wiki

Giao diện

Bài viết này giải thích tất cả mọi thứ bạn cần biết về cách sử dụng client osu!. Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về màn hình chọn map, bảng xếp hạng cũng như màn hình kết quả. Khi mở client trò chơi, bạn có thể nhìn thấy giao diện như sau:

Introduction screen

Main menu

 • [1] Miếng bánh quy osu!. Nhấn vào nó sẽ mở ra menu chính. Nó nhịp theo BPM (nhịp trên phút) của bài nhạc và những thanh xung quanh nó thể hiện quang phổ âm nhạc. Nếu không có bài hát nào được mở, nó sẽ nhịp ở 60 BPM.
 • [2] Nhấn Chơi (hoặc nhấn P) để chơi osu! một mình hoặc cùng với những người khác.
 • [3] Nhấn Chỉnh sửa (hoặc nhấn E) để chỉnh sửa một beatmap.
 • [4] Nhấn Cài đặt (hoặc nhấn O) để mở thanh bên cài đặt.
 • [5] Nhấn Thoát (hoặc nhấn Esc) để thoát trò chơi.
 • [6] Một mẹo giúp ích ngẫu nhiên.
 • [7] Logo ppy cùng với thông tin bản quyền. Nhấn vào nó sẽ chuyển đến trang web osu!.
 • [8] Khi các vấn đề về kết nối với máy chủ Bancho xảy ra, một đường liên kết sẽ hiện ra ở đây.
 • [9] Phần chat, và bên trái của nó là nút để mở rộng cửa sổ chat, thứ mà cho thấy những người dùng đang trực tuyến. Chúng cũng có thể được bật tắt với nút F8F9 tương ứng.
 • [10] Máy phát nhạc. Ở menu chính, nó mở các bài hát một cách ngẫu nhiên. Xem phần dưới để biết thêm thông tin.
 • [11] Số lượng những độ khó beatmap đang hiện có (mặc dù nó nói về số lượng beatmap), thời lượng mà bạn đã chơi, và đồng hồ hệ thống của bạn.
 • [12] Hồ sơ của bạn. Nhấn vào nó sẽ hiện ra các cài đặt người dùng.

Máy phát nhạc gồm những nút bấm sau:

Nút Mô tả
Bài hát trước đó
Phát
Tạm dừng
Dừng và đặt lại bài hát từ đầu
Bài hát tiếp theo
Bật tắt giữa việc hiện thông tin về bài hát, hoặc để nó mờ nhạt dần sau một khoảng thời gian.
Mở ra danh sách bài hát nhạc. Bạn có thể tìm kiếm bài hát hoặc lọc bằng những bộ sưu tập.

Máy phát nhạc cũng có thể được điều khiển với những phím tắt.

Cài đặt người dùng

User options

Nhấn vào hồ sơ của bạn ở trên cùng bên trái. Sẽ hiện ra những lựa chọn sau (có thể chọn bằng cách bấm các con số tương ứng):

 • 1. Xem hồ sơ: Xem hồ sơ của bạn trên trang web.
 • 2. Đăng xuất: Đăng xuất khỏi tài khoản của bạn. Sau khi đăng xuất, trò chơi sẽ yêu cầu bạn đăng nhập trở lại.
 • 3. Đổi ảnh đại diện: Mở phần chỉnh sửa ảnh đại diện trên trang web.
 • 4. Đóng: Đóng hộp thoại này.

Play menu

Sau khi chọn Chơi ở menu chính, bạn có ba lựa chọn:

 • Nhấn Chơi đơn (hoặc nhấn P) để chơi một mình. Nút này dẫn bạn đến màn hình chọn map.
 • Nhấn Nhiều người (hoặc nhấn M) để chơi cùng những người khác. Bạn sẽ được dẫn đến sảnh nhiều người.
 • Nhấn Quay lại để trở lại menu chính.

Sảnh nhiều người

Trang chính: Nhiều người

Multiplayer lobby

Sảnh nhiều người cho phép bạn chơi cùng cũng như đấu với những người chơi khác.

