wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmap vetosu

Beatmap vetosu bir Beatmap Aday Göstericinin beatmapin kalitesiyle ilgili Dereceli bölümü için uygun olmayacak derecede önemli sorunlar olduğunu düşündüğünde beatmapi Niteliklendirmeden alıkoymasını sağlar. Mapin Niteliklendirme sürecine devam etmesinden önce değinilmesi gerektiğini düşündüğü her türlü kalite sorunu hakkında ayrıntılı bir şekilde tartışma ve konuya açıklık kazandırma arayışı onların temel sorumluluklarındandır.

Herhangi bir Beatmap Aday Gösterici, Beatmap Aday Gösterici Kurallarında bahsedildiği gibi, ilgili oyun modunda/modlarında yetkin ise bir beatmap vetosu yerleştirebilir. Her beatmap vetosunun taraflar arası bir anlaşmanın sağlanması amacıyla her iki tarafın da - mapper ile beatmap vetosunu yerleştiren Aday Gösterici - konu üzerinde tartışması gerekir.

Tartışmanın yer almadığı ya da sonuçlanmadığı durumlarda, ve mapperın veya veto eden Aday Göstericinin talebiyle, NAT (Aday Gösterme Denetleme Takımı) üyeleri vetonun onanması ya da reddedilmesi için bir arabuluculuk harekete geçirirler ve gidişatını kontrol ederler. Arabuluculuk, ön yargıyı azaltmak için, Beatmap Aday Göstericiler ve NAT üyeleri arasından rastgele seçilen bir jüri tarafından oluşturulur, ve bu jüri tarafından anonim olarak oylanır. Oylama tamamlandığında, her bir jüri üyesinin düşüncesi arabuluculuk sonucuyla birlikte beatmap tartışmasında açıklanır.

Bir beatmap vetosu gerçekleştirme

Bir Beatmap Aday Gösterici olarak, bir beatmapi iki şekilde veto edebilirsiniz:

  • Aday gösterilen beatmap setlerinde, aday gösterimleri sıfırlayarak.
  • Nitelikli beatmap setlerinde, diskalifiye ederek.

Her iki durumda da, beatmap vetosu bildirilmeli, ve ilgili beatmapin neden Niteliklendirme için göz önünde bulunudurulmaması gerektiğine inandığınızın detaylı bir açıklaması da eklenmelidir. Bunu takiben, tartışmanın her iki tarafının ortak bir anlaşmaya varabileceği düzgün bir tartışma ortamı oluşturulmalıdır.

Sorunların tüm tarafların anlaşmasıyla memnuniyetle çözüme kavuştuğu ya da gerekçeli bulunduğu varsayıldığında, Aday Gösterici beatmap vetosunu kaldırabilir ve Niteliklendirme sürecinin devam etmesini sağlayabilir.

Bir anlaşmaya varılamadığında ne olur?

Beatmap oluşturma değişkenlik gösterebilir ve bu bağlamda yaratıcı farklılıkların oluşması mümkündür. Bu, her oyunucunun eğlenebileceği çeşitlilikte bir içerik üretimini sağlayabilmek için teşvik edilir! Ancak, bu denli farklılıklar doğal olarak anlaşmazlıklara yol açabilir.

Eğer tartışma bir anlaşma yolunda ilerlememekteyse, ya da mantık çerçevesinde çözüme kavuşturmak mümkün değilse, beatmap oluşturucusu veya veto eden Beatmap Aday Gösterici bir arabuluculuk talebinde bulunabilir. Şayet hiçbir talep alınmadıysa, arabuluculuk işlemi başlatılmayacak ve mapperın beatmap setinden vazgeçtiği varsayılacaktır.

Arabuluculuk esnasında, Beatmap Aday Göstericilerden ve NAT üyelerinden rastgele seçilen bir jüri vetonun onanması veya reddedilmesi üzerine anonim olarak oy kullanacaktır. Başlatılmasından itibaren, bu işlem jüri üyelerinin ne kadar hızlı karar verdiğine bağlı olarak bir gün ile bir hafta arası sürebilir.

Jüri üyelerinin verdiği herhangi bir karar gerekçesiyle birlikte desteklenmelidir. Herhangi bir üyenin katılması mümkün olmadığı durumlarda, şayet yeterli vakit varsa rastgele seçilen bir başka üye ile yer değiştirebilir. Eğer yeterli vakit yoksa, verdikleri oy tarafsız sayılır ve bir Beatmap Aday Gösterici olarak bulundukları pozisyondaki yeterlilikleri sorgulanır.

Standart oyun modu için, bu jüri 11 üyeden oluşur, ve diğer modlar içinse, bu 5 üyedir. Bu, her bir oyun modundaki Beatmap Aday Göstericilerin sayılarına göre belirlenmiştir.

Arabuluculuk sonrası nasıl devam edilir

Arabuluculuğu takiben, eğer önerilen değişiklikler beatmap için gereksiz veya zararlı olduğu düşünülüyorsa beatmap vetosu reddedilir, lakin gerekli veya faydalı olduğu düşünülüyorsa onanır.

Reddedilen beatmap vetoları

Eğer beatmap vetosu reddedildiyse, yetkili herhangi bir Beatmap Aday Gösterici - ilk başta aday gösteren Aday Gösterici(ler) dahil - beatmapi yeniden aday gösterebilir.

Vetonun reddiyle sonuçlanan bir arabuluculuk işlemini yeniden başlatmak için, ya önceden müdahil olmamış bir Beatmap Aday Gösterici, ya da sadece jüri üzerinden müdahil olmuş olan biri, yeni bir rastgele seçilen jüri ile birlikte arabuluculuk işlemini yeniden başlatabilir.

Onanmış beatmap vetoları

Eğer beatmap vetosu onandıysa, mevcut sorunları düzeltecek değişiklikler uygulanana kadar beatmap yeniden aday gösterilemez.

Vetonun onanmasıyla sonuçlanan bir arabuluculuk işlemini yeniden başlatmak için, ya veto edenin fikrini değiştirmesi gerekir, ya da onayan jüri üyelerinin arabuluculuğun sonucunun farklı olabileceği bir noktada fikirlerini değiştirmesi gerekir. Bu, arabuluculuk işlemini yeni bir rastgele seçilen jüri ile yeniden başlatır.

Değişiklikler beatmape uygulandığında, hem beatmapi veto eden Aday Gösterici, hem de vetoyu onayan jüri üyeleri, beatmapi bireysel olarak yeniden kontrol edip sorunların çözüme kavuşup kavuşmadığına karar vermeleri için çağırılır.