wiki

Đăng ký

Lưu ý: Có hơn một tài khoản osu! là vi phạm nội quy osu!!

 1. Sau khi cài đặt và chạy osu!, osu! sẽ yêu cầu bạn đăng nhập hoặc đăng ký. Giả sử bạn đang ở đây vì cần một tài khoản, nhấp vào Create an account.

  Màn hình đăng ký trong gameMàn hình đăng ký trong game

 2. Điền vào tất cả các ô trong biểu mẫu đăng ký.

  • Về ô username, bạn có thể đặt tối đa 15 ký tự; bao gồm các ký tự (a-z, A-Z, 0-9), gạch dưới (_), ngoặc vuông, ([]), gạch ngang (-), và dấu cách ( )
  • Về ô email address, hãy dùng địa chỉ email của bạn. Email này sẽ dùng để đặt lại mật khẩu cho tài khoản khi bạn quên và gửi mã xác nhận cho bạn khi cần thiết, cho nên đừng dùng email rác.
  • Về ô password, hãy đặt ít nhất 8 ký tự.
 3. Sau khi xong, nhấp vào 1. Create my account!. Bạn sẽ được tự động đăng nhập vào.

Làm gì tiếp theo?

Đừng quên đọc nội quy thật là kỹ !

Một khi đọc nội quy xong, bạn bây giờ có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu giai điệu của bạn rồi đấy! Bạn có thể thêm beatmaps để chơi, tạo skin, hoặc tạo beatmap. Bạn có thể ghé qua và gửi lời "Xin chào!" trong Diễn đàn giới thiệu bản thân.

Nếu bạn cần giúp thêm về trong game, bạn có thể hỏi trong kênh #help Internet Relay Chat (IRC) bằng cách mở chat console (nhấn F8 hoặc F9 trong game) rồi gõ /join help. Bạn có thể đăng câu hỏi của mình trong Diễn đàn trợ giúp.