar.
R Rastgele bir şarkı çal.

Şarkı seçimi

Not: Bunların hepsi Çoklu modunun şarkı seçim ekranında çalışmaz.

Kısayol Eylem
F1 Oyun modu seçim menüsünü aç.
F2 Rastgele bir beatmap seç.
Shift + F2 Önceki rastgele seçilmiş beatmape geri dön.
F3 Beatmap seçeneklerini aç.
F5 Beatmapleri tekrar işle (devam etmeniz için onayınızı isteyecektir).
Shift + Delete Beatmap silme seçeneklerini görüntüler. Bu size beatmap setini (tüm zorlukları), beatmapi (seçilen zorluğu), ya da görüntülenen tüm beatmapleri silmek isteyip istemediğinizi soracaktır.
Ctrl + 1 Oyun modunu osu! olarak değiştir.
Ctrl + 2 Oyun modunu osu!taiko olarak değiştir.
Ctrl + 3 Oyun modunu osu!catch olarak değiştir.
Ctrl + 4 Oyun modunu osu!mania olarak değiştir.
Ctrl + Enter Seçilen beatmapi Auto modda oynat.
Ctrl + Shift + Enter Seçilen beatmapi Cinema modunda oynat.
Ctrl + A Auto modu aç/kapa.
Ctrl + F3 veya Ctrl + + osu!mania kaydırma hızını arttır (osu!mania modundayken).
Ctrl + F4 veya Ctrl + - osu!mania kaydırma hızını azalt (osu!mania modundayken).
Ctrl + Geri Tuşu Arama çubuğundaki son yazılan sözcüğü sil.
Yukarı/Aşağı Ok Sırasıyla bir sonraki üstteki/alttaki beatmapi seç.
Sol/Sağ Ok Sırasıyla bir sonraki üstteki/alttaki beatmap setini seç.
Page Up/Down Sırasıyla sayfayı yukarı/aşağı kaydır.
Enter Mevcut seçime gir (eğer bir beatmap seti veya koleksiyon grubu üzerinde seçiliyse) veya bir zorluğu oyna (eğer bir beatmap üzerinde seçiliyse).
Shift + Sol/Sağ Ok Sonraki/Önceki gruba gir.
Shift + Enter Seçilen grubu genişlet veya daralt.

Oyun modifikasyonları

Ana sayfa: Oyun Modifikasyonları
Not: Kısayol tuşuna basmak onu açar/kapatır. Bu kısayolları kullanabilmeniz için oyun modifikasyonları menüsünde bulunmanız gerekir.
Not: Target practice (osu!), 1K ve 2K (osu!mania), Co-op (osu!mania), ve Mirror (osu!mania) modlarının kısayolu yoktur.

Kısayol Mod
Q Easy
W No Fail
E Half Time
A Hard Rock
S Sudden Death
S iki defa Perfect
D Double Time
D iki defa Nightcore
F Hidden (osu!, osu!taiko, ve osu!catch) veya Fade In (osu!mania)
F iki defa Hidden (osu!mania)
G Flashlight
Z Relax (osu!, osu!taiko, ve osu!catch) veya xK modları arasında geçiş yap (osu!mania)
X Auto Pilot (osu!) veya Random (osu!mania)
C Spun Out (osu!)
V Auto
V iki defa Cinema
B Score V2
3'ten 9'a 3K'dan 9K'ya (osu!mania)

Oynama modu

Kısayol Eylem
+ veya - Yerel offset'i ayarla (hassasiyeti değiştirmek için Alt tuşunu basılı tutun).
Esc Oyunu duraklat, eğer bir tekrar izleniyorsa ya da Auto veya Cinema modu kullanılıyorsa şarkı seçim ekranına geri dön.
Space Oyuna atla.
Tab Skor tablosunu göster/gizle.
Shift + Tab Oyun-içi arayüzünü göster/gizle.
H Skor tablosunu ve tekrar arayüzünü göster/gizle (bir tekrar izlerken veya birisini seyrederken).
F3 veya F4 osu!mania hızını ayarla (oyunun başlangıcına yakın bir kısımda kullanılabilir).
Ctrl + R veya ` Kısa bir süreliğine basılı tutulmalı. Mevcut mapi çabuk yeniden dene (yeniden denemenin ardından introyu atlar).

Tekrar modu

Bilgi: Bunları kullanabilmeniz için cuttingedge sürümünü kullanıyor olmanız gerekmektedir.

