wiki

Очаквания от бийтмап номинаторите

Виж също: Правила за номинатори на бийтмапове

Като централна фигура в съответната общност и osu! като цяло, стандартът за бийтмап номинаторите е по-висок от останалите потребители. Изброените отдолу очаквания са резултат от дискусия с екипа за оценка на номинатори. Въпреки че е невъзможно и неразумно стриктното прилагане на тези очаквания, отиването прекалено далеч извън тях ще доведе до предупреждение и/или отстраняване от бийтмап номинаторите. Всяка ситуация се осъжда по отделно основано на честота, тежест, въздействие и здрав разум.

Като напомняне, бийтмап номинаторите се очаква да дават най-доброто от себе си за придържане към Правилата на поведение при създаване и редактиране през цялото време. Също така трябва винаги да действат в интерес за поддържане качеството на раздела с класирани.

  • Действайте в интерес на обществото. Подхождайте към несигурни ситуации с внимание и грижа, целете се да звучите разумно когато е възможно, учете се от грешките си, винаги се уверявайте че сте обмислили какво ще е въздействието за намерението ви сред обществото.
  • Да не се злоупотребяват и развалят съществуващи системи. Следвайте критерия за класиране без опити за заобикалянето му, а случаи с несъгласие трябва да се разрешат с предложение към Критерия. Също така, бийтмап номинаторите не трябва многократно да експлоатират бъгове или системата за награждаване като резултат, PP или kudosu.
  • Бъдете цивилизовани, едновременно във и извън платформата на играта. Бийтмап номинаторите се очаква да не са винаги в противоречие, бунтарски настроени или унизяват и пренебрегват останалите членове от osu! обществото. Това особено се отнася към общества, където потребителите са асоциирани към техния osu! профил (например редакторския Discord сървър или Twitter).
  • Редактирайте редовно. Бийтмап номинаторите трябва да се уверят и подобряват не само класирането, а също така качеството на бийтмаповете които номинират. Трябва да са способни на старателно редактиране където е нужно. Извършване на редакции извън бийтмап дискусията също се предполага да е разрешено при наличие на доказателства (например логове и обобщения).
  • Бъдете отзивчиви. Като често търсени членове от обществото, бийтмап номинаторите трябва да избягват оставянето на впечатление за недостъпност или нежелание за съдействие. Това разбира се, не означава че бийтмап номинаторите са задължени да приемат всички заявки.
  • Насърчавайте разнообразието. Като основни сътрудници в раздела с класирани, бийтмап номинаторите трябва да целят предоставянето на съдържание от различни създатели. Може да имат предпочитания, но номинациите не трябва да са единствено за определени създатели или само повтарящи останалите номинатори.
  • Продължавайте да се развивате! Ставането на бийтмап номинатор е само началото на едно пътешествие. Все още има много за дискусия и научаване. Номинаторите не се очаква само да помагат на останалите, трябва да потърсят помощ когато са несигурни в нещо.

Желаещите да станат номинатори трябва добре да разбират очакванията горе преди да се оглеждат за присъединяване.