wiki
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Combo-kleuren

Voor regels betreffende combo-kleuren bij beatmapping, zie: Rankingscriteria/osu! en Rankingscriteria/osu!catch.

Combo-kleuren zijn kleuren die helpen om combo-sets van elkaar te onderscheiden. Combo-kleuren worden toegepast op alle hitobjecten in een beatmap. Wanneer een nieuwe combo wordt gestart, verandert de kleur van combo's naar de volgende gedefinieerde kleur. De Nieuwe Combo-knop kan worden gevonden aan de rechterkant van het Compose-tabblad in de beatmap-editor.

Het combokleuren is een belangrijk aspect van de vormgeving van een beatmap, omdat het een van de weinige manieren is om de visuele aspecten van een beatmap te veranderen naast storyboarding en skinning. Combo-kleuren kunnen worden ingesteld in het Lied Setup paneel met een minimum van 2 en een maximum van 8 combo kleuren. Combo-kleuren die gedefinieerd zijn in een skin zullen alleen worden gebruikt wanneer een mapper geen combo kleuren definieert, of wanneer de speler het overschrijft door hun instellingen.

osu!

In osu! hebben alle combosets een kleur. Een nieuwe combo wordt gestart wanneer de kleur van het hitobject verandert. De kleuren zullen zich blijven herhalen, afhankelijk van hoeveel de mapper er heeft gedefinieerd (of hoeveel jouw skin's skin.ini bestand definieert).

osu!catch

In osu!catch, krijgt elk fruit een kleur in de gegeven volgorde. Druppels en fruit aan het einde van sliders zullen altijd dezelfde kleur hebben als het start-fruit. Bananen zullen echter altijd een gele tint hebben.