wiki

ทีมผู้ดูแล

ดูเพิ่มเติม: Mod (แก้คำกำกวม).

Global Moderation Team (ทีมผู้ดูแล) (เดิมชื่อ Global Mod Team, Administrators หรือ GreenBAT) โดยทั่วไปเรียกว่า GMT เป็นสมาชิกของชุมชนที่มุ่งเน้นในการดูแลผู้เล่นเป็นหลัก รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทีม และชุมชนโดยรวม พวกเขาสังเกตได้จากตำแหน่งชื่อผู้ใช้ และสีของ username ซึ่งเป็นสีแดงในเกมและสีเขียวซิตรัสบนฟอรัม

Global Moderator ทุกคน ได้สาบานที่จะทำตามจรรยาบรรณผู้ช่วยเหลือ นอกเหนือจากกฎชุมชน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: หากคุณพบเห็นสมาชิกผู้ดูแลคนใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดจรรยาบรรณผู้ช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ทีมช่วยเหลือผู้เล่น
ดูเพิ่มเติม: รายงานการละเมิด

ทีมผู้ดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการของการแชท ฟอรัม และดูแลการมีปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน พวกเขาควรได้รับการติดต่อด้วยคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมการกลั่นกรองของเกมซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ):

 • ปัญหาเกี่ยวกับการแชท (เช่น การสแปม หรือการคุกคาม)
 • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนฟอรัม (เช่น โพสต์ที่ไม่เหมาะสม)
 • การพูดคุยในบีทแมพ และส่วนคอมเมนต์
 • การกรั่นกรองโปรไฟล์ผู้ใช้ (เนื้อหา NSFW (18+) หรือเนื้อหาที่ล่วงละเมิดในรูปผู้ใช้ รูปปกโปรไฟล์ รายละเอียด ฯลฯ)

การเป็นสมาชิกทีมผู้ดูแล

การมาเป็นสมาชิกของทีมผู้ดูแลนั้น จำเป็นต้องมีผลงานการสนับสนุนในเกมอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกที่มีศักยภาพมักจะถูกสังเกตจากที่ว่าพวกเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีกิจกรรมภายในชุมชน และมีพฤติกรรมที่ดี ความสามารถในการพูดภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง ผู้สมัครจะถูกพูดคุยภายในทีมเพื่อพิจารณาศักยภาพของพวกเขาในฐานะสมาชิกทีม

วิธีการได้รับพิจารณา

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพิจารณา คือ พฤติกรรม ความกระตือรือต้น การทำความเข้าใจในกฎ และความอดทน:

 1. แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ดีโดยการทำตัวสุภาพ และปฏิบัติตัวต่อผู้ใช้คนอื่นด้วยความเคารพ การรักษาบัญชีของคุณให้ปราศจากความเงียบหรือปัญหาร้ายแรง นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น
 2. แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในเกมโดยการเข้าร่วมการแชทหรือฟอรัม รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และปัญหา ผ่านระบบรายงาน ตอบคำถามและช่วยเหลือผู้อื่นที่พบกับปัญหา
 3. มีความเข้าใจในกฎอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรปฏิบัติภายใน osu!
 4. ใจเย็น ๆ เนื่องจากทีม GMT จะไม่เพิ่มคนที่เพิ่งช่วยเหลือคนอื่นเพียงไม่กี่วัน จะต้องใช้เวลาสำหรับการประเมินใครบางคน เช่น บุคลิกภาพของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้ กิจกรรมของพวกเขา ฯลฯ

โดยทั่วไป ทีมงานจะสังเกตผู้คนเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นสมาชิกที่มีค่าต่อทีม โปรดอดทนและอย่าทำตัวเกินเลย ทั้งนี้ สามารถถามใครก็ได้จาก GMT เกี่ยวกับกฎ การรายงานผู้ใช้ และปัญหาอื่น ๆ

บางสิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. อย่าถาม GMT เกี่ยวกับสถานะของคุณในฐานะผู้สมัคร โดย GMT จะไม่เพิ่มคนที่มีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น การที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นกุญแจสำคัญ
 2. อย่ารายงานทุกสิ่งเล็กน้อยในการแชท การที่รู้ว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรรายงานเป็นทักษะที่สำคัญ
 3. อย่าตอบคำถามของผู้อื่นโดยไม่รู้ว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะในฟอรัม ข้อเสนอแนะนั้นก็ดี แต่การทำให้คนเข้าใจผิดนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เลย หากคุณไม่ทราบวิธีแก้ปัญหา ควรให้ผู้อื่นตอบ และเรียนรู้จากพวกเขา
 4. อย่าหักโหมเกินไป ช่วยเหลือเพียงพอดี ไม่ใช่จำนวนที่มากเกินไป เรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีว่าจะทำให้หมดความอดทนและความมุ่งมั่น ทำตัวสบาย ๆ!

