wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

ทีมผู้ดูแล

ดูเพิ่มเติม: Mod (แก้คำกำกวม).

Global Moderation Team (ทีมผู้ดูแล) (เดิมชื่อ Global Mod Team, Administrators หรือ GreenBAT) โดยทั่วไปเรียกว่า GMT เป็นสมาชิกของชุมชนที่มุ่งเน้นในการดูแลผู้เล่นเป็นหลัก รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทีม และชุมชนโดยรวม พวกเขาสังเกตได้จากตำแหน่งชื่อผู้ใช้ และสีของ username ซึ่งเป็นสีแดงในเกมและสีเขียวซิตรัสบนฟอรัม

Global Moderator ทุกคน ได้สาบานที่จะทำตามจรรยาบรรณผู้ช่วยเหลือ นอกเหนือจากกฎชุมชน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: หากคุณพบเห็นสมาชิกผู้ดูแลคนใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดจรรยาบรรณผู้ช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ทีมช่วยเหลือผู้เล่น
ดูเพิ่มเติม: รายงานการละเมิด

ทีมผู้ดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการของการแชท ฟอรัม และดูแลการมีปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน พวกเขาควรได้รับการติดต่อด้วยคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมการกลั่นกรองของเกมซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ):

 • ปัญหาเกี่ยวกับการแชท (เช่น การสแปม หรือการคุกคาม)
 • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนฟอรัม (เช่น โพสต์ที่ไม่เหมาะสม)
 • การพูดคุยในบีทแมพ และส่วนคอมเมนต์
 • การกรั่นกรองโปรไฟล์ผู้ใช้ (เนื้อหา NSFW (18+) หรือเนื้อหาที่ล่วงละเมิดในรูปผู้ใช้ รูปปกโปรไฟล์ รายละเอียด ฯลฯ)

การเป็นสมาชิกทีมผู้ดูแล

การมาเป็นสมาชิกของทีมผู้ดูแลนั้น จำเป็นต้องมีผลงานการสนับสนุนในเกมอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกที่มีศักยภาพมักจะถูกสังเกตจากที่ว่าพวกเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีกิจกรรมภายในชุมชน และมีพฤติกรรมที่ดี ความสามารถในการพูดภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง ผู้สมัครจะถูกพูดคุยภายในทีมเพื่อพิจารณาศักยภาพของพวกเขาในฐานะสมาชิกทีม

วิธีการได้รับพิจารณา

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพิจารณา คือ พฤติกรรม ความกระตือรือต้น การทำความเข้าใจในกฎ และความอดทน:

 1. แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ดีโดยการทำตัวสุภาพ และปฏิบัติตัวต่อผู้ใช้คนอื่นด้วยความเคารพ การรักษาบัญชีของคุณให้ปราศจากความเงียบหรือปัญหาร้ายแรง นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น
 2. แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในเกมโดยการเข้าร่วมการแชทหรือฟอรัม รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และปัญหา ผ่านระบบรายงาน ตอบคำถามและช่วยเหลือผู้อื่นที่พบกับปัญหา
 3. มีความเข้าใจในกฎอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรปฏิบัติภายใน osu!
 4. ใจเย็น ๆ เนื่องจากทีม GMT จะไม่เพิ่มคนที่เพิ่งช่วยเหลือคนอื่นเพียงไม่กี่วัน จะต้องใช้เวลาสำหรับการประเมินใครบางคน เช่น บุคลิกภาพของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้ กิจกรรมของพวกเขา ฯลฯ

โดยทั่วไป ทีมงานจะสังเกตผู้คนเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นสมาชิกที่มีค่าต่อทีม โปรดอดทนและอย่าทำตัวเกินเลย ทั้งนี้ สามารถถามใครก็ได้จาก GMT เกี่ยวกับกฎ การรายงานผู้ใช้ และปัญหาอื่น ๆ

บางสิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. อย่าถาม GMT เกี่ยวกับสถานะของคุณในฐานะผู้สมัคร โดย GMT จะไม่เพิ่มคนที่มีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น การที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นกุญแจสำคัญ
 2. อย่ารายงานทุกสิ่งเล็กน้อยในการแชท การที่รู้ว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรรายงานเป็นทักษะที่สำคัญ
 3. อย่าตอบคำถามของผู้อื่นโดยไม่รู้ว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะในฟอรัม ข้อเสนอแนะนั้นก็ดี แต่การทำให้คนเข้าใจผิดนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เลย หากคุณไม่ทราบวิธีแก้ปัญหา ควรให้ผู้อื่นตอบ และเรียนรู้จากพวกเขา
 4. อย่าหักโหมเกินไป ช่วยเหลือเพียงพอดี ไม่ใช่จำนวนที่มากเกินไป เรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีว่าจะทำให้หมดความอดทนและความมุ่งมั่น ทำตัวสบาย ๆ!

