wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Правила за бийтмап номинатори

Правилата изброени тук засягат номинаторите на бийтмапове, какво може и какво не може да се прави при номиниране на бийтмапове, също така какъв е очакваният начин на поведение от тях. Тези правила са резултат от обсъждане с екипа за оценка на номинаторите (NAT) и е взето в предвид мнението на бийтмап номинаторите.

Бийтмап номинаторите разполагат с функция за номиниране на бийтмапове и оформят света на osu! чрез препоръчване на новото съдържание включено в официалните списъци, поради тази причина те трябва да спазват правилата по всяко време. Нарушаването на правило ще доведе до изхвърляне от групата на съответния номинатор. Нарушителите на тези правила може да бъдат докладвани директно на NAT.

Очаквания

Всички бийтмап номинатори се предполага да дават най-доброто от себе си за придържане към етикета описан в артикула с очаквания от бийтмап номинаторите.

Продължителното поведение в конфликт с тези очаквания е предпоставка за изгонване по преценка на NAT.

Поведение

 • Да не се следват каквито и да е незавършени правила или техни изменения.
 • Придържайте се към osu! Правила на общност и Указания при създаване и редактиране винаги. Като бийтмап номинатор, отношението ви трябва да служи за пример на членовете от обществото. Нарушаването на правилата за поведение ще доведе до преместването ви в изпитателен срок, дори изгонване от BN при краен случай.
 • Да не се вземат подкупи и комисионни за редактиране или класиране на определен бийтмап. Тук никога не трябва да е под какъвто и въпрос легитимността и мотивите на членовете от екипа на osu! (BN, NAT и други) замесени в процеса за класиране.

Активност

 • Изискванията за активност към съответния вид игра трябва да бъдат изпълнени. Средната активност за последните 3 месеца ще бъде проверена на първия ден от всеки месец и по време на редовното BN оценяване, като ще се вземат в предвид всички съобщени продължителни отсъствия. Всеки номинатор който падне под средния допустим праг ще получи предупреждение за активност.
 • Когато предупреждение за активност бъде активирано, минималните изисквания за активност към съответния вид игра трябва да бъдат изпълнени в рамките на един месец. Неуспехът за покриване на задължителния минимум по време на предупреждение може да доведе до премахване от бийтмап номинатори.
 • Не може да се надвишат 75 уникални номинации за по-малко от 90 дни. Превишилите това количество първо ще бъдат предупредени, а след това премахнати ако не управляват активността си съобразително.

Изисквания

Активността на бийтмап номинаторите се измерва основно чрез номинации. Анулиране на номинация се взима в предвид, но в по-малка степен и не е зададен коефициент в сравнение с номинирането.

Всеки вид игра има свое изискване за минимална месечна активност.

 • osu!, osu!taiko, osu!catch: 3 номинации.
 • osu!mania: 2 номинации.
 • Смесено: 3 номинации, поне по 1 на вид игра.

Номинации

 • Да не се номинира бийтмап с непоправим проблем. Основният критерий за класиране и допълнителните критерии за всеки вид игра се прилагат към всяка версия с трудности.
 • Да не се номинира бийтмап към който сте допринесли. Това включва всеки основен принос като създаване, ударни звуци, анимирана история, облик или редактиране скорост на плъзгач.
 • Да не се номинира бийтмап без правилно да са проверени всички трудности от вида игра. Неправилната проверка включва единствено пускане на изработеното помощно приложение преди номинация или дори да не бъде изтеглен бийтмапът.
 • Да не се номинира бийтмап при несигурност за нещо. В такива случаи, помолете колега номинатор за помощ преди да направите прибързано решение. Това включва непознаване на вида игра, съмнителна сива зона/нерешим проблем, качество под въпрос или затруднение със синхронизация.
 • Да не се номинира бийтмап който не може да прецените правилно. Умението за правилна преценка на бийтмап, при тестване в игра или редактиране, е ключова част в осъждане на качеството. Ако нямате нужните умения за игра или опит с редактиране, вашето умение за преценка на въпросния бийтмап е под въпрос.
 • Уверете се че не игнорирате публикация за редактиране в дискусията на бийтмап преди номинирането му. Публикации без задоволителен отговор се считат за игнорирани. Когато сте под съмнение, проверете отново дали Указанията при създаване и редактиране са нарушени в дискусията и действайте съобразно тях.

