wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Twitter

My także tweetujemy!

osu! posiada kilka kont na Twitter; każde z nich pełni inne funkcje. Pomimo niewielkiej aktywności oferują one wystarczające informacje o tym, co dzieje się w świecie osu!.

Awatar Konto Opis
Awatar konta osu! @osugame Relacjonowanie najnowszych wydarzeń ze społeczności.
Awatar konta osu!status @osustatus Informacje dotyczące problemów ze stroną lub bancho.
Awatar konta Dean Herbert @ppy Niezwiązane ściśle z osu!, ale pozostawione dla osób zainteresowanych.
Awatar konta osu! support @osusupport Pomoc w sprawach związanych z kontem oraz społecznością osu!.
Awatar konta BanchoBoat @banchoboat Humorystyczne rozluźnienie sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak.