wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Mapleme Yardım Takımı

Mapleme Yardım Takımı (Mapping Assistance Team, MAT) beklemedeki beatmaplerin kalitesini ölçmekten ve derecelendirme için önermekten sorumlu bir gruptu. Onların önerileri Beatmap Değerlendirme Takımına (Beatmap Appreciation Team, BAT) bir ön-baloncuk ile iletilir, daha sonrasında ise BAT beatmapin Dereceli olup olmamasına dair nihai kararı verirdi.

MAT'nin gidişatı, gerektiği yerde rehberlik ve yardım sağlayan bir MAT Lideri tarafından kontrol edilirdi.

Tarihçe

MAT, 27 Aralık 2009 tarihinde, BAT üyeleri tarafından özenle seçilen ilk üyelerle kuruldu.

Kısa bir zaman sonra, genel mapleme ve modlama topluluğunun tüm üyelerinin MAT içerisinde bir pozisyon için başvurması sağlandı. 26 Şubat 2010 tarihinde, BAT ve mevcut MAT üyelerinin ortaklaşa değerlendirmesiyle, başvuranlar arasından ilk yeni MAT üyeleri eklendi. MAT başvuruları, hem yeni üyeler aramak hem de daha önceki başvurularında başarısız olanlara bir geri bildirim sağlamak için belirli aralıklarla tekrar düzenlendi.

4 Ekim 2010 tarihinde, MAT üyeleri beatmaplere tam baloncuk ve patlak baloncuk ikonlarını ekleme yetkilerini kazandı ve böylece görevleri ve sorumlulukları BAT üyelerininkine daha çok yaklaştı. Yine de, hala forum ya da oyun-içi sohbet moderasyon yetkileri yoktu, ve sadece beatmapleri değerlendirme ve yükseltmeye odaklılardı.

İki ekip arasındaki deneyim ve sorumluluk farkının gittikçe azalmasıyla, 23 Nisan 2013 tarihinde, mevcut tüm üyelerin BAT'ye terfi etmesi ve ilgili moderasyon araçları ile sorumlulukları almasıyla, MAT feshedildi.