wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Zamanlama sekmesi

Ayrıca bakınız: Şarkılar nasıl zamanlanır

Editördeki zamanlama penceresinin ekran görüntüsü

Beatmap editörünün zamanlama penceresi bir beatmapin zamanlama ayarlarının mapperlar tarafından değiştirilebilmesini sağlar. Zamanlama genellikle yeni bir beatmap yaparken atılan ilk atımdır.

Zamanlama, bir şarkının offseti, dakika başı vuruşu (BPM), ve ölçüsünden oluşmaktadır. Beatmaplerde doğru zamanlamayı yakalamak oyuncuların oynarken isabetliliklerini sürdürebilmeleri için gereklidir. Hatalı zamanlanan beatmapler beatmap derecelendirme prosedüründen geçemez.

Zamanlama ve Kontrol Noktaları penceresi

Zamanlama ve Kontrol Noktaları penceresi ekran görüntüsü

Zamanlama noktaları editördeki Zamanlama ve Kontrol Noktaları penceresinden (varsayılan kısayolu F6) eklenebilir. Zamanlama noktaları bir şarkının zamanlamasındaki değişiklikleri doğru bir şekilde yansıtabilmek için bir şarkıyı parçalara böler.

Devralmayan zamanlama noktası

Devralmayan zamanlama noktası, kırmızı çizgiyle gösterilir, bir zamanlama bölümünün BPM'inin, offsetinin ve ölçüsünün temelidir. Her beatmap en az bir kırmızı çizgi içermelidir, ancak bazı şarkılar nispeten karmaşık olan bestelerinden veya canlı performansın neden olduğu zamanlama hatalarından dolayı birden fazla gerektirebilir.

Devralan zamanlama noktası

Devralan zaman noktası, yeşil çizgiyle gösterilir, bir önceki kırmızı çizgide kullanılmış BPM'i, offseti ve ölçü ayarlarını devralır. Yeşil çizgiler slider hızını ve vuruş sesi ayarlarını düzenlemek için kullanılır.

Bir devralan zamanlama noktası devralmayan bir noktadan önce yerleştirilemez, çünkü herhangi bir ayarı devralamaz.