wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Skróty klawiszowe

W osu! jest wiele różnych skrótów klawiszowych, które mogą być wykorzystane w grze jak i w menu. Są one wymienione poniżej wraz z ich funkcjami.

Cała gra

 • Shift + F1: Otwiera osu!status (jeśli występuje błąd połączenia)
 • F7: Zmienia limit FPSów
 • F8: Pokazuje/Ukrywa okienko czatu
 • F9: Pokazuje/Ukrywa okienko rozszerzonego czatu
 • F10: Włącza/Wyłącza wszystkie przyciski myszy podczas gry. (kółko myszy wciąż działa)
 • Ctrl + F11: Pokazuje/Ukrywa wykres opóźnienia
 • F12: Robi zrzut ekranu (przytrzymaj Shift aby natychmiast wgrać na serwer)
 • Insert: Minimalizuje osu!
 • Strzałka w górę / w dół: Zwiększa/Zmniejsza głośność.

Tylko w Menu

 • F1: Odtwarza poprzedni utwór
 • F2: Odtwórz od początku
 • F3: Pauzuje/Odpauzowuje
 • F4: Zatrzymuje utwór
 • F5: Odtwarza następny utwór
 • F6: Przejdź do (odtwarzacz)
 • Alt + Enter: Włącza/Wyłącza tryb pełnoekranowy
 • Escape: Wraca do wcześniejszego menu
 • Ctrl + Alt + Shift + S: Odświeża elementy skórki

Główne menu

 • P: Tryb Rozgrywki (dwukrotnie dla wyboru piosenek)
 • P - M: Tryb Rozgrywki (Multiplayer)
 • E: Tryb Edycji (wybór piosenek)
 • J: Przejdź do (odtwarzacz)
 • Z/X/C/V/B: Sterowanie odtwarzaczem (styl Winamp'a)
 • D: osu!direct (tylko donatorzy)
 • O: Opcje
 • Q: Wyjście
 • R: Losowy utwór

Wybór utworów

 • F2: Wybiera losową mapa
 • Shift + F2: Powraca do poprzedniej mapy po użyciu F2
 • F3: Opcje mapy.
 • F5: Odświeża listę (tryb naprawy)
 • Shift + Delete: Kasuje wybraną mapy
 • Ctrl + (1/2/3/4):Zmienia na osu! Icon osu! Standard/ osu!taiko Icon Taiko / osu!catch Icon Catch the Beat / osu!mania Icon osu!mania tryb gry odpowiednio.
 • Ctrl + Enter: Odtwarza mapę z modyfikacją Auto
 • Ctrl + Shift + Enter: Odtwarza wybraną mapę z modyfikacją Cinema
 • Ctrl + A: Włącza/Wyłącza modyfikację Auto
 • Ctrl + (F3 / F4) lub Ctrl + (+ / -): Zwiększa/Zmiejsza szybkość (tylko w osu!manii)
 • Ctrl + Backspace: Kasuje ostatnie słowo (podczas używania wyszukiwarki)
 • Up / Down: Zmienia wybór
 • Left / Right: Zmienia mapę
 • PageUp / PageDown: Zmienia wybór (duży zasięg)
 • Enter: Zatwierdza wybór
 • Shift + (Left / Right): Zmienia zbiór
 • Shift + Enter: Otwiera/Zamyka zbiór

Ekran modyfikacji

Note: Specjalne mody takie jak Perfect czy Nightcore potrzebują jeszcze jednego kliknięcia.Rozgrywka

 • + / -: Reguluje opóźnienie lokalne (przytrzymaj ALT żeby zmienić precyzję)
 • Escape: Zatrzymuje (wyłącza mapę, gdy używasz moda Auto)
 • Spacebar: Pomija scenkę wstępną.
 • Tab: Wyłącza/Wyłącza tabelę wyników
 • Shift + Tab: Wyłącza/Wyłącza interfejs
 • F3 / F4: Dostosowuje prędkość w osu!manii
 • Ctrl + R: Szybki restart mapy (automatycznie pomija scenkę)

Edycja

Skróty klawiszowe

Główne

 • H: Pomoc (zawiera wszystkie skróty klawiszowe podane poniżej)

Muzyka

 • Z: Zatrzymuje
 • X: Odtwarza od początku
 • C lub Spacja: Zatrzymuje/Wznawia
 • Strzałki w lewo i w prawo: Przeskakuje przez część piosenki. Przytrzymaj Shift dla czterokrotnie większej szybkości.