สมาชิกทีม

หน้ากลุ่มทีมผู้ดูแล มีรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของทีมผู้ดูแล

หมายเหตุ: สมาชิก GMT ทั้งหมดพูดภาษาอังกฤษยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รายชื่อ ภาษาที่ใช้ ตำแหน่ง/หน้าที่
- Felix เยอรมัน ผู้ดูแลแชท
[ Another ] ฮังการี ผู้ดูแลแชท
[ryuu] รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
abraker ผู้ดูแลฟอรั่ม
Azer ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
bibitaru จีน, มาเลย์ ผู้ดูแลแชท
Chaos ผู้ดูแลแชท
ChillierPear สวีเดน, สเปน ผู้ดูแลแชท, ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
chromb ผู้ดูแลแชท
Civil oath เกาหลี, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Coldrod ตุรกี ผู้ดูแลแชท
Darksonic สเปน ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลฟอรั่ม
Davvy สวีเดน, ฝรั่งเศส บ้าง ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Death ผู้ดูแลฟอรั่ม, ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Dntm8kmeeatu ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Edward โปรตุเกส, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Ephemeral ผู้สนับสนุนผู้เล่น, ผู้ดูแลวิกิ
Firika จีน ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Galkan โปแลนด์ ผู้ดูแลแชท
Garden จีน ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Halfslashed ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
JBHyperion ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
kanpakyin กวางตุ้ง, จีน, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Kite เยอรมัน ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Kobold84 รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
KSHR ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Kudou Chitose รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
Kyubey รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
Laurakko ฟินแลนด์ ผู้ดูแลแชท
LeoFLT โปรตุเกส, สเปน ผู้ดูแลแชท, ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
Loctav เยอรมัน ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Loneight จีน ผู้ดูแลแชท
mangomizer กวางตุ้ง, จีน ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
Maot โปรตุเกส ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
MillhioreF ผู้พัฒนา osu!
My Angel Chino เวียดนาม ผู้ดูแลแชท
Nathanael ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลฟอรั่ม, ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Neil Watts ฝรั่งเศส ผู้ดูแลแชท
Nevo ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Niva อินโดนีเซีย ผู้ดูแลแชท
Nozhomi ฝรั่งเศส ผู้ดูแลแชท
Nukrid โปรตุเกส, สเปน ผู้ดูแลแชท
Okoratu เยอรมัน ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
OnosakiHito เยอรมัน, เซอร์เบีย ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Osu Tatakae Ouendan ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท
osu!team ทีมอย่างเป็นทางการ
p3n เยอรมัน ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
Pachiru ฝรั่งเศส, สเปน บ้าง ผู้ดูแลแชท
Pereira006 โปรตุเกส ผู้ดูแลแชท
Petal กวางตุ้ง, จีน ผู้ดูแลแชท
Petit เกาหลี, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Pope Gadget ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
QHideaki13 มาเลย์ ผู้ดูแลแชท
Repflez สเปน ผู้ดูแลแชท
RockRoller เยอรมัน ผู้ดูแลฟอรั่ม
ruexia เกาหลี ผู้ดูแลแชท
S o h ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Saten สวีเดน, สเปน ผู้ดูแลแชท
Seijiro อิตาลี, โรมาเนีย ผู้ดูแลแชท
Shiro ฝรั่งเศส, สเปน ผู้ดูแลแชท
Shurelia อินโดนีเซีย ผู้ดูแลแชท
Sies อินโดนีเซีย, เวียดนาม บ้าง ผู้ดูแลแชท
spboxer3 จีน ผู้ดูแลแชท
TicClick รัสเซีย ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลวิกิ
ToGlette เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท
topecnz ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท
Trigonoculus ไทย ผู้ดูแลแชท
Trosk- สเปน ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Venix โปแลนด์ ผู้ดูแลแชท
Yason โปแลนด์ ผู้ดูแลแชท
Zallius ผู้ดูแลแชท
Zeus- ตุรกี, เยอรมัน ผู้ดูแลแชท

เรียงจากรายชื่อภาษา

รายชื่อภาษา ตัวอักษร รายชื่อบุคคล
#arabic
#balkan Balkan OnosakiHito
#bulgarian
#cantonese kanpakyin, Petal
#chinese 中文 bibitaru, kanpakyin, Loneight, Petal, spboxer3
#czechoslovak
#dutch Nederlands
#english ผู้ดูแลทั้งหมด
#filipino Tagalog Nathanael, Osu Tatakae Ouendan, ToGlette, topecnz
#finnish Suomi Laurakko
#french Français Neil Watts, Nozhomi, Pachiru, Shiro
#german Deutsch - Felix, Okoratu, OnosakiHito
#greek
#hebrew
#hungarian Magyar [ Another ]
#indonesian Indonesian Niva, Shurelia, Sies
#italian Italiano Seijiro
#japanese 日本語 Civil oath, Edward, kanpakyin, KSHR, Petit, S o h, ToGlette
#korean 한국어 Civil oath, Petit, ruexia, ToGlette
#malaysian Malaysian bibitaru, QHideaki13
#polish Polski Galkan, Venix, Yason
#portuguese Português Edward, Nukrid, Pereira006
#romanian Seijiro
#russian Русский [ryuu], Kobold84, Kudou Chitose, Kyubey, TicClick
#skandinavian Skandinavien ChillierPear, Saten
#spanish Español Darksonic, LeoFLT, Nukrid, Repflez
#thai ภาษาไทย Trigonoculus
#turkish Türkçe Coldrod, Zeus-
#ukrainian Kobold84
#vietnamese My Angel Chino, Sies