Màn hình chọn map

Song select

Logo của Chế độ chơi hiện tại có thể được nhìn thấy ở phần cài đặt phía dưới bên trái, phía trên Chế độ. Biểu tượng của chế độ chơi hiện tại (ảnh mờ) cũng có thể được nhìn thấy ở trung tâm màn hình. Bạn sẽ nhìn thấy bốn chế độ:

Trước khi tiếp tục, màn hình này bao gồm quá nhiều thành phần để đánh dấu bằng những con số. Những phần sau đây sẽ tập trung vào từng phần của màn hình, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

Thông tin beatmap

Phần này hiển thị thông tin về độ khó beatmap đang được chọn. Khi vào phần chọn map (sau khi nhấn Chơi), bài hát đang được phát trên máy phát nhạc sẽ được lựa chọn. Biểu tượng ở phần trên cùng bên trái hiển thị thể loại beatmap. Ví dụ, map này là một map được xếp hạng.

Tên bài hát thường được hiện ra dưới dạng chữ Roman (bức ảnh ở dưới), nhưng nếu bạn chọn Dữ liệu dưới ngôn ngữ nguyên bản trong phần Cài đặt, nó sẽ hiển thị chữ Unicode (bức ảnh ở trên). Tên của độ khó được hiển thị giữa các ngoặc vuông ([]). Tên người tạo map được hiện ra phía dưới tên bài hát, và nhiều thông tin khác được liệt kê ngay bên dưới. Từ trái sang phải, chúng là:

 • Độ dài: Tổng độ dài của beatmap, từ đầu đến kết thúc, bao gồm cả những khoảng nghỉ. Không được nhầm lẫn với drain time.
 • BPM: Nhịp trên phút, nhịp của bài hát. Nếu có hai giá trị BPM cùng với một giá trị BPM trong ngoặc đơn, nó có nghĩa là BPM thay đổi trong bài hát. Nó thể hiện BPM chậm nhất và nhanh nhất, và giá trị ở trong ngoặc thể hiện BPM xuất hiện nhiều nhất của beatmap.
 • Các vật thể: Tổng số lượng vật thể có trong beatmap.
 • Vòng tròn: Tổng số lượng vòng tròn (osu! và osu!taiko), trái cây (osu!catch), hoặc nốt (osu!mania) trong beatmap.
 • Thanh trượt: Tổng số lượng thanh trượt (osu!), loạt trống (osu!taiko), dòng nước ép (osu!catch), hoặc nốt giữ (osu!mania) trong beatmap.
 • Vòng xoay: Tổng số lượng vòng xoay (osu!), denden (osu!taiko), hoặc cơn mưa chuối (osu!catch) trong beatmap.
 • OD: Độ khó tổng thể của beatmap.
 • HP: Tốc độ giảm HP. Đọc bài viết về HP để biết nhiều thông tin hơn.
 • Sao: Độ khó của beatmap. Số lượng sao cũng có thể dễ dàng nhìn thấy trên danh sách beatmap (phần bên phải màn hình).

Nhóm và sắp xếp

Nhấn vào một trong những mục để sắp xếp danh sách bài hát dựa trên những tiêu chuẩn được chọn.

Nhóm

Những lựa chọn sau sẽ sắp xếp beatmap theo những nhóm có thể mở rộng:

