wiki

Beatmap Aday Göstericiler için Beklentiler

Ayrıca bakınız: Beatmap Aday Gösterici Kuralları

Bulundukları topluluklar içerisinde ve osu!'nun bütününde birer merkezi figür olarak, Beatmap Aday Göstericiler diğer kullanıcılardan daha yüksek bir standarda sahip olmalıdırlar. Burada listelenen beklentiler Aday Gösterme Denetleme Takımı içerisindeki tartışmaların bir ürünüdür. Her ne kadar bu beklentileri harfi harfine yerine getirmek mantık dışı olsa da, çizginin epeyce dışına çıkmak uyarılara ve/veya Beatmap Aday Göstericilerden atılmaya sebep olmaktadır. Her bir durum sıklığına, ciddiyetine, etkisine, ve sağduyulara bağlı olarak teker teker değerlendirilir.

Hatırlatma olarak, Beatmap Aday Göstericilerin modlama ve mapleme etik davranış kurallarına her daim uymak adına ellerinden geleni yapmaları beklenir. Onlar aynı zamanda dereceli kısmın her zaman için kalitesini korumak adına çalışmalıdırlar.

  • Topluluğun faydasına en uygun şekilde hareket edin. Belirsizliği olan durumlara ihtiyatla ve itinayla yaklaşın, mümkün olan her yerde aklıselim yargılar eşliğinde davranın, hatalarınızdan ders çıkarmaya çalışın, ve her zaman için davranışlarınızın topluluk genelinde nasıl bir etkisi olabileceğini düşündüğünüzden emin olun.
  • Mevcut sistemleri kötüye kullanmayın. Derecelendirme Kriterlerini takip etmek ve açıklarından faydalanmaya çalışmamak bir gerekliliktir, anlaşmazlık durumları ise bir Derecelendirme Kriterleri önergesi aracılığıyla düzeltilmelidir. Beatmap Aday Göstericiler aynı zamanda bugları ya da skor, PP, veya kudosu gibi ödül sistemlerini tekrar tekrar istismar etmemelidirler.
  • Oyunun kendi platformunun hem içinde hem dışında medeni bir şekilde davranın. Beatmap Aday Göstericilerin aşırı derecede muhalif, ortalığı alevlendirici, ya da osu! topluluğunun diğer üyelerine karşı aşağılayıcı olmaması beklenir. Bu, özellikle diğer kullanıcıların onları sıklıkla osu!'daki hesaplarıyla eşleştirdikleri topluluklar için geçerlidir (örn. mapleme Discord sunucuları veya Twitter).
  • Düzenli olarak modlayın. Beatmap Aday Göstericiler aday gösterdikleri maplerin yalnızca derecelendirilebilitesinden değil aynı zamanda kalitesinden de sorumludurlar. Onlar gerektiğinde mapleri ihtiyatlı ve en ince ayrıntısına kadar modlayabilmelidirler. Beatmap tartışmaları dışında yapılan modlamaların kanıtları (örn. sohbet kayıtları/özetleri aracılığıyla) tartışma sayfasında erişilebilir vaziyette bulunmalıdır.
  • Erişilebilir olun. Sıklıkla peşinden koşturulan topluluk üyeleri olarak, Beatmap Aday Göstericiler, erişilemez veya iletişim kurmaya isteksiz gibi bir izlenim vermekten kaçınmalıdırlar. Ancak, bu, Beatmap Aday Göstericilerin her talebi yerine getirmek zorunda olduğu anlamına gelmez.
  • Çeşitliliği destekleyin. Dereceli kısmının birincil iştirakçileri olarak, Beatmap Aday Göstericiler topluluğa farklı mapperlardan içerik sağlamayı hedeflemelilerdir. Tercihlere sahip olabilirler, fakat aday gösterimleri yalnızca diğer BN'lerden veya aynı mapperlardan oluşmamalıdır.
  • Gelişmeye açık olun! Bir Beatmap Aday Gösterici olmak daha henüz yolun başında olmak demektir. Tartışacak ve öğrenecek daha pek çok şey mevcut. Beatmap Aday Göstericilerin yalnızca başkalarına yardımcı olması beklenmez, fakat aynı zamanda emin olmadıkları konularda yardım istemeleri de beklenir.

Beatmap Aday Gösterici olmak isteyenler katılmanın yollarını aramadan önce bu beklentileri anlamalıdırlar.