wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

การจัดรูปแบบ

สำหรับมาตรฐานการเขียน, ดู: เกณฑ์รูปแบบบทความ/การเขียน

ข้อสังเกต: บทความนี้ใช้ RFC 2119 เพื่ออธิบายระดับความต้องการ

ภาษา

นี่คือ locale ที่สามารถการแปลบทความบนวิกิได้:

ชื่อไฟล์ ชื่อภาษา ภาษาพื่นเมือง
en.md อังกฤษ English
ar.md อารบิก اَلْعَرَبِيَّةُ
be.md เบลารุส Беларуская мова
bg.md บัลแกเรีย Български
cs.md เช็ก Česky
da.md เดนมาร์ก Dansk
de.md เยอรมัน Deutsch
el.md กรีก Ελληνικά
es.md สเปน Español
fi.md ฟินแลนด์ Suomi
fr.md ฝรั่งเศส Français
hu.md ฮังการี Magyar
id.md อินโดนีเซีย Bahasa Indonesia
it.md อิตาลี Italiano
ja.md ญี่ปุ่น 日本語
ko.md เกาหลี 한국어
nl.md ดัตช์ Nederlands
no.md นอร์เวย์ Norsk
pl.md โปแลนด์ Polski
pt.md โปรตุเกส Português
pt-br.md โปรตุเกส บราซิล Português (Brasil)
ro.md โรมาเนีย Română
ru.md รัสเซีย Русский
sk.md สโลวัก Slovenčina
sv.md สวีเดน Svenska
th.md ไทย ไทย
tr.md ตุรกี Türkçe
uk.md ยูเครน Українська мова
vi.md เวียดนาม Tiếng Việt
zh.md จีน (ตัวย่อ) 简体中文
zh-tw.md จีนดั้งเดิม (ไต้หวัน) 繁體中文(台灣)

หมายเหตุ: เว็บไซต์จะให้ผู้อ่านได้บทความที่มีเป็นภาษาตามที่ผู้อ่านได้ตั้งภาษา ถ้าไม่มีภาษานั้น เว็บไซต์จะให้ภาษาอังกฤษแทน

ความเท่าเทียมกันของเนื้อหา

การแปลขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมกันของเนื้อหากับบทความภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวด ในแง่ที่ว่าพวกเขาต้องมีข้อความเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงไวยากรณ์และการเขียน การเปลี่ยนแปลงความหมายของการแปลจะต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เทียบเท่ากับบทความภาษาอังกฤษ

มีบางกรณีที่เนื้อหาสามารถแตกต่างกันได้:

 • บทความที่เขียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (ในกรณีนี้ ภาษาอังกฤษควรทำหน้าที่เป็นคำแปล)
 • คำอธิบายของคำภาษาอังกฤษที่เป็นคำทั่วไปในชุมชน osu!
 • ลิงค์เว็บไซต์อื่น
 • แท็ก
 • คำอธิบายเฉพาะชุมชนเกมใด เกมหนึ่ง

เรื่องหน้า

ต้องวางวัตถุด้านหน้าไว้ที่ด้านบนสุดของไฟล์ เขียนใน YAML และอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ โดยต้องล้อมรอบด้วยขีดกลางสามตัว (---) ในบรรทัดด้านบนและด้านล่าง และบรรทัดว่างจะต้องอยู่ตามหลังก่อนส่วนหัวของชื่อ

บทความที่ต้องการความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการแปลบทความภาษาอังกฤษที่มีแท็กนี้ นอกจากนี้ ควรเพิ่มแท็กนี้เมื่อการแปลจำเป็นต้องถูกแก้เยอะ

แท็ก needs_cleanup อาจถูกเพิ่มลงในบทความที่ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนใหม่หรือการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับในการเปิดปัญหาบน GitHub เพื่อจุดประสงค์นี้ แท็กนี้จะต้องเขียนตามที่แสดงด้านล่าง:

need_cleanup: true

เมื่อเพิ่มแท็กนี้ในบทความ ควรเพิ่ม ความคิดเห็น เพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องทำเพื่อนำแท็กออก

บทความที่เก่ามาก ๆ

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการแปลบทความภาษาอังกฤษที่มีแท็กนี้ หากบทความภาษาอังกฤษมีแท็กนี้ คำแปลต้องมีแท็กนี้ด้วย

บทความที่แปลแล้วล้าสมัยต้องใช้แท็ก outdated เมื่อมีการอัปเดตตัวแปลภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษอาจล้าสมัยเมื่อเนื้อหาที่มีอยู่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป แท็กนี้จะต้องเขียนตามที่แสดงด้านล่าง:

outdated: true

เมื่อเพิ่มแท็กนี้ในบทความ ควรเพิ่ม ความคิดเห็น เพื่ออธิบายสิ่งที่จำเป็นต้องอัปเดตเพื่อนำแท็กออก

บทความติดแท็ก

แท็กช่วยให้บทความค้นหาของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ดีขึ้น แท็กควรเขียนในภาษาเดียวกับบทความและรวมรายการแท็กต้นฉบับด้วย แท็กควรใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กหากมี