Chế độ nhóm Mô tả
Không nhóm Beatmap sẽ không được nhóm nhưng vẫn được sắp xếp theo thứ tự (đã được chọn ở phần Sắp xếp).
Theo độ khó Beatmap sẽ được nhóm theo độ khó, được làm tròn đến hàng đơn vị.
Theo nghệ sĩ Beatmap sẽ được nhóm theo chữ cái đầu tiên của tên nghệ sĩ.
Được chơi gần đây Beatmap sẽ được nhóm theo thời điểm mà bạn đã chơi lần cuối.
Các bộ sưu tập Thứ này sẽ hiển thị những bộ sưu tập mà bạn đã tạo. Nhớ rằng nó sẽ không hiển thị những beatmap không có trong bộ sưu tập nào.
Theo BPM Beatmap sẽ được nhóm dựa vào BPM theo bội số của 60 (60, 120, 180, 240, 300).
Theo người tạo Beatmap sẽ được nhóm theo chữ cái đầu tiên của tên người tạo beatmap.
Theo thời điểm thêm vào Beatmap sẽ được nhóm theo thời điểm được thêm vào, từ ngày hôm nay đến hơn 5 tháng trước.
Theo độ dài Beatmap sẽ được nhóm theo độ dài của chúng: 1 phút hoặc ít hơn, 2 phút hoặc ít hơn, 3, 4, 5, 10, và 10 phút hoặc nhiều hơn.
Theo chế độ chơi Beatmap sẽ được nhóm theo chế độ chơi của chúng.
Theo thứ hạng Beatmap sẽ được xếp theo xếp hạng (SS, S, A...) đạt được cao nhất của bạn.
Theo tên Beatmap sẽ được nhóm theo chữ cái đầu tiên của tiêu đề.
Theo yêu thích Chỉ hiển thị những beatmap yêu thích của bạn.
Map của tôi Chỉ hiển thị những beatmap mà bạn tạo ra (tên người tạo trùng với tên của bạn).
Trạng thái xếp hạng Beatmap sẽ được nhóm theo tình trạng của chúng: được xếp hạng, đang chờ, chưa gửi, không rõ, hoặc được yêu thích.

Năm nhóm đầu tiên có sẵn trong những mục phía dưới Nhóm và Sắp xếp.

Sắp xếp

Sắp xếp beatmap theo một thứ tự nhất định.

Tiêu chuẩn sắp xếp Mô tả
Theo tác giả Beatmap sẽ được xếp theo thứ tự chữ cái của tên nghệ sĩ.
Theo BPM Beatmap sẽ được xếp từ thấp đến cao dựa vào BPM. Đối với những beatmap có BPM không cố định, con số lớn nhất sẽ được sử dụng.
Theo người tạo Beatmap sẽ được xếp theo thứ tự chữ cái của tên người tạo.
Theo thời điểm thêm vào Beatmap sẽ được xếp theo thời điểm mà chúng được thêm vào, từ cũ nhất đến mới nhất.
Theo độ khó Beatmap sẽ được xếp theo độ khó của chúng, từ dễ đến khó. Nhớ rằng nó sẽ phân cách những độ khó của một mapset
Theo độ dài Beatmap sẽ được xếp theo độ dài, từ ngắn nhất đến dài nhất.
Theo thứ hạng Beatmap sẽ được xếp theo xếp hạng đạt được cao nhất của bạn, từ tệ nhất đến tốt nhất.
Theo tên Beatmap sẽ được xếp theo thứ tự chữ cái của tiêu đề.

Tìm kiếm

Ghi chú: Đừng mở phần cài đặt hoặc khung chat khi bạn muốn sử dụng phần tìm kiếm. Nếu không, bất cứ thứ gì bạn viết sẽ được nhập vào phần chat hoặc phần tìm kiếm của phần cài đặt.

Chỉ những beatmap đáp ứng các yêu cầu của phần tìm kiếm sẽ được hiển thị. Theo mặc định, bất cứ tìm kiếm nào cũng sẽ được so sánh với tên nghệ sĩ, tiêu đề, tên người tạo, và các thẻ (tag).

Thêm vào đó, bạn có thể sử dụng những "bộ lọc" được hỗ trợ để tìm kiếm bằng những thứ khác của beatmap (chẳng hạn, ar=9).

Những bộ lọc được hỗ trợ:

Bộ lọc Mô tả
artist Tên nghệ sĩ
creator Tên người tạo beatmap
title Tên bài hát
difficulty Tên độ khó của mapset
ar Tốc độ tiếp cận(?)
cs Độ lớn của vòng tròn
od Độ khó tổng quan
hp Tốc độ giảm HP
key, keys Số lượng nút bấm (chỉ áp dụng đối với osu!mania và những beatmap được chuyển đổi)
star, stars Độ khó
bpm Nhịp trên phút
length Độ dài tổng tính bằng giây
drain Drain time tính bằng giây
mode Chế độ chơi. Bạn có thể nhập osu, taiko, catch, mania, hoặc o/t/c/m khi được rút gọn.
status Tình trạng beatmap. Bạn có thể nhập ranked, approved, pending, notsubmitted, unknown, hoặc loved, hoặc r/a/p/n/u/l khi được rút gọn.
played Khoảng thời gian tính bằng ngày kể từ lần cuối chơi
unplayed Chỉ hiện thị những beatmap chưa được chơi. Phải được sử dụng như thế này: unplayed=. Client sẽ bỏ qua unplayed
speed Tốc độ cuộn của osu!mania đã được lưu. Sẽ luôn là 0 đối với beatmap chưa được chơi hoặc nếu lựa chọn Nhớ tốc độ cuộn của mỗi beatmap osu! được tắt.

