wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Mappers' Guild

Mappers' Guild osu!'nun Featured Artistleri için beatmapler oluşturmaktan sorumlu bir mapper grubudur. Bir MMO loncasıymış gibi yürütülen grup, Featured Artistlerin beatmaplerinin derecelendirilme prosedürüne katkıda bulunarak ve mapleme ile alakalı görevleri tamamlayarak mapperların ödüller kazanmalarını sağlayan bir sistemdir.

Loncanın organizasyonu ve tartışması osu!dev Discord sunucusundaki #mappers-guild kanalında bulunabilir.

Sistem

Mappers' Guild sistemi hakkında güncel bilgiye erişmek için loncanın web sayfasındaki SSS bölümüne bakınız.

3 ya da daha fazla dereceli mape sahip mapperlar loncaya istedikleri zaman Mappers' Guild web sayfasına osu! hesaplarıyla giriş yaparak katılabilirler. Web sayfasındaki görevleri ve mapleme aktivitesini herkes görebilir.

Mapperlar Mappers' Guild'e bağlı olan Featured Artistlerin maplerinin derecelendirilme prosedürüne katkıda bulunarak ödüller kazanabilir. Bu, temel olarak beatmap oluşturmaya odaklanır, ancak modlama yaparak, storyboard oluşturarak, ya da lonca içindeki görevleri tamamlayarak katkıda bulunan kullanıcılara da ödül verilir.

Partiler

Partiler birlikte görev tamamlamak için kayıt yaptıran mapper gruplarıdır. Mapperlar aynı anda istedikleri sayıda partiye katılabilirler.

Özel görevlere katılmak için yüksek lonca rütbesi gerekir. Bir partinin yüksek lonca rütbesinde sayılması için, üyelerinin en az yarısının gerekli rütbede ya da daha yüksekte olması gereklidir.

Görevler

Görevler, mapperlar Featured Artist mapleri oluştururken belirli gereksinimleri sağladıklarında onları ödüllendirir. Görevler genellikle yeni bir Featured Artist için belirli bir sayıda beatmap oluşturmayı kapsar, ancak bazı görevler ufak map numaraları gerektirir.

Her bir görevin parti büyüklüğü/rütbesi şartları, kabul etme bedeli, ve bitiş tarihi vardır. Bir partinin bütün üyeleri görevi kabul etmek için belirtilen bedeli ödemek zorundadır. Bu bedel genellikle tek kişilik görevler ve map numaraları gerektiren görevler için daha büyüktür.

Görevlerin süresi 3 aylık inaktiflik sonrasında dolar. Herhangi bir kullanıcı mevcut Mappers' Guild puan bakiyesinden harcayarak görevleri geri açabilir.

Mappers' Guild için görevlere katılım zorunlu değildir. Bir kullanıcı, eğer isterse, sadece beatmapler oluşturarak ödüller kazanabilir.

Ödüller

Ödüller bir puan sistemi aracılığı ile dağıtılır. Bir kullanıcı belirli bir puan eşiğine vardığında, bir profil rozeti ile belirtilen bir rütbe elde ederler. Sırasıyla 100, 250 ve 500 puanda olmak üzere üç farklı profil rozeti seviyesi vardır.

Ödüller kullanıcının toplam puanına dayalıdır. Bir kullanıcının mevcut puanı ise, osu!'nun kudosu "toplam kazanılan" ve "mevcut" puan havuzları gibi, toplam puanlarının bir yan havuzudur.

Puan, maplemeyle alakalı görevleri tamamlayarak kazanılır. Kazanılan miktar görevler arasında değişiklik gösterir, ancak genellikle harcanması gereken zamana doğru orantılıdır. Örneğin, Hard bir zorluğu maplemek Easy bir zorluğu maplemekten daha uzun zaman alır, bundan ötürü ilki ikinciden daha fazla puan verir.

Eğer beatmap bir göreve bağlıysa zorluk oluşturmak kullanıcıya daha fazla puan kazandırır. Bir görevi bitiş tarihinden önce tamamlamak, kullanıcılara maplenen her bir zorluk için bonus puan ve göreve dahil olan tüm kullanıcılara eşit miktarda bonus puan verir. Bu eşit miktardaki bonus bitiş tarihi geçtikten sonra kaybedilir, ancak zorluk bonusları bitiş tarihinden sonraki 0, 20, ve 40'ıncı gün gittikçe azalarak korunur.

Tarihçe

Mappers' Guild 10 mapperdan daha az bir grup ile 2017'nin sonlarına doğru oluşturuldu. O dönemde yeni eklenecek olan bir Featured Artist, MOtOLOiD, hakkındaki ön bilgilendirme ile sanatçının haber duyurusuna eklenmek üzere onlar 5 tane beatmapin oluşturulması için görevlendirildi.

Daha önceki Featured Artistleri tanıtmak için, grup üye sayısını arttırdı ve farklı sanatçılardan 8 tane beatmap derecelendirdi. Bu beatmapler indirilebilir bir beatmap paketiyle birlikte bir haber gönderisi ile yayımlandı.

Her iki beatmap paketinin izinden giderek, Mappers' Guild, daha eski Featured Artist şarkılarının paketlerine ek olarak, High Tea Music, Culprate, ve HyuN gibi, yeni Featured Artist duyuruları için paketler yayımlarken üye sayısını da sürekli olarak arttırdı.

Otomasyon

Mappers' Guild için başlangıçtaki plan görevler gibi MMO elementleri bulundurmak olsa da, belirli sayıdaki lonca katılımcıları için bitiş tarihlerini manuel olarak idare etmenin oldukça elverişsiz olduğu belirlendi. 2018'in sonlarına doğru, pishifat ve Milan- Mappers' Guild sistemini otomatikleştirecek, ödüllerin paylaştırılmasını ve görev/parti sistemlerinin yönetimini daha elverişli hale getirecek bir websitesi geliştirmeye başladı.

Mappers' Guild ile ilgili her şeyin günümüzde kontrol edildiği yer olan Mappers' Guild websitesi, 1 Mart 2019 tarihinde faaliyete geçti. Herkese açık olduğu için, lonca 500'ün üzerinde bir üye sayısına ulaşmıştır ve osu! topluluğunun geri kalanını Featured Artist mapleme içerikleriyle güncel tutmak amacıyla güncelleme haber gönderilerini yayımlamaktadır.