ตัวอย่างเช่น บทความชื่อ "การสนทนาของ Beatmap" อาจมีแท็กต่อไปนี้:

tags:
 - การสนทนาบีทแมพ
 - การวิจารณ์บีทแมพ เวอร์ชั้น 2
 - MV2

การแปลโดยไม่มีบทวิจารณ์

หมายเหตุ: ผู้ดูแลวิกิจะกำหนดและใช้เครื่องหมายนี้ก่อนที่จะ merge

บางครั้ง การแปลจะถูกเพิ่มลงในวิกิโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของภาษาคนอื่น ๆ ในกรณีนี้ เครื่องหมาย no_native_review จะถูกเพิ่มเพื่อให้นักแปลในอนาคตทราบว่าอาจต้องตรวจสอบอีกครั้ง แท็กนี้จะต้องเขียนตามที่แสดงด้านล่าง:

no_native_review: true

การตั้งชื่อบทความ

ดูเพิ่มเติมที่: ชื่อโฟลเดอร์ และ ชื่อเรื่อง

ชื่อบทความควรเป็นเอกพจน์และใช้ตัวพิมพ์ประโยค ดูบทความอนุสัญญาการตั้งชื่อวิกิพีเดีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อบทความควรตรงกับชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ (ช่องว่างอาจแทนที่เครื่องหมายขีดล่าง (_) ตามความเหมาะสม) หากชื่อโฟลเดอร์เปลี่ยน ควรเปลี่ยนชื่อบทความให้ตรงกันและในทางกลับกัน


บทความการแข่งขันและการแข่งขันเป็นข้อยกเว้น ชื่อโฟลเดอร์ต้องใช้ตัวย่อ ตัวย่อ หรือชื่อย่อ ชื่อบทความต้องเป็นชื่อเต็มของการแข่งขันหรือการแข่งขัน

โครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์

ชื่อโฟลเดอร์

ดูสิ่งนี้ด้วย: การตั้งชื่อบทความ

ชื่อโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษและใช้ตัวพิมพ์ประโยค

ชื่อโฟลเดอร์ต้องใช้อักขระเหล่านี้เท่านั้น:

 • ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
 • ตัวเลข
 • ขีดล่าง (_)
 • ยัติภังค์ (-)
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

ชื่อไฟล์บทความ

ชื่อไฟล์ของบทความอยู่ในคอลัมน์ "ชื่อไฟล์" ของ ส่วนภาษา ตำแหน่งของบทความที่แปลต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับบทความภาษาอังกฤษ

บทความดัชนี

ต้องสร้างบทความดัชนีหากโฟลเดอร์นั้นมีไว้สำหรับเก็บบทความอื่นเท่านั้น บทความดัชนีต้องมีรายชื่อบทความที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ของตัวเอง พวกเขาอาจมีข้อมูลอื่น ๆ เช่นย่อหน้านำหรือคำอธิบายของบทความที่เชื่อมโยง

บทความแก้ความกำกวม

บทความ แก้ความกำกวม ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ /wiki/Disambiguation ต้องอัปเดตหน้าหลักเพื่อรวมบทความแก้ความกำกวม อ้างถึง Disambiguation/Mod เพื่อเป็นตัวอย่าง

ต้องอัปเดตการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้คำหลักที่คลุมเครือเปลี่ยนเส้นทางไปยังบทความแก้ความกำกวม

บทความที่เชื่อมโยงจากบทความแก้ความกำกวมต้องมีหมวก สำหรับการใช้งานอื่น

HTML

ห้ามใช้ HTML ยกเว้น ความคิดเห็น โครงสร้างของบทความจะต้องทำใหม่หากใช้ HTML

ความคิดเห็น

ควรใช้ความคิดเห็น HTML เพื่อทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องทำ แต่อาจใช้เพื่อใส่คำอธิบายประกอบข้อความ ควรอยู่ในบรรทัดของตนเอง แต่สามารถวางแบบอินไลน์ในย่อหน้าได้ หากวางไว้ในบรรทัด จุดเริ่มต้นของความคิดเห็นจะต้องไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่างที่ไม่ดี:

ความคิดเห็น HTML <!-- TODO อธิบายความคิดเห็น HTML --> ควรใช้เพื่อทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องทำหรือใส่คำอธิบายประกอบ

ตัวอย่างที่ดี:

ความคิดเห็น HTML<!-- TODO อธิบายความคิดเห็น HTML --> ควรใช้เพื่อทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องทำหรือใส่คำอธิบายประกอบ

การแก้ไข

ลำดับสิ้นสุดบรรทัด

ข้อควรระวัง: การอัปโหลดไฟล์ Markdown โดยใช้ CRLF (การขึ้นบรรทัดใหม่และการป้อนบรรทัด) ผ่าน GitHub จะส่งผลให้ไฟล์เหล่านั้นใช้ CRLF เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้ตั้งค่าบรรทัดที่ลงท้ายด้วย LF (การฟีดบรรทัด) ก่อนอัปโหลด

