wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmap Aday Göstericiler için Kurallar

Burada listelenen kurallar Beatmap Aday Göstericilerin beatmapleri aday gösterirken neler yapıp neler yapamayacağını etkiler, aynı zamanda onlardan beklenen genel davranış şeklini belirler. Bu kurallar Aday Gösterme Denetleme Takımı içerisindeki müzakerelerin bir sonucudur ve Beatmap Aday Göstericilerin geri bildirimleri de göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

Beatmap Aday Göstericiler beatmapleri resmi listelere eklenmek üzere aday göstererek yeni içeriklerin oluşturulmasını destekleyerek osu!'nun dünyasını şekillendirme yetkisine sahiptirler, bu nedenle her zaman kurallara uymalıdırlar. Bu kurallardan herhangi birinin ihlali ilgili Beatmap Aday Göstericinin Beatmap Aday Göstericilerden kaldırılmasına neden olabilir. Bu kuralların ihlali Aday Gösterme Denetleme Takımının bir üyesine doğrudan bildirilebilir.

Beklentiler

Tüm Beatmap Aday Göstericilerin, Beatmap Aday Göstericiler için Beklentiler makalesinde belirtilen ilkelere uymak için ellerinden geleni yapması beklenir.

Bu beklentilerle ters düşen tekrarlı davranışlar Aday Gösterme Denetleme Takımının takdirince görevden alınma gerekçesi olarak görülebilir.

Davranış

 • Tamamlanmamış kuralları veya kural tasarılarını dikkate almayın.
 • osu! Topluluk Kurallarına ve Modlama ve Mapleme Etik Davranış Kurallarına her daim uyun. Bir Beatmap Aday Gösterici olarak, sergilediğiniz davranış topluluğun diğer üyelerine olumlu bir örnek oluşturmalıdır. Etik Davranış Kurallarının ihlali sizin geçici olarak deneme sürecine yerleştirilmenize, veya olağanüstü durumlarda, Beatmap Aday Göstericilerden kaldırılmanıza sebep olabilir.
 • Ücretli modlama, derecelendirme VEYA beatmap oluşturma komisyonlarında yer almayın ya da bunlara katılmayın. Derecelendirme sürecinde "resmi" osu! ekip üyelerinin (BN, NAT veya diğerleri) meşrutiyeti ya da arzuları söz konusu olmamalıdır.

Aktivite

 • İlgili oyun modunun/modlarının aktivite gereksinimleri karşılanmalıdır. Son 3 ayın ortalama aktivitesi, alınan izinler göz önüne alınarak, her ay kontrol edilir. Bulundukları oyun modunun gereken ortalamasının altına düşen her BN aktivite uyarısı alır.
 • Aktivite ile ilgili uyarıldığında, ilgili oyun modunun/modlarının asgari aktivite gereksinimleri bir ay içerisinde karşılanmalıdır. Daha önce uyarıldığında asgari gereksinimlerin karşılanmasında başarısız olmak Beatmap Aday Göstericilerden atılmaya neden olabilir.

Gereksinimler

Beatmap Aday Göstericilerin aktivite kazanmak için yapabileceği birden fazla etkinlik bulunur: aday göstermek, kalite güvencesi (QA) kontrol etmek, ve aday gösterim sıfırlamak. Bunlar oyun modunuzun asgari gereksinimlerini karşılamak için bir araya getirilir.

Aktivite aday göstermeler ile ölçülür, yani her bir aday gösterme bir aktivite puanıdır. Her bir QA kontrolü bir aday gösterme aktivitesinin 1/4'üne eşittir. Beatmapleri sıfırlamak düşük bir ölçüde, belirli bir oranı olmadan göz önüne alınır

Her modun aylık aktivite için kendi asgari gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

 • osu!, osu!taiko, osu!catch: 3 aktivite.
 • osu!mania: 2 aktivite.
 • Hibrit: yetkili olduğu her bir oyun modu için en az 1 tane olmak üzere, 3 aktivite.

Aday gösterme

 • Derecelendirilemeyecek sorunları olan beatmapleri aday göstermeyin. Genel Derecelendirme Kriterlerine ek olarak tüm moda özel Derecelendirme Kriterleri, moda özel zorluğu olan tüm setler için geçerlidir.
 • Katkıda bulunduğunuz beatmap setlerini aday göstermeyin. Bu sizin kendi beatmapleriniz, birisiyle birlikte yaptığınız zorluklar aynı zamanda storyboard yaptığınız veya vuruş seslendirme yaptığınız beatmapler için de geçerlidir.
 • Aday göstereceğiniz modu/modları içeren tüm zorlukları düzgünce kontrol etmeden beatmap setini aday göstermeyin. Aday göstermeden önce sadece bir modlama aracı çalıştırmak ya da hatta beatmapi bile indirmemek hatalı kontrol sayılır.
 • Eğer herhangi bir şeyden emin değilseniz beatmapi aday göstermeyin. Bu gibi durumlarda, acele bir karar vermeden önce başka aday göstericilerden yardım isteyin. Bu, iyi bilinmeyen oyun modlarını, gri alanda bulunan/derecelendirilemez olabilecek şüpheli sorunları, kalite sorunları ya da karmaşık zamanlamaları da içerir.
 • Akıl çerçevesinde değerlendiremeyeceğiniz beatmapi aday göstermeyin. Bir beatmapi akıl çerçevesinde değerlendirmek, oynayarak test ederek veya modlama tecrübesiyle, bir beatmapin kalitesini değerlendirebilmenin çekirdeğini oluşturur. Eğer yeteri kadar oyun yeteneğiniz ya da modlama deneyiminiz olmadığı düşünülüyorsa, beatmapi değerlendirme yeteneğinizden şüphe duyabiliriz.
 • Beatmapi aday göstermeden önce beatmap tartışmasında hiç bir gönderinin göz ardı edilmediğinden emin olun. Yeterli bir yanıtı bulunmayan gönderiler yoksayılmış farz edilebilir. Şüphede kaldığınızda, beatmap tartışmasında Mapleme ve Modlama Etik Davranış Kuralları ihlal edilmiş mi diye iki kez kontrol edin ve ona göre davranın.

