wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Sneltoetscombinaties

osu! heeft een groot aantal sneltoetscombinaties die je in-game kunt gebruiken of wanneer je op een bepaalt scherm bent. De combinaties en hun functies zijn hieronder vermeld.

Opmerking: Dit artikel geeft de standaard sneltoetscombinaties weer. Je kunt enkele hiervan wijzigen in de opties.

Game-wide

Deze combinaties werken overal:

Sneltoets Actie
Alt + F4 Sluit de game client af (zonder waarschuwing). Als je een beatmap aan het spelen bent of in de beatmap editor zit keer je terug naar het liedjes-selectie scherm. Als je in osu!direct zit, keer je terug naar het hoofdmenu.
Alt + Up/Down Arrow Verandert het hoofdvolume. Je kunt de linker- en rechter pijltjestoetsen gebruiken om te schakelen naar effect en muziek volumes.
Ctrl + Alt + Shift + S Herlaadt de huidige skin. Als je deze combinatie indrukt terwijl je aan het spelen bent, herlaadt je skin pas nadat je terugkeert naar het liedjes-selectiescherm.
Ctrl + F11 Toont/verbergt de frame times graph. Druk op Ctrl om deze te pauzeren.
F7 Wissel van frameratelimiet.
F8 Toont/verbergt het chatscherm
F9 Toont/verbergt het uitgebreide chatscherm.
F10 Zet alle muisknoppen aan/uit (behalve het muiswiel, deze staat altijd aan).
F12 Neemt een screenshot. Klik op de dialoog om de screenshots folder te openen.
Shift + F12 Neemt een screenshot en uploadt deze naar de server. De screenshot wordt ook lokaal opgeslagen. De screenshot wordt ook geopend in je web browser.
Insert Dit is de boss key. Verkleint de game client naar het notificatie vak. De game wordt ook gedempt.
Shift + F1 Opent osu!status in je web browser. (Alleen als er een connectie error verschijnt.)
Ctrl + O Opent de opties sidebalk. Je kunt de offset wizard niet gebruiken als je niet in het hoofdmenu bent.

Hoofdmenu

Sneltoets Actie
Alt + Enter Zet de volledige scherm modus aan/uit.
Up/Down Arrow Verandert het hoofdvolume. Gebruik de linker- en rechter pijltjestoetsen om te schakelen naar effect- of muziekvolume.
Esc Keer terug of annuleer
P, E, of O Opent het speelmenu
P drie keer Enter Solo.
P Twee keer, vervolgens M Enter Multi.
E Twee keer Enter edit mode.
O Opent de opties sidebalk.
Q Laat het exit-commando zien.
Esc Laat het exit-commando zien, maar alleen wanneer de optie- en speelmenu's gesloten zijn.
F Toont/verbergt de FPS counter.

Jukebox

Sneltoets Actie
Z of F1 Springt terug naar het vorige lied.
X of F2 Speelt het huidige lied af. Als het lied al afgespeelt wordt, begint deze opnieuw.
C Pauzeer/speel het lied.
F4 Stopt het huidige lied (en reset de huidige speeltijd).
V of F5 Speelt het volgende lied.
J of F6 Opent het 'Spring naar' menu.
R Speelt een willekeurig lied af.

Lied selectie

Opmerking: Deze combinaties werken niet allemaal in het liedjes-selectie scherm van de multi modus.

Sneltoets Actie
F1 Opent het game modifiers selectie menu.
F2 Selecteert een willekeurige beatmap.
Shift + F2 Keer terug naar de vorige willekeurig geselecteerde beatmap.
F3 Opent de beatmap opties.
F5 Verwerkt je beatmappen opnieuw (dit zou je kunnen vragen of je het zeker weet).
Shift + Delete Brengt de dialoog op om beatmappen te verwijderen. Dit vraagt of je de beatmap (alle moeilijkheden), de geselecteerde moeilijkheid of alle beatmaps wilt verwijderen.
Ctrl + 1 Verandert de gamemode naar osu!.
Ctrl + 2 Verandert de gamemode naar osu!taiko.
Ctrl + 3 Verandert de gamemode naar osu!catch.
Ctrl + 4 Verandert de gamemode naar osu!mania.
Ctrl + Enter Speelt de geselecteerde beatmap met de Auto mod.
Ctrl + Shift + Enter Speelt de geselecteerde beatmap met de Cinema mod.
Ctrl + A Zet de Auto mod aan/uit.
Ctrl + F3 of Ctrl + + Verhoogt de osu!mania scroll snelheid (terwijl je in de osu!mania mode zit).
Ctrl + F4 of Ctrl + - Verlaagt de osu!mania scroll snelheid (terwijl je in de osu!mania mode zit).
Ctrl + Backspace Verwijdert het laatste woord in de zoekbalk.
Up/Down Arrow Selecteert de volgende beatmap omhoog/omlaag.
Left/Right Arrow Selecteert de volgende beatmap omhoog/omlaag.
Page Up/Down Scrollt de pagina omhoog/omlaag.
Enter Opent de huidige selectie, als je over een beatmap of collectie groep hangt. Opent de geselecteerde moeilijkheid, als je een beatmap hebt geselecteerd.
Shift + Left/Right Arrow Opent de volgende/vorige groep.
Shift + Enter Opent of sluit de geselecteerde groep.