ต้องเช็คอินไฟล์ Markdown โดยใช้ลำดับท้ายบรรทัด LF

การ Escape

ไวยากรณ์ Markdown ควร Escape ตามต้องการ อย่างไรก็ตาม ชื่อบทความจะถูกแยกวิเคราะห์เป็นข้อความธรรมดา ดังนั้นต้องไม่ Escape

ย่อหน้า

แต่ละย่อหน้าต้องตามด้วยบรรทัดว่างหนึ่งบรรทัด

ตัวแบ่งบรรทัด

ตัวแบ่งบรรทัดต้องใช้แบ็กสแลช (\)

ต้องใช้ตัวแบ่งบรรทัดเท่าที่จำเป็น

บันทึกย่อ

อย่าสับสนกับ หมายเหตุ

บันทึกย่อ เป็นบันทึกย่อที่วางไว้ที่ด้านบนของบทความหรือส่วนเพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำทางไปยังบทความที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บันทึกย่อ ต้องเป็นตัวเอียงและวางทันทีหลังจากหัวข้อ หากมีการใช้บันทึกย่อหลายอัน ต้องอยู่ในย่อหน้าเดียวกันโดยคั่นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่

หน้าหลัก

บันทึกย่อ หน้าหลัก นำผู้อ่านไปยังบทความหลักของหัวข้อ เมื่อใช้บันทึกย่อนี้ แสดงว่าส่วนที่อยู่บนนั้นเป็นบทสรุปของหน้าที่เชื่อมโยงนั้นเกี่ยวกับอะไร บันทึกย่อนี้ควรมีลิงก์เดียวเท่านั้น ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

*หน้าหลัก: {บทความ}*

*หน้าหลัก: {บทความ} และ {บทความ}*

ดูสิ่งนี้ด้วย

บันทึกย่อ ดูสิ่งนี้ด้วย แนะนำให้ผู้อ่านจุดที่น่าสนใจอื่น ๆ จากบทความหรือส่วนที่กำหนด ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

*ดูเพิ่มเติมที่: {บทความ}*

*ดูเพิ่มเติมที่: {บทความ} และ {บทความ}*

สำหรับดู

บันทึกย่อ สำหรับดู คล้ายกับหมายเหตุหมวก ดูสิ่งนี้ด้วย แต่โดยทั่วไปมีคำอธิบายและตรงไปตรงมามากกว่า บันทึกย่อ นี้อาจใช้มากกว่าหนึ่งลิงก์หากจำเป็น ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

*สำหรับ {คำอธิบาย} โปรดดูที่: {บทความ}*

*สำหรับ {คำอธิบาย} ดู: {บทความ} และ {บทความ}*

เพื่อไม่ให้สับสนกับ

บันทึกย่อ เพื่อไม่ให้สับสนกับ ช่วยแยกแยะชื่อหรือหัวข้อบทความที่คลุมเครือหรือเข้าใจผิด บันทึกย่อ นี้อาจใช้มากกว่าหนึ่งลิงก์หากจำเป็น ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

*อย่าสับสนกับ {บทความ}.*

*อย่าสับสนกับ {บทความ} หรือ {บทความ}.*

สำหรับการใช้งานอื่นๆ

บันทึกย่อ สำหรับการใช้งานอื่นๆ จะคล้ายกับ เพื่อไม่ให้สับสนกับ บันทึกย่อ แต่มีการเชื่อมโยงโดยตรงไปยังบทความแก้ความกำกวม หมวกใบนี้ต้องลิงก์ไปยังบทความแก้ความกำกวมเท่านั้น ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

*สำหรับความหมายอื่น ดูที่ {บทความแก้ความกำกวม}*

หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้สับสนกับ บันทึกย่อ

ควรมีการแจ้งเตือนในส่วนที่เหมาะสม แต่ต้องเริ่มจากย่อหน้าและใช้ตัวเอียง ประกาศอาจมีตัวหนาตามความเหมาะสม แต่ควรเก็บไว้ให้น้อยที่สุด คำบอกกล่าวจะต้องเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงไม่เหมือนกับ บันทึกย่อย่อ ส่วนใหญ่ ต้องใช้จุดเต็ม (.) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หากเหมาะสม สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในวรรคเดียวกันของประกาศจะต้องเป็นตัวเอียงด้วย ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

*หมายเหตุ: {หมายเหตุ}.*

*ประกาศ: {ประกาศ}.*

*ข้อควรระวัง: {ข้อควรระวัง}.*

*คำเตือน: {คำเตือน}.*
 • ควรใช้ หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเล็กน้อย
 • ควรใช้ ประกาศ เพื่อเตือนความจำหรือดึงความสนใจไปยังสิ่งที่ผู้อ่านควรทราบ
 • ควรใช้ ข้อควรระวัง เพื่อเตือนผู้อ่านเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ
 • ควรใช้ คำเตือน เพื่อเตือนผู้อ่านว่าอาจมีการดำเนินการกับพวกเขา

การเน้น

ตัวหนา

ตัวหนาต้องใช้เครื่องหมายดอกจันคู่ (**)

ย่อหน้านำอาจทำให้ชื่อบทความปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นตัวหนา

ตัวเอียง

ตัวเอียงต้องใช้ดอกจันเดี่ยว (*)

