wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

osu!api

osu! มี API สาธารณะให้ใช้สำหรับบริการ Third Party ต่างๆเพื่อที่จะขยายและสนับสนุน osu! เมื่อก่อนมันจะเป็น API ส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้ได้เมื่อขอเท่านั้น แต่ตอนนี้ใครก็ได้สามารถใช้ได้ถ้าพวกเขามีบัญชี osu!

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ API ได้ที่ osu-api's Wiki เวอร์ชั่นนี้ของ API ใช้ คีย์ส่วนตัว ในการยืนยันการขอข้อมูล คุณสามารถขอ API ได้ที่ หน้าการขอ บนเว็บไซต์ osu! โปรดจำไว้ว่าเอกสารของ osu!api อาจจะไม่ครอบคลุมหมด หรือ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ และ ตัว API เองก็กำลังถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆ


เวอร์ชั่นที่สองของ osu!api นั้นกำลังอยู่ที่ เว็บ-osu! และมีเป้าหมายคือเป็น API ที่ดีและเจ๋งกว่าอันเก่า
เอกสาร (ไม่รับรองว่าจะข้อมูลจะตรงกับปัจจุบัน) สามารถหาเจอได้ที่ หน้าอ้างอิง ของ osu!api

การยืนยันของ API ใหม่จะทำตาม มาตรการ OAuth 2 ผู้ใช้ API สามารถถูกควบคุมได้ที่ หน้าการตั้งต่า

เพิ่มเติม