Game modifiers

Hoofdpagina: Game modifiers
Opmerking: Je moet in het game modifiers menu zitten om gebruik te kunnen maken van deze sneltoetsen.
Opmerking: Target practice (osu!), 1K en 2K (osu!mania), Co-op (osu!mania) en Mirror (osu!mania) hebben geen sneltoetsen.

Sneltoets Mod
Q Easy
W No Fail
E Half Time
A Hard Rock
S Sudden Death
S twee keer Perfect
D Double Time
D twee keer Nightcore
F Hidden (osu!, osu!taiko en osu!catch) of Fade In (osu!mania)
F twee keer Hidden (osu!mania)
G Flashlight
Z Relax (osu!, osu!taiko en osu!catch) of ga door de xK mods (osu!mania)
X Auto Pilot (osu!) of Random (osu!mania)
C Spun Out (osu!)
V Auto
V twee keer Cinema
B Score V2
3 tot 9 3K tot 9K (osu!mania)

Speel modus

Sneltoets Actie
+ of - Past de lokale offset aan (houd Alt ingedrukt om de precisie te veranderen)
Esc Pauzeert de gameplay of keert terug naar het liedjes-selectiescherm als er een replay wordt bekeken of de Auto of Cinema mod aanstaat.
Space Skipt naar gameplay.
Tab Toont/verbergt de ranglijst.
Shift + Tab Toont/verbregt de in-game interface.
H Toont/verbergt de ranglijst en replay interface (wanneer een replay wordt bekeken of je in de toeschouwersmodus zit).
F3 of F4 Verandert de scroll speed voor osu!mania (kan alleen aan het begin van de beatmap).
Ctrl + R Houd dit kort ingedrukt om de huidige map opnieuw te proberen (skipt de intro).

Replay mode

Opmerking: Je moet gebruik maken van de cuttingdge release stream om deze te kunnen gebruiken.

Sneltoets Actie
5 Pauzeert de replay.
6 of 0 Hervat de replay of zet de afspeelsnelheid naar 1x.
7 Zet de afspeelsnelheid naar 2x.
8 Zet de afspeelsnelheid naar 3x.
9 Zet de afspeelsnelheid naar 4x.

Beatmap editor

Hoofdpagina: Beatmap Editor

General

De volgende combinaties werken overal in de beatmap editor:

Sneltoets Actie
Z Springt naar de eerste noot of het begin van het lied.
V Springt naar de laatste noot of het einde van het lied.
X Speel vanaf het begin.
C of Space Pauzeert of gaat verder.
Left Arrow of Right Arrow Springt door het lied.
Up Arrow of Down Arrow Springt tussen timing points.
Shift + Left Arrow of Shift + Right Arrow Springt door het lied met 4x snelheid.
Ctrl + B Voegt een bladwijzer toe op de huidige tijdspositie.
Ctrl + Shift + B Verwijdert een bladwijzer op de huidige tijdspositie.
Ctrl + Left/Right Arrow Springt naar de volgende/vorige bladwijzer.
Ctrl + L Keert terug naar de laatst opgeslagen staat (gedeeltelijk). Dit herlaadt de .osu en .osb bestanden.
Ctrl + Shift + L Keert terug naar de laatst opgeslagen staat (volledig). Dit herlaadt alles.
Ctrl + O Opent het moeilijkheid-selectie scherm.
Ctrl + S Slaat de beatmap op in de huidige staat.
Ctrl + N Vraagt of je alle hit-objecten wilt verwijderen.
Ctrl + Up/Down Arrow Verhoogt/verlaagt de afspeelsnelheid met 25%.
Ctrl + Shift + Up/Down Arrow Verhoogt/verlaagt de afspeelsnelheid met 5%.
F1 Schakelt naar de compose modus.
F2 Schakelt naar de design modus.
F3 Schakelt naar de timing modus.
F4 Opent de song setup dialoog.
F5 Opent de test modus.
F6 Opent de timing en control points dialoog.
Ctrl + P Voegt een onafhankelijk timing punt op de huidige tijdspositie. Als je niet in de timing mode zit, opent dit ook de timing en control points dialoog.
Ctrl + Shift + P Voegt een afhankelijk timing punt toe op de huidige tijdspositie. Dit zal ook de timing en control points dialoog openen.
Ctrl + I Verwijdert de huidige (on)afhankelijke sectie. Dit werkt niet op het eerste onafhankelijke timing punt.

Muis

Sneltoets Actie
Mouse Wheel Up/Down Zoekt voor/achteruit.
Shift + Mouse Wheel Up/Down Zoekt voor/achteruit met een snelheid van 4x.
Ctrl + Mouse Wheel Up/Down Past de snap divisor aan.
Alt + Mouse Wheel Up/Down Past de distance snapping multiplier aan, wanneer je over het speelveld hangt. Past de timeline zoom aan als je over de timeline hangt.
Alt + Shift + Mouse Wheel Up/Down Past de distance snapping multiplier preciezer aan, wanneer je over het speelveld hangt.