ชื่องานหรือวิดีโอเกมควรเป็นตัวเอียง osu!—ตัวเกม—ได้รับการยกเว้นจากสิ่งนี้

การเกิดขึ้นครั้งแรกของตัวย่อ ตัวย่อ หรืออักษรย่ออาจเป็นตัวเอียง

อาจใช้ตัวเอียงเพื่อเน้นหรือช่วยในการอ่านได้

หัวเรื่อง

หัวเรื่องทั้งหมดต้องใช้ตัวพิมพ์ประโยค

ส่วนหัวต้องใช้รูปแบบ ATX (hash) และต้องมีบรรทัดว่างก่อนและหลังส่วนหัว หัวเรื่องเป็นข้อยกเว้นเมื่ออยู่ในบรรทัดแรก หากเป็นกรณีนี้ จะต้องเว้นบรรทัดว่างไว้หลังหัวเรื่องเท่านั้น

หัวเรื่องต้องไม่เกินระดับหัวเรื่อง 5 และห้ามใช้เพื่อจัดรูปแบบหรือจัดรูปแบบข้อความ

ชื่อเรื่อง

ดูสิ่งนี้ด้วย: การตั้งชื่อบทความ
ข้อควรระวัง: ชื่อจะถูกแยกวิเคราะห์เป็นข้อความธรรมดา พวกเขาจะต้องไม่ escape

หัวเรื่องแรกในบทความทั้งหมดต้องเป็นหัวเรื่องระดับ 1 ซึ่งเป็นหัวเรื่องของบทความ หัวข้อทั้งหมดหลังจากนั้นต้องเป็นหัวข้อส่วน ชื่อเรื่องต้องไม่มีการจัดรูปแบบ ลิงก์ หรือรูปภาพ

หัวเรื่องต้องอยู่ในบรรทัดแรก ยกเว้นกรณีที่มีการใช้เรื่องหน้า หากเป็นกรณีนี้ หัวเรื่องจะต้องอยู่ข้างหลังและมีบรรทัดว่างก่อนหัวเรื่อง

ส่วนย่อย

ส่วนหัวของส่วนย่อยต้องใช้หัวเรื่องระดับ 2 ถึง 5 และส่วนหัวของส่วนย่อยที่มาตามหลัง ส่วนหัวของชื่อเรื่อง ต้องใช้หัวเรื่องระดับ 2 โดยที่ส่วนหัวของส่วนย่อยสามารถมีรูปภาพไอคอนขนาดเล็กประกอบได้

ส่วนหัวของส่วนต้องไม่ข้ามระดับหัวเรื่อง (เช่น อย่าเปลี่ยนจากส่วนหัวระดับ 2 ไปเป็นส่วนหัวระดับ 4) และต้องไม่มีการจัดรูปแบบหรือลิงก์

หมายเหตุ: บนเว็บไซต์ หัวเรื่องระดับ 4 และ 5 จะไม่ปรากฏในสารบัญ

ตัวระบุที่กำหนดเอง

เป็นไปได้ที่จะกำหนดตัวระบุของส่วนใหม่ ซึ่งใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังส่วนนั้นโดยตรง ตัวระบุที่กำหนดเองควรใช้ในกรณีที่ตัวระบุที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติยาวเกินไปหรือมีเครื่องหมายวรรคตอนหรือรูปภาพที่ยุ่งยาก:

## My cooldown has passed. How do I appeal? {id=appeal}

## Various examples of osu! gameplay {id=osu!-gameplay}

คุณลักษณะนี้ยังสามารถใช้สำหรับแท็กเฉพาะส่วนของบทความที่ไม่มีหัวเรื่อง ใช้เท่าที่จำเป็น:

> แค่นั้นแหละ! คุณพร้อมที่จะเป็น osu! แชมป์!
{id=ข้อความ-การสอน}

รายการ

รายการไม่ควรเกิน 4 ระดับการเยื้องและไม่ควรมีบรรทัดว่างระหว่างแต่ละรายการ

สำหรับรายการที่ซ้อนกัน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายการของรายการหลัก

ตัวอย่างต่อไปนี้ทำไม่ถูกต้อง (สังเกตการเว้นวรรคก่อนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย):

1. เล่นว่าว
 - อย่าเล่นว่าวถ้าฝนตก

ตัวอย่างต่อไปนี้ทำอย่างถูกต้อง:

1. เล่นว่าว
  - อย่าเล่นว่าวถ้าฝนตก

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยต้องใช้ยัติภังค์ (-) สิ่งเหล่านี้จะต้องตามด้วยช่องว่างเดียว (ตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

- osu!
 - วงกลม
  - หมายเลขวงกลม
  - เส้นเข้าหาวงกลม
 - สไลเดอร์
  - วงกลม
  - ตัวเลื่อน
  - Tick สไลเดอร์
 - ตัวหมุน
- กลอง

หมายเลข

ตัวเลขในรายการลำดับเลขจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อแสดงลำดับขั้นตอน

