wiki

Storyboard


Một storyboard (SB) là một hình nền động được tạo thủ công đồng hành cùng một beatmap, thường được dùng cho trang trí và thỉnh thoảng cho mục đích chơi. Một storyboard có thể được bao gồm chỉ về bất cứ thứ gì, nhưng thường thì chúng bao gồm những hiệu ứng thị giác được thiết kế để cho một map có thẩm mỹ hơn và đặc biệt hơn cho những người dùng. Các storyboard được lấy cảm hứng từ những ảnh nền động trong Osu! Tatakae! Ouendan. Như cảm hứng của họ, những storyboard có thể được chỉnh đổi tới hiệu suất của người chơi trong trò chơi và hiện những thứ khác nhau dựa trên người chơi đang chơi tốt như thế nào.

Các storyboard được lưu trữ trong những thư mục beatmap trong dạng độc lập các tệp .osb hay những phần mở rộng cho phần [Events] của một tệp .osu. Vì vậy, có thể tạo các storyboard khác nhau cho các độ khó trong một beatmap.

Làm storyboard

Bài viết chính: Viết storyboard

Làm storyboard là một tiến trình làm một storyboard, nơi người đứng đằng sau tiến trình được gọi là một người làm storyboard. Làm storyboard nhiều khi rất khó, và đòi hỏi có nhiều thời gian và chuyên môn trong hình động chuẩn và tạo đồ họa. osu! có một trình chỉnh sửa cài sẵn bên trong trình chỉnh sửa beatmap để giúp tạo storyboard, mặc dù hầu hết các người làm beatmap lựa chọn lập trình bằng viết storyboard trực tiếp. Nhiều người tạo chọn để viết các ứng dụng trong các ngôn ngữ lập trình đầy đủ tính năng để tạo ra kịch bản storyboard, vì những hiệu ứng thị giác phức tạp cần một số lượng lớn mã storyboard để sản xuất.