wiki

Twitter

เราก็ทวีตเหมือนกัน!

osu! มีบัญชีทวิตเตอร์หลายบัญชี แต่ละบัญชีจะทำหน้าที่ต่างกัน ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการทวีตมากแต่จะช่วยให้ข้อมูลคุณนอกระบบของ osu!

บริการ

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ osu!status @osustatus แจ้งเตือนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเว็ปไซต์และ Bancho
รูปโปรไฟล์ osu! support @osusupport ช่วยเหลือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับบัญชีหรือชุมชน ดูแลโดย ทีมช่วยเหลือเรื่องบัญชี

ชุมชน

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ osu! @osugame แหล่งข่าวและประกาศอย่างเป็นทางการของ osu!
รูปโปรไฟล์ BanchoBoat @banchoboat มุกตลกคลายเครียดเมื่อมีอะไรผิดพลาดไป
รูปโปรไฟล์ NAT @osu_nat ข่าวสาร, ประกาศ และแบบสำรวจชุมชนสั้นๆโดย NAT (ไม่ได้ดูแลโดย ทีมงาน osu!)

ส่วนตัว

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ Dean Herbert @ppy บัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวของ ผู้สร้าง osu! ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับ osu! แต่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับ osu! อยู่