Niteliklendirme

 • Bir beatmapi mapper ile iletişim kurmadan doğrudan niteliklendirmeyin. Son aday göstermeden sonra mapperın kendisi bazı değişiklikler yapmış olabilir, dolayısıyla mapper ile irtibat halinde olmadan bir beatmap setini aday göstermek gereksiz diskalifikasyonlara yol açabilir.

Aday gösterme sıfırlama

 • Bir beatmapin aday göstermesi/göstermeleri sıfırlandığında, gönderinin ilk satırı sıfırlamanın kısa bir gerekçesini içermelidir. Gönderileri linklemek yeterli değildir, alakalı gönderileri özetlemelisiniz. Diskalifikasyon durumlarında, sadece bunun talep edildiğini yazmak da yeterli değildir. Gönderilecek çok fazla sorun olmadığı sürece beatmap tartışmalarında gönderilen her bir alakalı sorunu linklemelisiniz.
 • Eğer aday gösterilen bir beatmap derecelendirilmez sorunlar içeriyorsa, onun aday göstermesi/göstermeleri sıfırlanmalıdır. Beatmap setini aday göstermeye niyetlenmeseniz de bu geçerlidir.
 • Beatmapin aday göstermesini/göstermelerini sıfırlamadan önce beatmapin en güncel versiyonuna bakıyor olduğunuzdan emin olun.

Diskalifikasyon

 • Sadece asil üyeler beatmapleri diskalifiye edebilir, sebebi ne olursa olsun. Deneme sürecindeki üyeler diğer herkes gibi bu tarz tartışmalarda yer alabilir ve beatmapleri raporlayabilir.
 • Diskalifikasyonlar temel olarak derecelendirilemez sorunlar içeren beatmapler için, ya da beatmap setinin sahibinin talebi üzerine uygulanır.
 • Beatmap seti sahibinin diskalifikasyon talepleri derhal yerine getirilebilir. Kendi kendinizi diskalifiye etmek isterseniz, bu sizin için de geçerli.
 • Çevrimiçi offsetler, etiketler vb. ile hafifletilebilen sorunlar da yine diskalifiye edilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bir NAT üyesiyle irtibata geçin. Çevrimiçi offsetler ve etiketler sadece websitesi için geçerlidir, dolayısıyla Dereceli olmadan önce düzeltilmediğinde oyuncular istemci içerisinde sorun yaşamaya devam edecektir.
 • Derecelendirilemeyen ya da önemli sorunlar bulunan nitelikli beatmapler derhal diskalifiye edilmelidir.
 • Resmi olarak yeterliliğinizin bulunmadığı oyun modlarındaki beatmapleri diskalifiye etmeyin. Bu, beatmapin oyun moduyla doğrudan alakası olmayan ses, arkaplan, veya diğer içeriklerle ilgili diskalifikasyonlar için geçerli değildir.

Veto

Veto süreciyle ilgili tam bilgi için beatmap vetosu sayfasına bakınız.

 • Resmi olarak yeterliliğinizin bulunmadığı oyun modlarındaki beatmapleri veto etmeyin. Bunları aday göstermeniz yasaktır, ve yeniden aday göstermeniz mümkün olmayan bir beatmapi aday göstermeyi bloklamak mantıksızdır. Bu, beatmapin oyun moduyla doğrudan alakası olmayan ses, arkaplan, veya diğer içeriklerle ilgili vetolar için geçerli değildir.
 • Alakalı modlama tartışmasında, hata formu biçiminde, Dereceli durumuna ulaşmadan önce ilgilenilmesi gerektiğini düşündüğünüz sorunları göndererek aday gösterilmiş/niteliklendirilmiş beatmap setini veto edebilirsiniz. Bu beatmap setinin sahip olduğu tüm aday göstermeleri sıfılayacak ve böylece Dereceli durumuna ulaşmasını durduracaktır. Diğer aday göstericiler veto kalkana kadar yeniden aday gösteremezler. Veto gönderisi beatmap setinin derecelendirme sürecinin durdurulmasının ardındaki sorunu ve mantığı açıkça belirtmelidir. Neticelenen tartışma içerisinde katılım göstermeli ve karşılıklı anlaşmaya varmaya çalışmalısınız.
 • Derecelendirilemeyenler için veto etmeyin. Derecelendirilemeyenler, başka hiç bir aday göstericinin aday göstermemesi gerektiğini ve mapperın onu düzeltmekten başka hiç bir seçeneğinin olmadığını belirtir, aynı şekilde onanmış bir veto işler.
 • Veto edilmiş beatmap setlerini aday göstermeyin. Veto eden ilgili aday göstericinin bu eylemi onaylaması buna bir istisnadır. Eğer mapper ya da veto eden aday gösterici arabulucu talep eder ve jüri vetonun gereksiz ya da zararlı olduğuna karar verirse bir beatmap setinin vetosu reddedilebilir.