Kısayol Eylem
5 Tekrarı duraklat.
6 veya 0 Devam et veya oynatma hızını 1x olarak ayarla.
7 Oynatma hızını 2x olarak ayarla.
8 Oynatma hızını 3x olarak ayarla.
9 Oynatma hızını 4x olarak ayarla.

Beatmap düzenleyici

Ana sayfa: Beatmap Düzenleyici

Genel

Bu kısayollar beatmap düzenleyicinin her yerinde çalışır:

Kısayol Eylem
Z İlk notaya veya şarkının başına atla.
V Son notaya veya şarkının sonuna atla.
X Baştan oynat.
C veya Boşluk Duraklat veya devam et.
Sol Ok veya Sağ Ok Şarkıya göz gezdir.
Yukarı Ok veya Aşağı Ok Zamanlama noktaları arasında atla.
Shift + Sol Ok veya Shift + Sağ Ok 4x hızda şarkıya göz gezdir.
Ctrl + B Mevcut zaman dilimine bir yer işareti yerleştir.
Ctrl + Shift + B Mevcut zaman dilimindeki yer işaretini kaldır.
Ctrl + Sol/Sağ Ok Önceki/Sonraki yer işaretine atla.
Ctrl + L Kayıtlı en son haline geri çevir (kısmen). Bu .osu ve .osb dosyalarını yeniden yükleyecektir.
Ctrl + Shift + L Kayıtlı en son haline geri çevir (tamamen). Bu her şeyi yeniden yükleyecektir.
Ctrl + O Zorluk seçim penceresini açar.
Ctrl + S Beatmapi mevcut haliyle kaydet.
Ctrl + N Tüm vuruş objelerini kaldırmak için seçenek sunar.
Ctrl + Yukarı/Aşağı Ok Oynatma hızını %25 arttırır/azaltır.
Ctrl + Shift + Yukarı/Aşağı Ok Oynatma hızını %5 arttırır/azaltır.
F1 Oluştur (Compose) moduna geç.
F2 Dizayn (Design) moduna geç.
F3 Zamanlama (Timing) moduna geç.
F4 Şarkı kurulumu (Song setup) kutucuğunu aç.
F5 Test moduna gir.
F6 Zamanlama ve kontrol noktaları kutucuğunu aç.
Ctrl + P Mevcut zaman dilimine devralmayan zamanlama noktası ekle. Eğer zamanlama modunda değilseniz, aynı zamanda zamanlama ve kontrol noktaları kutucuğunu açar.
Ctrl + Shift + P Mevcut zaman dilimine devralan zamanlama noktası ekle. Aynı zamanda zamanlama ve kontrol noktaları kutucuğunu açar.
Ctrl + I Mevcut devralan veya devralmayan kısmı sil. İlk devralmayan zamanlama noktasında çalışmaz.

Fare

Kısayol Eylem
Fare Tekerleği Yukarı/Aşağı İleri/Geri ara.
Shift + Fare Tekerleği Yukarı/Aşağı 4x hızla ileri/geri ara.
Ctrl + Fare Tekerleği Yukarı/Aşağı Nota ızgara bölücüyü ayarla.
Alt + Fare Tekerleği Yukarı/Aşağı Oyun alanı üzerindeyken mesafe aralığı çarpanını ayarla. Zaman çizgisi üzerindeyken zaman çizgisi yakınlaştırmasını ayarla.
Alt + Shift + Fare Tekerleği Yukarı/Aşağı Oyun alanı üzerindeyken mesafe aralığı çarpanını daha hassas bir şekilde ayarla.

Oluştur

Genel

Kısayol Eylem
Alt + F4 veya Esc Şarkı seçimine geri dön.
Ctrl + Z Geri al.
Ctrl + Y Yinele.
Ctrl + A Tüm vuruş objelerini seç.
Ctrl + X Kes.
Ctrl + C Kopyala.
Ctrl + V Yapıştır.
Ctrl + D Seçimi klonla. Bu seçiminizi seçilen son objeden 1 ölçü sonrasına yapıştıracaktır.
Ctrl + M Izgara bölücüyü ayarla.
Delete Sil.
1, 2, 3, veya 4 Sırasıyla seçim, circle, slider, ve spinner yerleştirme/seçim modları arasında geçiş yap (osu!, osu!taiko, veya osu!catch).
1, 2, veya 3 Sırasıyla seçim, circle, hold yerleştirme/seçim modları arasında geçiş yap (osu!mania).
Ctrl + Alt + Fare Tekerleği Yukarı/Aşağı Yerleştirme/seçim modları arasında geçiş yap.
Ctrl + Shift + A AiMod'u aç.

