wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

osu!api

osu! posiada publiczne API, którego używać mogą zewnętrzne usługi. W przeszłości miały do niego dostęp tylko upoważnione osoby, ale obecnie może z niego korzystać każdy użytkownik osu!.

Dokumentacja API znajduje się na oficjalnej wiki osu-api. Obecna wersja API korzysta z prywatnych kluczy do autoryzacji żądań. Możesz ubiegać się o klucz API na stronie rejestracji aplikacji osu!. Miej na uwadze, że dokumentacja zawarta na wiki osu!api może nie być kompletna ani wyczerpująca, a samo API nie jest obecnie rozwijane.


Nowa wersja API jest w trakcie tworzenia na repozytorium osu-web, zaś jej celem jest zwiększona stabilność względem oryginału. Dokumentację, niekoniecznie aktualną, można znaleźć na jej stronie tytułowej.

Autoryzacja dla nowego API następuje przy użyciu protokołu OAuth 2. Klientami można zarządzać na stronie z ustawieniami konta.

Zobacz także