wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmapler

Zorluklar ile karıştırılmamalıdır.

Beatmapler şarkılar için oluşturulmuş oyun seviyeleridir. Vuruş objeleri, zamanlama bilgisi, zorluk ayarları, ve görsel efektler içerir.

Beatmapler, beatmap setlerinin bir parçası olarak yapılır. Beatmap setleri, websitesine gönderilebilmesi ve beatmap listesinde gözükmesi için beatmapleri bir arada gruplar. Her bir beatmapi farklı bir zorluk olan setler genellikle tek bir şarkıyı barındırır.