wiki
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

MAT Liderleri

MAT Liderleri Mapleme Yardım Takımının (Mapping Assistance Team, MAT) gidişatını kontrol ederdi. Onlar, takım üyelerini yönetmekten ve yetiştirmekten, aynı zamanda önemli duyurular hakkında takımı bilgilendirmekten, ve gelecek hedefleri ile takımın gidişatını şekillendirmekten sorumluydu. Aynı anda yalnızca bir tane MAT lideri bulunurdu.

Tarihçe

27 Aralık 2009 tarihinde, grubun oluşumuyla birlikte ilk MAT Lideri olarak Ephemeral seçildi.

Bu pozisyon daha sonra, 26 Ağustos 2010 tarihinden itibaren, MAT'nin 23 Nisan 2013 tarihindeki feshine kadar, ztrot tarafından üstlenildi.