wiki

Beatmap Düzenleyici

A screenshot of the editor's compose tab showing pishifat's Donor Song beatmap

Beatmap düzenleyici kısayolları için, bakınız: Kısayol referansı & Beatmap düzenleyici

Beatmap düzenleyici osu!'nun oyun içi beatmap yapma bölümüdür. Beatmapping osu! için beatmap yapma işidir

Beatmap düzenleyici 4 ana kısma ayrılmıştır (sol üstte görebilirsiniz):

 • Compose (Oluştur)
 • Design (Dizayn)
 • Timing (Zamanlama)
 • Song Setup (Müzik Kurulumu)

Compose (Oluştur)

Compose (Oluştur) sekmesi tüm vuruş objelerinin ve oynayış ile alakalı diğer elementlerin oluşturulduğu yerdir. Bundan ötürü pek çok mapper zamanlarının pek çoğunu bu sekmede geçirir.

Design (Dizayn)

Design (Dizayn) sekmesi beatmaplere eklenen görsel efektler olan storyboard oluşturmayı sağlar. Storyboardlar genellikle karmaşık efektler içerdiğinden ve çok fazla storyboard komutu kullanımı gerektirmesinden ötürü, mapperlar aynı zamanda dizayn sekmesine hiç girmeden doğrudan storyboard komut dizisi kullanmaktadırlar.

Timing (Zamanlama)

Timing (Zamanlama) bir beatmapin zamanlama kısımlarını denetler ve beatmapin vuruş seslerini kontrol eder. Bu bir beatmapin doğru zamanlamaya ve şarkının ritmine uygun oynanış tecrübesi sağlaması için uygun geri bildirim sağlamaya ihtiyacı olduğu için zorunludur.

Song Setup (Müzik Kurulumu)

Song setup (Müzik kurulumu) beatmapin metaverisini ve beatmap setleri için evrensel olan diğer şeyleri doldurur. Bu, şarkının başlığı, sanatçısı, zorluk adı, kombo renkleri vs. içerir.

Diğer

Beatmap düzenleyicinin diğer kısımlarına şunlar dahildir:

 • AiMod: Bir beatmaptaki hataları otomatik olarak bildiren bir sistem
 • Nota ızgara bölücü: Zaman çizelgesine vuruşların nasıl yerleştirileceğine karar verir
 • Mesafe aralığı: Objelerin ne kadar yakın ve ya uzak olduğunu ayarlayan çarpan
 • Kiai zamanı: Beatmapin bir kısmını vurgulamak için kullanılan özel zamanlama kısmı
 • Menü: Düzenleyicide gezinmenize yardımcı olur
 • SB yükü: Storyboard'un ne kadar kaynak gerektirdiğini gösterir
 • Zaman çizgileri: Yerleştirilmiş objeleri, molaları ve daha fazlasını gösterir