1. ดาวน์โหลด osu! ตัวติดตั้ง
2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง
  1. หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง ให้คลิกข้อความใต้แถบความคืบหน้า
  2. โปรแกรมติดตั้งจะถามหาตำแหน่งใหม่ เลือกโฟลเดอร์การติดตั้ง
3. osu! จะเริ่มทำงานเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น
4. ลงชื่อเข้าใช้

ผสม

การรวมรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขเข้าด้วยกันควรทำเท่าที่จำเป็น

1. ดาวน์โหลดสกินจากฟอรัม
2. โหลดไฟล์สกินเข้า osu!.
  - หากไฟล์เป็น `.zip` ให้เปิดเครื่องรูดและย้ายเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์ `Skins/` (พบได้ในโฟลเดอร์การติดตั้ง osu!)
  - หากไฟล์เป็น `.osk` ให้เปิดไฟล์บนเดสก์ท็อปหรือลากและวางลงในไคลเอนต์เกม
3. เปิด osu! ถ้ายังไม่เปิด ให้เลือกสกินในตัวเลือก
  - การดำเนินการนี้อาจเสร็จสิ้นหากคุณเปิดไฟล์ `.osk` หรือลากและวางลงในไคลเอนต์เกม

โค้ด

มาร์กอัปสำหรับโค้ดคือเครื่องหมาย grave mark (`) ในการใส่เครื่องหมาย grave mark ในโค้ด ให้ใช้เครื่องหมาย grave mark คู่แทน ถ้าเครื่องหมาย grave mark อยู่ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ให้เว้นช่องว่างหนึ่งช่อง (ตามตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

`` ` ``
`` `ช่องว่าง` ``

แป้นคีย์บอร์ด

หมายเหตุ: เมื่อแสดงถึงตัวอักษรนั้นเองที่ไม่ใช่แป้นคีย์บอร์ด ให้ใช้เครื่องหมายคำพูดแทน

เมื่อต้องการที่จะแสดงถึงแป้นบนคีย์บอร์ด ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักขระตัวเดียวและตัวพิมพ์แบบลักษณะชื่อเรื่องสำหรับตัวปรับแต่ง และใช้สัญลักษณ์บวก (+) (ไม่อยู่ในรูปแบบโค้ด) เพื่อแสดงถึงการผสมคีย์ (ตามตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

pippi สะกดด้วยตัว "p" ตัวพิมพ์เล็กเช่น peppy

กด `Ctrl` + `O` เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่

เมื่อแทนช่องว่างหรือสเปซบาร์ ให้ใช้ `ช่องว่าง`.

ข้อความปุ่มและเมนู

เมื่อคัดลอกข้อความจากเมนูหรือปุ่ม ควรคัดลอกตัวพิมพ์ใหญ่เล็กตามที่ปรากฏ (ตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

ปุ่ม `osu!direct` จะปรากฏในเมนูหลักทางด้านขวา ถ้าคุณมีแท็ก osu!supporter ที่ใช้งานอยู่

ชื่อโฟลเดอร์และไดเรกทอรี

เมื่อคัดลอกชื่อโฟลเดอร์หรือไดเร็กทอรี ควรคัดลอกตัวพิมพ์ใหญ่เล็กตามที่ปรากฏ แต่ควรใช้เส้นทางตัวพิมพ์เล็กหากเป็นไปได้ เส้นทางไดเรกทอรีต้องไม่แน่นอน (เช่น อย่าเริ่มชื่อไดเรกทอรีจากอักษรระบุไดรฟ์หรือจากโฟลเดอร์ราก) (ตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

osu! ได้รับการติดตั้งในโฟลเดอร์ `AppData/Local` โดยค่าเริ่มต้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างการติดตั้ง

คำสำคัญและคำสั่ง

เมื่อคัดลอกคีย์เวิร์ดหรือคำสั่ง ควรคัดลอกตัวพิมพ์ใหญ่เล็กตามที่ปรากฏหรือวิธีที่ผู้อื่นพิมพ์ตามปกติ หากเป็นไปได้ ให้เลือกอักษรตัวพิมพ์เล็ก (ตามตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

ณ ตอนนี้ คำสั่ง `ชื่อ` และ `ผู้แต่ง` ในไฟล์การกำหนดค่าสกิน (`skin.ini`) ไม่ทำอะไรเลย

ชื่อไฟล์

เมื่อทำการคัดลอกชื่อไฟล์ ตัวพิมพ์ควรถูกคัดลอกตามที่ปรากฏ หากเป็นไปได้ ให้เลือกอักษรตัวพิมพ์เล็ก (ตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

ในการเล่น osu! ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน `osu!.exe`

นามสกุลไฟล์

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ (เพื่อไม่ให้สับสนกับนามสกุลไฟล์) ต้องเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่มี fullstop นำหน้า (.)