Compose

Muis

Sneltoets Actie
Right Click Selecteert/deselecteert een nieuwe combo (wanneer je objecten plaatst) of verwijdert een object (als je aan het selecteren bent).

Algemeen

Sneltoets Actie
Alt + F4 of Esc Keer terug naar de liedjes-selectie
Ctrl + Z Ongedaan maken
Ctrl + Y Opnieuw doen
Ctrl + A Selecteert alle hit-objecten.
Ctrl + X Knip.
Ctrl + C Kopieer.
Ctrl + V Plak.
Ctrl + D Dupliceert de selectie. Dit plakt de selectie 1 maat achter het laatst geselecteerde object.
Delete Verwijder.
1, 2, 3, of 4 Schakel tussen de plaats/selectie modus: select, circle, slider en spinner (osu!, osu!taiko of osu!catch).
1, 2, of 3 Schakel tussen de plaats/selectie modus: select, circle en hold (osu!mania).
Ctrl + Alt + Mouse Wheel Up/Down Switch tussen plaats/selectie modus.
Ctrl + Shift + A Opent AiMod.

Speel veld

Sneltoets Actie
Alt Toont de distance snap zolang de toets is ingedrukt.
Y Toont/verbergt distance snap.
Shift Toont de grid snap zolang de toets is ingedrukt.
T Toont/verbergt de grid snap.
G Cirkel door de grid size.
Ctrl + 1 Zet de grid size op tiny.
Ctrl + 2 Zet de grid size op small.
Ctrl + 3 Zet de grid size op medium.
Ctrl + 4 Zet de grid size op large.
L Schakel tussen het vastzetten van hit-objecten.

Object manipulatie

Sneltoets Actie
Q Selecteert/deselecteert nieuwe combo.
Ctrl + , Draait de selectie 90 graden tegen de klok in.
Ctrl + . Draait de selectie 90 graden met de klok mee.
Ctrl + H Kantelt de selectie horizontaal.
Ctrl + J Kantelt de selectie verticaal.
Ctrl + G Keert de selectie om. Dat wil zeggen dat het eerst geselecteerde object wordt omgewisseld in volgorde met het laatst geselecteerde object, enzovoort.
Ctrl + Shift + R Draait de geslecteerde objecten met een bepaalde hoek (opent een dialoog).
Ctrl + Shift + S Schaalt geselecteerde hit-objecten met een bepaald nummer (opent een dialoog).
Ctrl + Shift + D Creert polygons met een bepaald nummer punten (opent een dialoog).
Ctrl + Shift + F Verandert de geselecteerde slider in een cirkel stroom (opent een dialoog).
Ctrl + Left/Right/Up/Down Arrow Duwt de geselecteerde objecten in de gedrukte directie. (osu!, osu!taiko, osu!catch)
Ctrl + Left/Right Arrow Verplaatst objecten een kolom naar links of rechts. (osu!mania)
Ctrl + Up/Down Arrow Verplaatst objecten een tick in tijd omhoog of omlaag. (osu!mania)

Hitsounding

Sneltoets Actie
W Selecteert/deselecteert de Whistle additie aan de selectie.
E Selecteert/deselecteert de Finish additie aan de selectie.
R Selecteert/deselecteert de Clap additie aan de selectie.
Shift + (Q, W, E, or R) Verandert de sample set van de selectie naar auto, normal, soft of drum respectievelijk.
Ctrl + (Q, W, E, or R) Verandert de additie set van de selectie naar auto, normal, soft of drum respectievelijk.
Ctrl + Shift + I Opent de sample import dialoog.

Tijdlijn

Sneltoets Actie
Shift + (1, 2, 3, 4, 6, or 8) Zet de beat snap divisor naar 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 en 1/8 respectievelijk.
Shift (Terwijl je de tijdlijn vasthebt) Negeert de beat snap divisor snapping.
J Duwt de selectie een divisor terug.
K Duwt de selectie een divisor vooruit.

Design

Sneltoets Actie
I Opent de sprite library overlay.
Ctrl + Z Ongedaan maken.
Ctrl + Y Opnieuw doen.
Ctrl + X Knipt de geselecteerde sprite.
Ctrl + C Kopieert de geselecteerde sprite.
Ctrl + V Plakt de sprite op het huidige tijdstip. Opmerking: Gekopieerde sprites zijn niet zichtbaar op de layer list totdat de beatmap is opgeslagen en herladen.
Delete Verwijdert de geselecteerde sprite van de laag.
W, A, S, D Duwt de geselecteerde sprite omhoog, naar links, omlaag of naar rechts respectievelijk een osu!pixel.

Timing

Sneltoets Actie
T Zet de BPM en offset van een lied, wanneer je klikt naar het ritme van het lied.
Shift Terwijl je de BPM en offset aanpaast 4x zo'n grootte toename als normaal.