wiki

Drain-tijd

Drain-tijd verwijst naar de totale duur van een beatmap waar eem speler actief moet zijn. Deze tijd begint te tellen vanaf het eerste hitobject, en is exclusief pauzes. Het woord drain komt van osu! en osu!catch's health drain-systeem, waar de HP-balk van een speler voortdurend daalt terwijl je een beatmap speelt.

Beatmaps met erg lange drain-tijden worden vaak marathons genoemd omdat ze uitzonderlijk veel uithoudingsvermogen vergen om te voltooien.

De beatmapinformatiepagina op de website berekent drain-tijd (als Drain lengte gelabeled) maar baseert zich enkel op de starttijden van de hitobjecten, dus als het laatste object van de beatmap een slider of spinner is zal de drain-tijd fout worden berekend.