wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

osu! scoring system

Ayrıca bakınız: osu! judgement system

Her bir vuruş dairesi ve slider sonunda kazanacağınız puan aşağıdaki formülle hesaplanır:

Puan = Vuruş Değeri + (Vuruş Değeri * ((Kombo çarpanı * Zorluk çarpanı * Mod çarpanı) / 25))

Terim Anlamı
Vuruş Değeri Vuruş dairesi sonuçları (50, 100 veya 300), tüm slider tikleri ve spinner bonusları
Kombo çarpanı (Bu vuruştan önceki kombo - 1) veya 0; hangisi daha yüksekse
Zorluk çarpanı Beatmapin zorluk ayarı (sıradaki başlığı oku)
Mod çarpanı Seçilen modların çarpanı

Ayrıca, her slider başı, sonu ve tekrar tiki 30 puan, her orta slider tiki 10 puan ve her spinner dönüşü 100 puan değerindedir.

Ek olarak spinner ölçer dolduktan sonra her bir dönüş için 1,000 puan kazanılır.

Zorluk çarpanı nasıl hesaplanır

Daire Boyutu (CS), HP Tüketimi (HP) ve Genel Zorluk (OD), zorluk puanına bir tık ekler.

Biriken zorluk puanları, Zorluk çarpanını şu şekilde etkiler:

Zorluk puan aralığı Zorluk çarpanı
0 - 5 2x çarpan
6 - 12 3x çarpan
13 - 17 4x çarpan
18 - 24 5x çarpan
25 - 30 6x çarpan

Azami sınır CS7, OD10 ve HP10 ile 27 zorluk puanıdır. Asgari sınır ise CS2, OD0 ve HP0 ile 2 zorluk puanıdır.

CS normalde 2'nin altına ve 7'nin üstüne çıkamaz. ( .osu dosyasında doğrudan değişiklik gerektirir).

Oyun modlarının (Hard Rock/Easy gibi) Zorluk çarpanını değiştirmeyeceğini aklınızda bulundurun. Yalnızca orijinal değerleri hesaba katacaktır.