wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmapy

Beatmapy w osu! są poziomami zbliżonymi do tych z gier na konsolę Nintendo DS. Każda beatmapa składa się z piosenki oraz obiektów rozmieszczonych w rytm muzyki. Mogą także posiadać tło, wideo bądź storyboard.

Beatmapy mogą zostać przesłane poprzez BSS (Beatmap Submission System). Następnie przechodzą przez proces zatwierdzający, zwany modowaniem. Ma on na celu zwiększyć grywalność danej beatmapy.

Beatmapy można znaleźć na liście beatmap na stronie internetowej osu!

Statusy

Beatmapy rankingowe, jak i zatwierdzone, muszą zostać sprawdzone przez przynajmniej dwóch nominatorów. Mogą wpływać na statystyki każdego gracza, co różni je od beatmap oczekujących oraz nieaktualizowanych.

Rankingowe

Symbol dwóch strzałek w górę Na ekranie wyboru piosenek rankingowe beatmapy są oznaczane symbolem dwóch strzałek w górę.

Beatmapy tego typu w pełni spełniają wszystkie kryteria rankingowe. Status rankingowej oznacza, że beatmapa spełnia ściśle określone standardy.

Zatwierdzone

Znak potwierdzenia Na ekranie wyboru piosenek zatwierdzone beatmapy są oznaczane znakiem potwierdzenia.

Ten status jest charakterystyczny dla piosenek dłuższych w całkowitej rozgrywce (ang. drain time) niż 5 minut (znane także jako maratony). Większość zatwierdzonych beatmap nie posiada łatwego ani normalnego poziomu trudności. Jednakże, niektórzy twórcy przesyłają je jako oddzielne beatmapy, podczas gdy inni dołączają je razem z rankingowymi.

Zakwalifikowane

Znak potwierdzenia Na ekranie wyboru piosenek zakwalifikowane beatmapy są oznaczane znakiem potwierdzenia.

Te beatmapy przechodzą ostatni etap mapowania, jak i modowania. Na początku rozgrywki pojawi się komunikat mówiący, że obecny status beatmapy spowoduje:

  • brak przyznania pp.
  • usunięcie wszystkich wyników po zmianie statusu.
    • Jeżeli status zostanie zmieniony na rankingowy, zatwierdzony lub oczekujący, wszystkie wyniki zostaną usunięte!

Jeżeli beatmapa została zakwalifikowana, oznacza to, że jest zgodna z kryteriami rankingowymi i została zatwierdzona przez dwóch nominatorów. Kwalifikacja to ostatni etap, w którym mapa musi znajdować się przynajmniej tydzień, zanim otrzyma status rankingowy lub zatwierdzony.

Podczas tego tygodnia członkowie zespołu QAT mają czas na sprawdzenie zakwalifikowanej beatmapy pod kątem błędów i nieścisłości. Jeżeli coś będzie nie tak, beatmapa otrzyma z powrotem status oczekujący i będzie musiała jeszcze raz przejść przez proces kwalifikacji.

Ulubione społeczności

Serce Na ekranie wyboru piosenek ulubione beatmapy społeczności są oznaczane sercem.

Beatmapy tego typu mogą nie być zgodne z kryteriami rankingowymi, ale są uwielbiane przez społeczność. Są dodawane regularnie do tej kategorii na podstawie głosów w społeczności. Na początku rozgrywki pojawi się komunikat mówiący, że obecny status beatmapy spowoduje:

  • brak przyznania pp.
  • usunięcie wszystkich wyników po aktualizacji beatmapy przez twórcę.

Ten status przyzna beatmapom tabele wyników.

Aby dowiedzieć się, jak beatmapa może uzyskać status ulubionej społeczności, zobacz wątek Get your beatmap Loved! na forum.

Oczekujące

Zobacz także: Proces zatwierdzania beatmapy

Znak zapytania Na ekranie wyboru piosenek oczekujące beatmapy są oznaczane znakiem zapytania.

Beatmapy z tej kategorii zazwyczaj czekają na zmodowanie. Twórcy muszą znaleźć moderów oraz przynajmniej dwóch nominatorów, by beatmapa mogła się rozwijać.

Beatmapy z tej kategorii, które są nieaktywne przez okres 4 tygodni, automatycznie otrzymają status nieaktualizowanych.

Żadna z oczekujących beatmap nie wpływa na statystyki użytkowników.

Nieaktualizowane

Znak zapytania Na ekranie wyboru piosenek nieaktualizowane beatmapy są oznaczane znakiem zapytania.

Te beatmapy oryginalnie posiadały status oczekującej, ale zostały przeniesione do tej kategorii, ponieważ nie były aktualizowane bądź ich wątki były nieaktywne przez 4 tygodnie. Nie mogą one zostać zaktualizowane, dopóki twórca nie naciśnie przycisku „Resurrect” na swoim profilu w zakładce z beatmapami.

Żadna z nieaktualizowanych beatmap nie wpływa na statystyki użytkowników.

Aby zachować miejsce na dysku dla nowszych beatmap, osu! będzie automatycznie usuwało nieaktualizowane beatmapy, jeżeli posiadają ten status od dłuższego czasu.