นามสกุลไฟล์ต้องขึ้นต้นด้วย fullstop (.) และตามด้วยนามสกุลไฟล์ด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก (ตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

รูปแบบไฟล์ JPG (หรือ JPEG) มีนามสกุล `.jpg` (หรือ `.jpeg`)

ช่องแชท

เมื่อคัดลอกชื่อช่องแชท ให้เริ่มต้นด้วยแฮช (#) ตามด้วยชื่อช่องที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก (ตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง)

`#lobby` คือที่ที่คุณสามารถโฆษณาห้องโหมดผู้เล่นหลายคนของคุณได้

ข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า (บล็อกโค้ด)

ประกาศ: การเน้นไวยากรณ์สำหรับข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้ายังใช้งานบนเว็บไซต์ไม่ได้

ข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า (หรือที่เรียกว่าบล็อคโค้ด) จะต้องล้อมรั้วโดยใช้เครื่องหมาย grave mark สามอัน และควรที่จะตั้งค่าตัวระบุภาษาสำหรับการเน้นไวยากรณ์

ลิงค์

ลิงค์มีสองประเภท: อินไลน์และการอ้างอิง อินไลน์มีสองรูปแบบ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบอินไลน์ทั้งสองแบบ:

[ตัวดัดแปลงเกม](/wiki/Gameplay/Game_modifier)

<https://osu.ppy.sh/home>

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการอ้างอิง:

[ตัวดัดแปลงเกม][game mods link]

[game mods link]: /wiki/Game_Modifiers

ลิงก์ต้องใช้รูปแบบอินไลน์หากมีการอ้างอิงเพียงครั้งเดียว ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบวงเล็บมุมอินไลน์ การอ้างอิงไปยังลิงก์อ้างอิงจะต้องอยู่ที่ด้านล่างของบทความ

ลิงค์ภายใน

หมายเหตุ: ลิงก์ภายในหมายถึงลิงก์ที่อยู่ภายในโดเมน https://osu.ppy.sh/

ลิงก์ Wiki

ลิงก์ทั้งหมดที่ชี้ไปยังบทความ wiki ควรเริ่มต้นด้วย /wiki/ ตามด้วยเส้นทางเพื่อไปยังบทความที่คุณกำหนดเป้าหมาย อาจใช้ลิงก์สัมพัทธ์ ตัวอย่างบางส่วนมีดังต่อไปนี้:

[คำถามที่พบบ่อย](/wiki/FAQ)
[pippi](/wiki/Mascots#-pippi)
[บีทแมป](../)
[แพทเทิร์น](./pattern)

ลิงก์ Wiki ต้องไม่ใช้การเปลี่ยนเส้นทางและต้องไม่มีเครื่องหมายทับปิดท้าย (/)

ตัวอย่างที่ไม่ดี ได้แก่:

[เกณฑ์การจัดรูปแบบบทความ](/wiki/ASC)
[ผู้พัฒนา](/wiki/Developers/)
[ผู้พัฒนา](/wiki/Developers/#game-client-developers)

ตัวอย่างที่ดีได้แก่:

[เกณฑ์การจัดรูปแบบบทความ](/wiki/Article_styling_criteria)
[ผู้พัฒนา](/wiki/Developers)
[ผู้พัฒนา](/wiki/Developers#game-client-developers)
ลิงค์บทความย่อย

ลิงก์ Wiki ที่ชี้ไปยังบทความย่อยควรมีชื่อโฟลเดอร์ของบทความหลักในข้อความลิงก์ ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

*ดูเพิ่มเติมที่: [ตัวแก้ไขบีทแมพ/การออกแบบ](/wiki/Client/Beatmap_editor/Design)*
ลิงค์ส่วนย่อย

หมายเหตุ: บนเว็บไซต์ หัวเรื่องระดับ 4 และ 5 ไม่ได้รับแอตทริบิวต์ id ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงได้

ลิงก์ Wiki ที่ชี้ไปยังส่วนของบทความอาจใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายส่วน (§) ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

*สำหรับกฎการจับเวลา โปรดดู: [เกณฑ์การจัดอันดับ § เวลา](/wiki/Ranking_criteria#timing)*

ลิงค์ osu! อื่น ๆ

ควรคัดลอก URL จากแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณตามที่ปรากฏ เมื่อลิงก์ไปยังหน้าอื่นภายในเว็บ osu! และเว็บต้องมีส่วน https://osu.ppy.sh ของ URL เสมอ

โปรไฟล์ผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องเชื่อมโยงในครั้งแรก เหตุการณ์อื่น ๆ เป็นทางเลือก แต่จะต้องสอดคล้องตลอดทั้งบทความสำหรับชื่อผู้ใช้ทั้งหมด หากระบุ ID ผู้ใช้ได้ยาก อาจถูกข้ามไป

เมื่อเชื่อมโยงไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ ต้องใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ ใช้เว็บไซต์ใหม่ (https://osu.ppy.sh/users/{ชื่อผู้ใช้}) เพื่อรับ ID ของผู้ใช้

ข้อความลิงก์ของลิงก์ผู้ใช้ควรเป็นชื่อปัจจุบันของผู้ใช้

ระดับความยาก

เมื่อใดก็ตามที่เชื่อมโยงไปยังระดับความยากเดียว ให้ใช้รูปแบบนี้เป็นข้อความลิงก์:

{ศิลปิน} - {ชื่อ} ({ผู้สร้าง}) [{ชื่อระดับความยาก}]