Zakładki

 • Ctrl + B: Dodaje zakładkę na obecne położenie.
 • Ctrl + Shift + B: Kasuje zakładkę na obecnym położeniu.
 • Ctrl + Left Arrow: Przechodzi do poprzedniej zakładki.
 • Ctrl + Right Arrow: Przechodzi do następnej zakładki.

Zapis i reset

 • Ctrl + L: Powraca do poprzedniego zapisu
 • Ctrl + S: Szybki zapis
 • Ctrl + N: Usuwa wszystkie obiekty (zostawia rytmikę/ustawienia mapki)

Zmiana trybów

 • F1: Tryb kompozycji
 • F2: Tryb projektowania (tylko podstawy dostępne na ten moment)
 • F3: Tryb rytmiki
 • F4: Ustawienia mapki

Tryb kompozycji

 • Lewa i prawa strzałka: Przesuwa aktualne położenie w czasie o jeden punkt na podziałce. Przytrzymaj Shift, aby przesuwać cztery razy szybciej.
 • Klawisze 1-4: Zmienia tryb zaznaczenia i rozmieszczenia
 • Q, W, E, R, L: Zmienia opcje widoczne po prawej stronie
 • Delete: Kasuje zaznaczone obiekty
 • Ctrl + Z, Y: Cofa/Powtarza
 • Ctrl + A: Zaznacza wszystkie obiekty
 • Ctrl + X, C, V: Wycina/Kopiuje/Wkleja
 • Ctrl + D: Klonuje zaznaczenie
 • Alt podczas kładzenia: Wymusza odległość od ostatniego obiektu bazując na odległości w czasie od niego
 • Shift podczas kładzenia: Pomija siatkę
 • Shift podczas modyfikowania: Pomija siatkę lub podziałkę na górnej osi czasu
 • J / K: Przesuwa obiekt o jeden punkt podziałki w czasie
 • G: Zmienia wielkość siatki w kółko
 • Ctrl + 1 / 2 / 3 / 4: Wielkość siatki (malutka, mała, średnia, duża)
 • Ctrl + Shift + R: Obrót istniejącego obiektu o specyficzny kąt
 • Ctrl + , (przecinek); . (kropka): Obraca obiekt przeciwnie lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Ctrl + H, J: Odbija poziomo/pionowo

Tryb rytmiki

 • T: Klika przy użyciu klawiatury
 • Shift podczas regulacji BPM / Offset: Czterokrotnie większa szybkość
 • Ctrl + B: Resetuje obecny punkt rytmiki
 • Ctrl + P: Dodaje punkt rytmiki

Sterowanie myszką

 • Lewy przycisk myszy: Kładzie normalne kółka, zaczyna slider lub dodaje nowy punkt do istniejącego slidera. Wybiera kółka.
 • Ctrl + Lewy przycisk myszy: Dodaje nowy punkt do istniejącego slidera.
 • Prawy przycisk myszy: Przełącza nowe combo, kończy ustawianie slidera czy kasuje punky, kasuje kółko (tylko w trybie zaznaczania lub kiedy nie gra muzyka).
 • Kółko myszy: Przesuwa do przodu/do tyłu. Przytrzymaj Shift, aby przesuwać cztery razy szybciej.
 • Ctrl + Alt + Kółko myszy: Zmienia tryb zaznaczenia i rozmieszczenia podczas bycia w polu gry.
 • Ctrl + Kółko myszy: Zwiększa/zmniejsza podział podziałki na górej osi czasu.
 • Alt + Kółko myszy: Zwiększa/zmniejsza wymuszoną odległość podczas używania klawisza Alt. Zmienia powiększenie osi czasu gdy kursor jest na tej osi.
 • Przeciąganie: Przesuwa zaznaczone obiekty (pozycja i czas), porusza punktami slidera. Przeciąga koniec sliderów lub spinnerów na linii czasu, rozszerzając je.