wiki

Özel ses seti bindirmeleri

Şu anda, beatmap başına ya da tema başına olacak şekilde ses setleri eklenebilir.

Aşağıdaki bölüm değiştirilebilecek dosyaların adlarını belirtir.

Normal (gürültülü) ses seti

 • normal-hitnormal
 • normal-hitwhistle
 • normal-hitfinish
 • normal-hitclap

Aşağıdaki üç ses seti dosyası ilavedir, bu da bir ıslığa vurduğunuz zaman normal vuruş + ıslıklı vuruş sesini aynı anda alacağınız anlamına gelir.

 • normal-sliderslide (döngülü)
 • normal-sliderwhistle (döngülü)
 • normal-slidertick

Soft ses seti

 • soft-hitnormal
 • soft-hitwhistle
 • soft-hitfinish
 • soft-hitclap

Aşağıdaki üç ses seti dosyası ilavedir, bu da bir ıslığa vurduğunuz zaman normal vuruş + ıslıklı vuruş sesini aynı anda alacağınız anlamına gelir.

 • soft-sliderslide (döngülü)
 • soft-sliderwhistle (döngülü)
 • soft-slidertick

Davul ses seti

 • drum-hitnormal
 • drum-hitwhistle
 • drum-hitfinish
 • drum-hitclap

Aşağıdaki üç ses seti dosyası ilavedir, bu da bir ıslığa vurduğunuz zaman normal vuruş + ıslıklı vuruş sesini aynı anda alacağınız anlamına gelir.

 • drum-sliderslide (döngülü)
 • drum-sliderwhistle (döngülü)
 • drum-slidertick

Evrensel ses setleri

 • spinnerspin (bu sesin tonu spinner tamamlandıkça değiştirilir. Orijinal ses dosyası 44100hz iken ~500hz ile 80000hz aralığında değişir.)
 • spinnerbonus (ding)

Notlar

 • Başlangıç tetiklemesindeki düşük gecikme ve döngü uyumundna ötürü bütün vuruş sesleri için .wav dosya formatı dahilen kullanılır.
  • .wav ya da .mp3 formatlarını kullanabilirsiniz, ancak şunu göz önünde bulundurun: .wav dosyaları .mp3 dosyalarının bazen hatalı olarak döngüye girmesi ve döngüler arası kısa ama fark edilebilir (0 - 20ms) bir gecikmeye sahip olmasından ötürü her koşulda daha üstündür.
 • Eğer bir temada hem soft hem de normal ses setlerini değiştirmek istiyorsanız basitçe normal- ya da soft- öneklerini kullanmayın.
 • Bu dosyaları beatmapin ya da temanın klasörüne yerleştirin.
  Değişiklikleri görmek için beatmap ya da temayı tazelemeniz gerekli!

Alakalı makaleler

Ayrıca bakınız: