wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Как да стана бийтмап номинатор

Потребителите имащи интерес да се присъединят към Бийтмап номинатори трябва да преминат процес за кандидатстване, ръководен от екипа за оценка на номинатори (NAT).

Заявленията се подават чрез уебсайта на NAT.

Заявителите трябва да имат необходимата редакторска активност, да ни изпратят поне два бийтмапа които са редактирали наскоро и преминат тест за бийтмап номинатори с въпроси от критерия за класиране, за да изпратят заявлението си. Ще бъде изпратено съобщение от NAT когато решението е взето. Повече информация за кандидатстването може да бъде намерена на уебсайта.

Основни критерии

Редакторите целящи да се присъединят към номинаторите на бийтмапове трябва да изпълнят следните критерии:

 • Трябва активно да са редактирали бийтмапове през последните 3 месеца, за да кандидатстват.
 • Трябва да са събрали поне 150 или 200 kudosu общо, в зависимост от вида игра за който кандидатстват.
 • Трябва да посочат от 2 до 4 собствени редакции, които смятат че ще ги квалифицират да станат част от екипа на номинаторите.

Кое се квалифицира за редакторска публикация

 • При записването, уебсайтът автоматично ще изчисли kudosu точките от последните 3 месеца.
 • За квалифицирана редакторска публикация се смята публикация в дискусия, която е получила поне един одобрителен глас относно предложение/проблем и е създадена през последните 3 месеца.
 • Видът игра в който сте редактирали бийтмапове няма толкова голямо значение колкото активността в редакторската общност през цялото време.
 • Моментът във времето през който сте наградени с kudosu за ваша редакция има значение, вграденият в уебсайта калкулатор ще събере данните от собствената ви история с редакторски събития.

Очаквания за редакциите

Изпратените редакции трябва да покажат, че потребителят е способен да анализира и подобрява бийтмапове по стандарта на бийтмап номинаторите.

Следните редакторски черти са очаквани от номинаторите на бийтмапове. Неспособността да се покаже която и да е от тях ще доведе то отхвърлено заявление.

 • Покриване на всички видове трудности
 • Идентифициране на затруднения с невъзможност за класиране, включително такива които програмата не може да засече - като некоректно времево синхронизиране или сгрешени метаданни
 • Сравняване на части от бийтмап за съдействие със затруднения и предложения
 • Коментари относно голямо разнообазие от бийтмап елементи като ритъм, отстояние, движение, интензитет, контраст и консистенция
 • Идентифициране на изолирани случаи и широк кръг от бийтмап затруднения

Как се изчислява минималният нужен брой точки

 • Това зависи от общия брой ModScore постигнат през последните месеци. Тази стойност се изчислява по следната формула:

ModScore формулаModScore Formula

m = Минималният очакван брой от индивидуално редактирани бийтмапове на месец
M = Общо постигнатият брой от индивидуално редактирани бийтмапове на месец

 • В главната страница на уебсайта има инструмент за изчисляване на ModScore.
 • За да се определи минималният задължителен резултат, сумата от общия брой ModScore през последните три месеца трябва да е повече или равна на нула,
 • Цялостният минимален праг е зададен със следните стойности:
  • osu!taiko, osu!catch и osu!mania: m = 3 и общо 150 kudosu или повече
  • osu!: m = 4 и общо 200 kudosu или повече
 • По принцип е добра идея да поддържате резултата си над минималния брой, тъй като може да се вземат предвид по-добрите резултати в зависимост от броя кандидати.

Как се избира нов потенциален номинатор на бийтмапове

 • Броят ModScore на всички кандидати ще бъде два пъти проверен, за да се потвърди че имат задължителният минимален резултат.
 • Редакторите получили достатъчно точки ще бъдат оценени от съответния NAT член за вида игра която кандидатствате, като се взимат предвид следните критерии от профила:
  • Основно отношение: Тонът за поднасяне на редакции и другите очаквания за поведение от правилата за поведение, също така отношението в чат и форуми.
  • Редакторски способности: Познаване на основния критерий за класиране и специфични критерии за всеки вид игра. Допълнителни умения за синхронизиране, метаданни и други също ще бъдат взети под внимание.
 • След оценяването на всеки редактор, ще бъде отворена дискусия дали въпросният редактор трябва да се присъедини към бийтмап номинатори.

Време за изчакване

В зависимост от вашия статус, времетраенето и задължителният брой modscore преди да кандидатствате отново може да варират.

Неуспешни кандидатури

Това са изискванията при провал с кандидатстване за бийтмап номинатор и повторен опит.

Вид Време за изчакване Изисквания за активност
Стандартен 90 дни ModScore повече от 0 за 90 дни
Съкратен 60 дни ModScore повече от 0 за 90 дни
Провален номинаторски тест 30 дни ModScore повече от 0 за 90 дни

Повторно присъединяване след отстраняване от бийтмап номинатори

Наскоро напусналите потребители получават различни изисквания за присъединяване в сравнение с кандидатите за първи път. Потребителите които са се представяли добре до напускането си, ще получат облекчени изисквания за повторно присъединяване. NAT ще уведоми потребителя дали има възможност по-бързо да извърви пътя към групата за номинатори на бийтмапове.

Ако сте били бийтмап номинатор ще се приложат следните изисквания, освен при провал в кандидатстването през последния път когато сте били номинатор.

Вид Време за изчакване Изисквания за активност
Стандартен 60 дни ModScore повече от 0 за 60 дни
Активност 30 дни ModScore не е от значение, но 8 редакции за 60 дни
Добро 30 дни ModScore повече от 0 за 30 дни

Бившите номинатори оставили добро впечатление преди напускането си през последната година може да станат пълни номинатори веднага при кандидатстването.