Квалификация

 • Не квалифицирайте директно бийтмап без каквато и да е комуникация със създателя. Създателят може би трябва да свърши някои промени след последната номинация, така че номинирането на бийтмап без комуникиране със създателя може да доведе до безсмислена дисквалификация.

Анулиране на номинация

 • При анулиране на бийтмап номинация, първият ред от публикацията трябва да съдържа кратка причина за анулирането. Оставяне на връзка към публикация не е достатъчно, трябва да обосновете подходящ коментар. В случай на дисквалификация, оставяне само на причината не е достатъчно. Трябва да оставите връзка към свързаната с проблема публикация, освен ако не е прекалено много за публикуване.
 • Когато бийтмапът съдържа непоправим проблем, номинацията му трябва да се анулира. Това важи дори ако не желаете да номинирате бийтмапа.
 • Уверете се че разглеждате най-новата версия на бийтмап преди да бъде анулирана номинацията му.

Дисквалификация

 • Само пълните членове могат да дисквалифицират бийтмап, независимо от причината. Членовете в изпитателен срок може да участват в подобни дискусии и докладват бийтмапове като всички останали.
 • Дисквалификациите обикновено се правят заради непоправим проблем с бийтмап или по заявка от собственик.
 • Заявката за дисквалификация от самия собственик може да бъде приложена веднага. Това включва и вас самите, в случай че искате да дисквалифицирате себе си.
 • Проблеми, които могат да бъдат облекчени чрез онлайн офсет, етикет и подобни също трябва да бъдат дисквалифицирани. В случай когато това не е възможно, свържете се с NAT. Онлайн офсет и тагове се прилагат само за уебсайта, така че играчите все още ще имат затруднение в клиента за игра ако не бъде поправен преди класиране.
 • При откриване на квалифициран бийтмап с непоправим или значителен проблем той трябва да бъде дисквалифициран незабавно.
 • Да не се дисквалифицира бийтмап от вид игра за който не сте формално квалифицирани. Това не се отнася при дисквалифициране заради аудио, фоново изображение или съдържание което не се отнася директно към вида игра.

Вето

Моля, разгледайте страницата бийтмап вето за пълна ифнормация относно процеса.

 • Да не се поставя вето на бийтмап, за който не сте формално квалифицирани. Не ви е разрешено да ги номинирате, така че блокиране на номинация без функцията за повторно номиниране на бийтмап няма никакъв смисъл. Това не се отнася към вето относно аудио, фоново изображение или съдържание което не се отнася директно към вида игра.
 • Може да се постави вето върху номиниран/квалифициран бийтмап чрез публикуване на проблем, който смятате че трябва да бъде разгледан преди класиране, във формата за проблеми към съответната редакторска дискусия. Това ще анулира всички получени номинации и ще спре процеса по класиране. Другите номинатори не са способни да номинират бийтмапа отново преди ветото да падне. Публикацията за вето трябва да съдържа ясно обяснение на проблема и причината за спиране на процеса по класиране. Трябва да участвате в последвалата дискусия и опитате да постигнете взаимно съгласие.
 • Да не се поставя вето за непоправим проблем. Непоправимият проблем се предполага никой от номинаторите да номинира и създателят няма друг избор освен да го поправи, подобно на това как работи ветото.
 • Да не се номинира бийтмап под вето. Единственото изключение е когато номинаторът пуснал вето е съгласен за това действие. Вето над бийтмап може да отпадне ако бъдат заявени преговори от създател или номинатор пуснал вето, и журито реши ветото за ненужно или незначително.