สมาชิกทีม

หน้ากลุ่มทีมผู้ดูแล มีรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของทีมผู้ดูแล

หมายเหตุ: สมาชิก GMT ทั้งหมดพูดภาษาอังกฤษยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รายชื่อ ภาษาที่ใช้ ตำแหน่ง/หน้าที่
- Felix เยอรมัน ผู้ดูแลแชท
[ Another ] ฮังการี ผู้ดูแลแชท
[ryuu] รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
0x84f เซอร์เบีย
abraker ผู้ดูแลฟอรั่ม
Albionthegreat ดัตช์, เยอรมัน บ้าง
Azer ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
bibitaru จีน, มาเลย์ ผู้ดูแลแชท
ChillierPear สวีเดน, สเปน ผู้ดูแลแชท, ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
chromb ผู้ดูแลแชท
Civil oath เกาหลี, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Corne2Plum3 ฝรั่งเศส ผู้ดูแลฟอรั่ม
D I O สเปน บ้าง
Darksonic สเปน ผู้ดูแลแชท
Death ผู้ดูแลฟอรั่ม, ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Dntm8kmeeatu ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Edward โปรตุเกส, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Ephemeral ผู้สนับสนุนผู้เล่น, ผู้ดูแลวิกิ
Flutteh ฟินแลนด์, สวีเดน บ้าง ผู้ดูแลแชท
Fycho จีน ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Galkan โปแลนด์ ผู้ดูแลแชท
Ganondorf ฝรั่งเศส ผู้ดูแลแชท
Halfslashed ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Ilham อินโดนีเซีย ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Imakuri ฝรั่งเศส, สเปน ผู้ดูแลแชท
JBHyperion ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Jerry มาเลย์, จีน บ้าง ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
kanpakyin กวางตุ้ง, จีน, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Kobold84 รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
KSHR ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Kudou Chitose รัสเซีย ผู้ดูแลแชท
Laurakko ฟินแลนด์, สวีเดน บ้าง ผู้ดูแลแชท
LeoFLT โปรตุเกส, สเปน ผู้ดูแลแชท, ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
Loctav เยอรมัน ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Lyawi เยอรมัน ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลฟอรั่ม
mangomizer กวางตุ้ง, จีน
maot โปรตุเกส ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
MillhioreF ผู้พัฒนา osu!
My Angel Chino เวียดนาม ผู้ดูแลแชท
Nathanael ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลฟอรั่ม, ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Nevo ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
Niva อินโดนีเซีย ผู้ดูแลแชท
Nozhomi ฝรั่งเศส ผู้ดูแลแชท
Nukrid โปรตุเกส, สเปน ผู้ดูแลแชท
OnosakiHito เยอรมัน, เซอร์เบีย ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
osu!team ทีมอย่างเป็นทางการ
p3n เยอรมัน ผู้บริหารทัวร์นาเมนต์
Petit เกาหลี, ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
QHideaki13 มาเลย์ ผู้ดูแลแชท
Redo_ โปแลนด์ Skinning community moderation
Repflez สเปน ผู้ดูแลแชท
Roan ดัตช์, ญี่ปุ่น Skinning community moderation
RockRoller เยอรมัน Skinning community moderation, ผู้ดูแลฟอรั่ม
ruexia เกาหลี ผู้ดูแลแชท
S o h ญี่ปุ่น ผู้ดูแลแชท
Saten สวีเดน, สเปน ผู้ดูแลแชท
Shiro ฝรั่งเศส, สเปน ผู้ดูแลแชท
Shurelia อินโดนีเซีย ผู้ดูแลแชท
Sies อินโดนีเซีย, เวียดนาม บ้าง ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลฟอรั่ม
Stefan เยอรมัน, เซอร์เบีย ผู้ดูแลฟอรั่ม
spboxer3 จีน ผู้ดูแลแชท
terho ฟินแลนด์ ผู้ดูแลแชท
THAT_otaku ผู้ดูแลฟอรั่ม, ผู้ดูแลแชท
TicClick รัสเซีย ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลวิกิ
TKS ญี่ปุ่น ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
ToGlette เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท
topecnz ฟิลิปปินส์ ผู้ดูแลแชท
Trigonoculus ไทย ผู้ดูแลแชท
Trosk- สเปน ผู้สนับสนุนทางเทคนิค
Uni ดัตช์ ผู้ดูแลแชท
Venix โปแลนด์ Team leadership, ผู้ดูแลแชท, ผู้ดูแลชุมชนการแมป/การ mod
wowcake อินโดนีเซีย ผู้ดูแลแชท
Yason โปแลนด์ ผู้ดูแลแชท
Zallius ผู้ดูแลแชท

เรียงจากรายชื่อภาษา

รายชื่อภาษา ตัวอักษร รายชื่อบุคคล
#arabic
#balkan Balkan OnosakiHito
#bulgarian
#cantonese kanpakyin, Petal
#chinese 中文 bibitaru, Fycho, kanpakyin, spboxer3
#czechoslovak
#dutch Nederlands Uni
#english ผู้ดูแลทั้งหมด
#filipino Tagalog Nathanael, ToGlette, topecnz
#finnish Suomi Flutteh, Laurakko, terho
#french Français Ganondorf, Imakuri, Nozhomi, Shiro
#german Deutsch - Felix, Lyawi, OnosakiHito
#greek
#hebrew
#hungarian Magyar [ Another ]
#indonesian Indonesian Niva, Shurelia, Sies, wowcake
#italian Italiano
#japanese 日本語 Civil oath, Edward, kanpakyin, KSHR, Petit, S o h, ToGlette
#korean 한국어 Civil oath, Petit, ruexia, ToGlette
#malaysian Malaysian bibitaru, QHideaki13
#polish Polski Galkan, Venix, Yason
#portuguese Português Edward, Nukrid
#romanian
#russian Русский [ryuu], Kobold84, Kudou Chitose, TicClick
#skandinavian Skandinavien ChillierPear, Saten
#spanish Español Darksonic, LeoFLT, Repflez
#thai ภาษาไทย Trigonoculus
#turkish Türkçe
#ukrainian Kobold84
#vietnamese My Angel Chino, Sies