wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Zaman damgası

Zaman damgaları modlamada bir beatmapteki zamanları veya vuruş objelerini belirtmek için kullanılır. Beatmap tartışmalarında gönderildiğinde, düzenleyici içerisinde belirtilen noktaya kolayca atlamak için kullanılabilen özel bağlantılar oluştururlar.

Düzenleyici içerisinde seçilen vuruş objelerini kopyalamak (Ctrl + C) panoya bir zaman damgası yerleştirecektir. Sol-alttaki zaman göstergesi de üzerine tıklanabilir ve kopyalanabilir.

Format

Zaman damgası sözdizimi: dakika:saniye:milisaniye (kombo numaraları)
Bağlantı sözdizimi: osu://edit/zamandamgası

dakika ve saniye 2 hanelilerden, ve milisaniye ise 3 hanelilerden oluşur. kombo numaraları isteğe bağlıdır ve virgülle ayrılır.

Örnek

Bir mapin baştan 12'nci saniyesi 34'üncü milisaniyesindeki 5 ve 6 objelerini belirtmek için:

Zaman damgası: 00:12:034 (5,6)
Bağlantı: osu://edit/00:12:034 (5,6)