ลิงค์จะต้องเชื่อมโยงไปยังระดับความยากเดียวนั้นจริง ๆ และ URL ของระดับความยากของ Beatmap ต้องจัดรูปแบบดังนี้:

https://osu.ppy.sh/beatmapsets/{รหัสบีทแมพเซ็ต}#{mode}/{รหัสบีทแมพ}

ชื่อระดับความยากอาจอยู่นอกข้อความลิงก์ แต่ต้องสอดคล้องกันตลอดทั้งบทความ

บีทแมป

เมื่อใดก็ตามที่เชื่อมโยงไปยังบีทแมป ให้ใช้รูปแบบนี้เป็นข้อความลิงก์:

{ศิลปิน} - {ชื่อ} ({ผู้สร้าง})

URL ของบีตแมปทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบดังนี้:

https://osu.ppy.sh/beatmapsets/{ID ของ บีทแมพ}

ลิงค์ภายนอก

หมายเหตุ: ลิงก์ภายนอกหมายถึงลิงก์ที่อยู่นอกโดเมน https://osu.ppy.sh/

ต้องใช้โปรโตคอล "https" เว้นแต่ไซต์จะไม่รองรับ ลิงก์ภายนอกต้องเป็นลิงก์ที่ตรงไปยังแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรคัดลอก URL จากแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ตามที่ปรากฎ เมื่อลิงก์ไปยังหน้าภายนอกอื่น ๆ

ไม่มีความแตกต่างเรื่องการเขียนระหว่างลิงค์เว็บภายนอกและ ลิงค์เว็บ osu! ด้วยเหตุนี้ ชื่อเว็บไซต์จึงควรรวมอยู่ในข้อความชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

*ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีได้ที่ [ทฤษฎีดนตรี](https://en.wikipedia.org/wiki/Music_theory "วิกิพีเดีย")*

รูปภาพ

การลิงก์รูปภาพมีสองประเภทคือ แบบอินไลน์และการใช้การอ้างอิง ตัวอย่าง:

รูปแบบอินไลน์:

![](/wiki/shared/flag/AU.gif)

รูปแบบการใช้การอ้างอิง:

![][flag_AU]

[flag_AU]: /wiki/shared/flag/AU.gif "ออสเตรเลีย"

รูปภาพควรใช้รูปแบบการเชื่อมโยงแบบอินไลน์ การอ้างอิงไปยังลิงก์อ้างอิงจะต้องอยู่ที่ด้านล่างของบทความ

รูปภาพต้องอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ "img" ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ของบทความ รูปภาพที่ใช้ในหลายบทความควรเก็บไว้ในโฟลเดอร์ /wiki/shared/

การแคชรูปภาพ

รูปภาพบนเว็บไซต์จะถูกแคชไว้นานถึง 60 วัน รูปภาพที่แคชไว้จะตรงกับ URL ของลิงก์รูปภาพ

เมื่ออัปเดตรูปภาพ ให้เปลี่ยนชื่อรูปภาพหรือต่อท้ายสตริงการสืบค้นไปยัง URL ในทั้งสองกรณี การแปลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรูปภาพที่อัปเดตควรได้รับการอัปเดตด้วย

รูปแบบและคุณภาพ

รูปภาพควรใช้รูปแบบ JPG ที่คุณภาพ 8 (80 หรือ 80% ขึ้นอยู่กับโปรแกรม) หากรูปภาพมีความโปร่งใสหรือมีข้อความที่ต้องอ่านได้ ให้ใช้รูปแบบ PNG แทน หากรูปภาพมีแอนิเมชั่น คุณสามารถใช้รูปแบบ GIF ได้ อย่างไรก็ตาม ควรใช้เท่าที่จำเป็น เนื่องจากอาจใช้เวลาในการโหลดนานกว่าหรือใหญ่กว่า ขนาดไฟล์สูงสุด

ขนาดไฟล์

รูปภาพต้องมีขนาดต่ำกว่า 1 เมกะไบต์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถโหลดได้ การลดขนาดและการใช้ JPG ที่ 80% มักอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของขนาด

รูปภาพทั้งหมดควรได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้ jpeg-archive เพื่อบีบอัดภาพ JPEG เพื่อความสอดคล้อง ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้สำหรับ jpeg-archive:

jpeg-recompress -am smallfry <input> <output>

โดยที่ <input> คือชื่อไฟล์ที่จะบีบอัด และ <output> คือชื่อไฟล์ที่บีบอัด

ชื่อไฟล์

หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์ต้องใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก มิฉะนั้น จะไม่สามารถโหลดได้!

