wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Uciszenie

Uciszenie (ang. silence), to rodzaj kary, która ogranicza komunikację użytkownika ze społecznością osu!. Uciszenia są nakładane na użytkowników, którzy złamali zasady społeczności, przez moderatorów globalnych i członków zespołu zapewniania jakości.

Ograniczenia

Użytkownicy, którzy zostali wyciszeni, nie mogą:

  • edytować swojej strony użytkownika;
  • zmieniać swojego awatara i szczegółów profilu;
  • przesyłać beatmap;
  • wysyłać i otrzymywać wiadomości prywatnych;
  • zamieszczać treści na forum osu!.

Najczęstsze powody uciszeń

Ważne: Niewłaściwe zachowanie w wiadomościach prywatnych nie jest wbrew zasadom społeczności, dopóki zgadzają się na to obie strony konwersacji. Jeżeli takie zachowanie zostanie zgłoszone, moderatorzy nałożą na konto odpowiednią karę.

  • Niewłaściwe zachowanie na czacie publicznym lub forum (np. na kanale #multiplayer, w dyskusjach, komentarzach, itd.), w tym spamowanie, pisanie bez sensu, rasizm itd.
  • Zamieszczanie niewłaściwych treści (np. jako awatar, w przesyłanych beatmapach, szczegółach profilu, stronie użytkownika, sygnaturze itd.).

Długość uciszenia zależy od wagi przewinienia i stale się zwiększa wraz z kolejnymi uciszeniami.