Những phép so sánh được hỗ trợ:

Phép so sánh Mô tả
= hoặc == Bằng
!= Không bằng
< Thấp hơn
> Lớn hơn
<= Thấp hơn hoặc bằng
>= Lớn hơn hoặc bằng

Bạn cũng có thể nhập ID của một độ khó hoặc một beatmap để nhận được một kết quả duy nhất.

Bảng xếp hạng

Có nhiều thứ có thể xuất hiện ở đây:

 • Ô Chưa gửi cho biết một beatmap chưa được gửi lên trang web osu! thông qua Hệ thống gửi beatmap hoặc đã bị xóa bởi người tạo.
 • Nút Cập nhật phiên bản mới nhất sẽ hiện ra nếu phiên bản mới hơn của beatmap có sẵn để tải về. Nhấn nút để thực hiện điều đó.
  • Lưu ý: Một khi bạn cập nhật beatmap, những điểm số cục bộ sẽ bị xóa sạch. Những bản phát lại của điểm số cục bộ có thể được xuất ra bằng cách nhấp chuột phải lên chúng.
 • Phiên bản đang chờ mới nhất cho biết một beatmap đã được gửi lên trang web osu! nhưng chưa được xếp hạng.
 • Nếu có những bản phát lại khớp với cài đặt chế độ xem của beatmap, chúng sẽ được hiển thị thay cho một ô cho biết tình trạng được xếp hạng/đã chơi của beatmap. Điều này được thể hiện ở bức ảnh phía trên.
  • Phía dưới những bảng xếp hạng công khai (ví dụ: Toàn cầu, Bạn bè, ...), điểm số cao nhất của bạn sẽ được hiển thị ở dưới cùng, cũng như xếp hạng của bạn trên xếp hạng.
 • Chưa có điểm số nào cho biết rằng vẫn chưa có bản phát lại nào dành cho cài đặt chế độ xem hiện tại của beatmap (điều này thường xuất hiện ở cài đặt chế độ xem cục bộ hoặc khi bạn chỉ vừa mới tải hay chỉnh sửa beatmap).

Những cài đặt chế độ xem:

 • Xếp hạng cục bộ
 • Xếp hạng quốc gia*
 • Xếp hạng toàn cầu
 • Xếp hạng toàn cầu (Chỉ những mod được chọn)*
 • Xếp hạng bạn bè*

*Cần có osu!supporter.

Nhấn vào nút màu cam (bên phải phần cài đặt chế độ xem) để hiển thị phần truy cập web nhanh dành cho beatmap hiện tại:

 • Nhấn 1 hoặc bấm Danh sách/Điểm Beatmap để xem trang của độ khó beatmap trong trình duyệt của bạn.
 • Nhấn 2 hoặc bấm Mod beatmap để xem trang modding của beatmap.
 • Nhấn 3 hoặc bấm Hủy để trở lại màn hình chọn map.

Danh sách beatmap

Danh sách beatmap thể hiện tất cả những beatmap có sẵn. Từng beatmap sẽ có màu sắc khác nhau:

Màu Mô tả
Hồng Beatmap này chưa được chơi.
Cam Ít nhất một độ khó của beatmap đã được chơi.
Xanh biển nhạt Những độ khó khác của mapset, hiển thị khi một beatmap được mở rộng.
Trắng Độ khó hiện tại.

Bạn có thể điều hướng danh sách beatmap bằng cách sử dụng con lăn chuột, nút lên hoặc xuống, giữ chuột trái để kéo hoặc dùng chuột phải (được biết đến với cái tên "cuộn tuyệt đối"), thứ mà sẽ di chuyển thanh cuộn theo vị trí Y của con trỏ. Nhấn một beatmap để chọn nó, và hoặc bấm một lần nữa, hoặc nhấn Enter, hoặc nhấn miếng bánh quy osu! ở góc dưới phải để chơi beatmap.

Bộ dụng cụ gameplay

List of available game modes

Phần này được gọi là bộ dụng cụ gameplay. Chúng tôi sẽ cho bạn biết tác dụng của chúng từ trái sang phải.

Nhấn Esc hoặc bấm Quay lại để trở về menu chính.

Nhấn nút Chế độ để mở ra danh sách những chế độ chơi trong osu!. Hoặc, bạn có thể bấm Ctrl1 (osu!), 2 (osu!taiko), 3 (osu!catch), hoặc 4 (osu!mania) để đổi chế độ chơi. Đổi chế độ chơi cũng sẽ chuyển sang bảng xếp hạng của chế độ đó, và bạn cũng có thể nhận thấy sự thay đổi về xếp hạng cá nhân.

Mod selection screen

Nhấn nút Mods hoặc bấm F1 để mở phần lựa chọn mod.

Ở đây, bạn có thể chọn những "sửa đổi" (còn gọi là mod) dành cho gameplay. Một vài mod sẽ làm giảm độ khó và điểm số bạn nhận được. Tương tự, một vài mod sẽ làm tăng độ khó cũng như điểm số bạn nhận được. Cuối cùng, một vài mod sẽ làm thay đổi cách mà bạn chơi. RelaxAuto Pilot nằm trong số đó.

Đặt chuột của bạn lên một mod bất kỳ sẽ cho thấy phần mô tả tác dụng của nó. Nhấn một mod để chọn hoặc bỏ chọn nó. Một vài mod, chẳng hạn như Double Time, có nhiều biến thể - nhấn mod một lần nữa để chuyển đổi chúng. Con số thập phân phía trên sẽ cho biết sự ảnh hưởng của các loại mod đến điểm số của bạn. Nhấn Đặt lại tất cả mod hoặc bấm 1 để bỏ chọn tất cả mod. Nhấn Thoát hoặc bấm 2 hoặc Esc để quay trở lại màn hình chọn map.

Nhấn nút Ngẫu nhiên hoặc bấm F2 để chọn ngẫu nhiên một beatmap.

Ghi chú: Bạn có thể bấm Shift + nút Ngẫu nhiên hoặc F2 để quay trở lại beatmap trước.

Possible commands for a beatmap

Nhấn nút Tùy chọn beatmap, hoặc bấm F3, hoặc nhấn chuột phải vào beatmap để hiện ra menu tùy chọn dành cho beatmap hiện tại.

 • Bấm 1 hoặc nhấn nút Quản lý bộ sưu tập để mở ra trình quản lý bộ sưu tập - tại đây, bạn có thể quản lý những bộ sưu tập đã có trước, cũng như thêm độ khó/mapset hiện tại vào bộ sưu tập hoặc ngược lại.
 • Bấm 2 hoặc nhấn Xóa... để [1] xóa độ khó đang được chọn, [2] xóa cả mapset hiện tại, hoặc [3] xóa TẤT CẢ beatmap.
  • Nhớ rằng những beatmap bị xóa sẽ được chuyển vào Recycle Bin.
 • Bấm 3 hoặc nhấn Bỏ khỏi mục chưa chơi để đánh dấu một beatmap chưa được chơi thành đã chơi (đổi màu sắc của beatmap từ hồng sang cam).
 • Bấm 4 hoặc nhấn Xóa điểm số cục bộ để xóa tất cả những điểm số mà bạn đã đạt được trên beatmap.
 • Bấm 5 hoặc nhấn Chỉnh sửa để mở beatmap hiện trong trình chỉnh sửa của osu!.
 • Bấm 6 hoặc Esc hoặc nhấn Thoát để trở về màn hình chọn map.

Nhấn màn hình người dùng để truy cập menu tùy chọn người dùng.

Nhấn vào miếng bánh quy osu! để bắt đầu chơi beatmap đang được chọn.

Màn hình kết quả

Accuracy in osu!

Đây là màn hình kết quả được hiển thị sau khi bạn vượt qua beatmap thành công. Bạn có thể truy cập kết quả trực tuyến của mình bằng cách kéo xuống hoặc nhấn nút phía dưới.

Dưới đây là các màn hình kết quả của từng chế độ chơi.

Accuracy in osu!taiko

Accuracy in osu!mania

Accuracy in osu!catch

Màn hình kết quả mở rộng

An example of an online osu! score

Đây là bảng xếp hạng trực tuyến của bạn. Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách kéo xuống từ màn hình kết quả. Bảng điểm cục bộ của bạn sẽ hiển thị tên và điểm của bạn.

 • [1] Màn hình người dùng. Nó hiển thị điểm hiệu suất (pp), xếp hạng toàn cầu, tổng điểm, độ chính xác tổng quan, và thanh level của bạn.
 • [2] Lưu bản phát lại vào thư mục Replays: Bạn có thể xem lại những bản phát lại bằng cách mở chúng trong một bảng xếp hạng cục bộ, hoặc vào thư mục Replays và nhấn đúp chuột vào nó.
 • [3] Thêm vào mục yêu thích trực tuyến: Thêm beatmap đó vào danh sách những beatmap yêu thích của bạn, thứ ở phía dưới phần Beatmaps trên trang cá nhân của bạn.
 • [4] Bảng xếp hạng cục bộ: Tất cả kết quả của bạn được lưu trên máy tính. Để xem chúng, đi đến màn hình chọn map và chọn Xếp hạng cục bộ từ menu ở phía trên bảng xếp hạng (cái mà tôi gọi là "cài đặt chế độ xem").
 • [5] Phần Xếp hạng beatmap. Chỉ khả dụng đối với những map có bảng xếp hạng trực tuyến (đủ tư cách, được xếp hạng, hoặc được yêu thích). Bạn cũng cần phải trực tuyến để có thể nhìn thấy phần này. Đọc phần bên dưới để biết thêm chi tiết.
 • [6] Phần Xếp hạng tổng quan. Chỉ khả dụng đối với beatmap có bảng xếp hạng. Bạn cũng cần phải trực tuyến để nhìn thấy phần này. Đọc phần bên dưới để biết thêm chi tiết.
 • [7] Thông tin về beatmap cùng với số lượt chơi và tỷ lệ vượt qua của nó.
 • [8] Đánh giá beatmap. Quyết định cá nhân của bạn dựa trên việc bạn có thích nó hay không. Tốt nhất là để yên nếu bạn không thể lựa chọn.
 • [9] Nhấn vào đây để trở về màn hình chọn map.

Các mục trong bảng xếp hạng được thể hiện như sau:

Mục Xếp hạng beatmap Xếp hạng tổng thể
Tổng quan Vị trí của bạn ở trên bảng xếp hạng của beatmap. Nhớ rằng điểm số đi kèm với mod cũng được hiển thị trên bảng xếp hạng. Xếp hạng toàn cầu của bạn.
Độ chính xác Độ chính xác của bạn khi chơi beatmap. Nó chỉ được tính khi điểm số cũ của bạn bị vượt qua. Độ chính xác trung bình dựa trên những điểm số tốt nhất của bạn.
Combo tối đa Combo cao nhất của bạn khi chơi map đó. Combo cao nhất của bạn đã đạt được từ trước đến giờ.
Điểm số xếp hạng Điểm số tốt nhất của bạn trên beatmap. Tổng số điểm bạn nhận được từ tất cả những beatmap được xếp hạng mà bạn đã chơi, mỗi beatmap chỉ đươc tính một lần.
Điểm số tổng Không được tính, bởi nó không ảnh hưởng đến vị trí của bạn trên xếp hạng trực tuyến. Cũng như điểm số xếp hạng, nhưng nó tính tổng điểm số của tất cả beatmap trên trang web osu!, bao gồm những beatmap chưa hoàn thành hoặc bị thất bại. Con số này tính vào level của bạn.
Hiệu suất Lượng pp không trọng số mà bạn nhận được. Lượng điểm số hiệu suất tổng của bạn, và lượng pp mà bạn đạt được sau màn chơi vừa rồi.

Huân chương

Trang chính: Huân chương

Unlocking a medal

Đôi khi, khi các điều kiện nhất định được đáp ứng, bạn sẽ được nhận một huân chương.