Fare

Kısayol Eylem
Çift Tık Dairelerin veya slider sonlarının üzerine şarkının herhangi bir yerinden objenin zaman çizgisindeki konumuna atla. (osu!, osu!taiko, osu!catch)
Sağ Tık Yeni kombo dizisine geç (yeni vuruş objesi yerleştirirken) ya da objeyi sil (seçerken).

Oyun alanı

Kısayol Eylem
Alt Basılı tutarken mesafe aralığını (distance snap) geçici olarak aç/kapa.
Y Mesafe aralığını aç/kapa.
Shift Basılı tutarken açı yakalamayı geçici olarak aç/kapa.
T Açı yakalamayı aç/kapa.
G Izgara boyutları arasında geçiş yap
Ctrl + 1 Izgara boyutunu minik olarak ayarla.
Ctrl + 2 Izgara boyutunu küçük olarak ayarla.
Ctrl + 3 Izgara boyutunu orta olarak ayarla.
Ctrl + 4 Izgara boyutunu büyük olarak ayarla.
L Vuruş objelerini kilitle/kilidi aç.

Obje manipülasyonu

Kısayol Eylem
Q Yeni kombo ekle/kaldır.
Ctrl + , Seçimi saat yönünün tersine 90 derece döndür.
Ctrl + . Seçimi saat yönüne 90 derece döndür.
Ctrl + H Seçimi yatay eksende çevir.
Ctrl + J Seçimi dikey eksende çevir.
Ctrl + G Seçimi ters çevir. Yani, ilk seçilen objeyi son seçilen objeye taşı ve böyle devam et.
Ctrl + Shift + R Seçilen vuruş objelerini belirli bir açıda döndür (bir kutucuk açar).
Ctrl + Shift + S Seçilen vuruş objelerini belirli bir miktarda ölçeklendir (bir kutucuk açar).
Ctrl + Shift + D Belirtilen sayıda noktası olan çokgenler oluştur (bir kutucuk açar).
Ctrl + Shift + F Seçilen sliderı bir streame dönüştürür. (bir kutucuk açar).
Ctrl + Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı Ok Seçilen notaları basılan yönde ötele. (osu!, osu!taiko, osu!catch)
Ctrl + Sol/Sağ Ok Seçilen objeleri sağ veya sol sütuna taşı. (osu!mania)
Ctrl + Yukarı/Aşağı Ok Seçilen objeleri birer tık yukarı veya aşağı taşı. (osu!mania)

Vuruş sesi oluşturma

Kısayol Eylem
W Seçime Islık (Whistle) ekleme/kaldırma.
E Seçime Bitiş (Finish) ekleme/kaldırma.
R Seçime Alkış (Clap) ekleme/kaldırma.
Shift + (Q, W, E, veya R) Seçimin ritim setini sırasıyla otomatik (auto), normal, yumuşak (soft), ya da davul (drum) olarak değiştir.
Ctrl + (Q, W, E, veya R) Seçimin ilave setini sırasıyla otomatik (auto), normal, yumuşak (soft), ya da davul (drum) olarak değiştir.
Ctrl + Shift + I Ritim içe aktarma kutucuğunu aç.

Zaman çizgisi

Kısayol Eylem
Shift + (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, veya 9) Nota ızgara bölücüyü sırasıyla 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ve 1/9 olarak ayarla.
Shift (zaman çizgisinde sürüklerken) Nota ızgara bölücü ayarını yoksay.
J Seçimi 1 bölüm geriye ötele.
K Seçimi 1 bölüm ileriye ötele.

Dizayn

Kısayol Eylem
I Sprite kütüphanesini aç.
Ctrl + Z Geri al.
Ctrl + Y Yinele.
Ctrl + X Seçilen sprite'ı kes.
Ctrl + C Seçilen sprite'ı kopyala.
Ctrl + V Sprite'ı mevcut zamana yapıştır. Not: Yapıştırılan sprite'lar beatmap kaydedilene ve yeniden yüklenene kadar katman listesinde gösterilmeyecektir.
Delete Katman üzerinden seçilen sprite'ı kaldır.
W, A, S, D Seçilen sprite'ı bir osu!pixel kadar sırasıyla yukarı, sola, aşağı ya da sola ötele.

Zamanlama

Kısayol Eylem
T Şarkının ritmine göre tıklandığında BPM ve offset'i ayarla.
Shift BPM veya offset ayarlarken Normal artış aralığını 5'e katlar.
Ctrl BPM ayarlarken 0.25 kat arttırır.
Ctrl offset ayarlarken 1 kat arttırır.
Ctrl slider hızını ayarlarken 0.1 kat arttırır.