ใช้ขีดกลาง (-) เมื่อเว้นวรรคคำ และเมื่อตั้งชื่อรูปภาพ ชื่อไฟล์ควรสื่อความหมายได้และมีขนาดสั้น

การจัดรูปแบบและการวางตำแหน่ง

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่สามารถลอยรูปภาพหรือมีข้อความล้อมรอบได้

รูปภาพบนเว็บไซต์จะถูกจัดกึ่งกลางเมื่ออยู่ในบรรทัดเดียวด้วยตัวเอง มิฉะนั้น จะวางอยู่ในแนวเดียวกับย่อหน้า ตัวอย่างต่อไปนี้จะวางรูปภาพไว้ตรงกลาง:

กำลังติดตั้ง osu! มันง่าย ขั้นแรก ดาวน์โหลดตัวติดตั้งจากหน้าดาวน์โหลด

![](img/download-page.jpg)

จากนั้นค้นหาตัวติดตั้งและเรียกใช้

ข้อความแสดงแทน

รูปภาพควรมีข้อความแสดงแทนเว้นแต่จะใช้เพื่อการตกแต่ง

คำบรรยาย

รูปภาพจะได้รับคำบรรยายบนเว็บไซต์หากเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้:

 1. รูปภาพอยู่ด้วยตัวเอง
 2. รูปภาพไม่อยู่ในหัวเรื่อง
 3. รูปภาพมีหัวข้อชื่อ

คำบรรยายจะถูกสมมติผ่านหัวข้อชื่อซึ่งจะต้องเป็นข้อความธรรมดาเท่านั้น รูปภาพที่มีคำอธิบายภาพจะถูกวางไว้กึ่งกลางบนเว็บไซต์ด้วย

ความกว้างของภาพสูงสุด

ความกว้างสูงสุดของรูปภาพของเว็บไซต์คือความกว้างของเนื้อหาบทความ รูปภาพไม่ควรกว้างเกิน 800 พิกเซล

คำอธิบายประกอบภาพ

เมื่อใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพ ให้ใช้ Torus Regular สำหรับอักขระภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ให้ใช้ Microsoft YaHei

ควรหลีกเลี่ยงการใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพ เนื่องจากยากสำหรับนักแปล (และบรรณาธิการอื่น ๆ) ในการแก้ไข

กำลังแปลรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบ

เมื่อแปลรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบ เวอร์ชันรูปภาพที่แปลแล้วจะต้องอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันกับเวอร์ชันดั้งเดิม (เช่น เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) ชื่อไฟล์ของรูปภาพเวอร์ชันแปลต้องขึ้นต้นด้วยชื่อเวอร์ชันดั้งเดิม ตามด้วยยัติภังค์ ตามด้วยอักษรย่อของภาษานั้น (เป็นตัวพิมพ์ใหญ่) ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

 • hardrock-mod-vs-easy-mod.jpg สำหรับภาษาอังกฤษ
 • hardrock-mod-vs-easy-mod-DE.jpg สำหรับภาษาเยอรมัน
 • hardrock-mod-vs-easy-mod-ZH-TW.jpg สำหรับภาษาจีนตัวเต็ม

ภาพหน้าจอของการเล่นเกม

ภาพหน้าจอของการเล่นเกมทั้งหมดต้องทำใน stable build เว้นแต่จะเป็นสำหรับฟีเจอร์เฉพาะที่ไม่พร้อมใช้งานใน stable build และควรใช้ปุ่มถ่ายภาพหน้าจอในเกม (F12)

การตั้งค่าไคลเอนต์เกม

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับวิกิ คุณสามารถย้าย osu!.<ComputerUser>.cfg ออกจาก osu! โฟลเดอร์และย้ายกลับในภายหลัง

คุณต้องตั้งค่าเหล่านี้ก่อนที่จะถ่ายภาพหน้าจอของไคลเอนต์เกม (การตั้งค่าที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างถือเป็นค่าเริ่มต้น):

 • เลือกภาษา: English
 • ต้องการข้อมูลเมตาในภาษาต้นฉบับ: เปิด
 • ความละเอียด: 1280x720
 • โหมดเต็มหน้าจอ: ปิดการใช้งาน
 • พารัลแลกซ์: ปิดการใช้งาน
 • เคล็ดลับเมนู: ปิด
 • พื้นหลังตามฤดูกาล: ไม่เคย
 • แสดงคีย์โอเวอร์เลย์เสมอ: เปิด
 • สกินปัจจุบัน: ค่าเริ่มต้น (ตัวเลือกแรก)

ประกาศสำหรับนักแปล: หากคุณกำลังแปลบทความที่มีภาพหน้าจอของเกม คุณสามารถตั้งค่าภาษาของไคลเอนต์เกมเป็นภาษาที่คุณกำลังแปลได้

ลิงค์รูปภาพ

รูปภาพต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความลิงก์

ไอคอนธงข้างลิงก์ผู้ใช้ต้องแยกจากข้อความลิงก์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

![][flag_AU] [peppy](https://osu.ppy.sh/users/2)

ไอคอนธง

สำหรับรายการไอคอนธง โปรดดู: issue #328

ไอคอนรูปธงจะใช้รหัสตัวอักษรสองตัว (เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) และลงท้ายด้วย .gif และเมื่อเพิ่มธงในแนวเดียวกับข้อความ ให้ใช้รูปแบบนี้:

![](/wiki/shared/flag/xx.gif)

โดยที่ xx คือรหัสประเทศISO 3166-2 สองตัวอักษรสำหรับธง

ควรเพิ่มชื่อประเทศเต็มในข้อความชื่อ รหัสประเทศในข้อความอื่นเป็นทางเลือก แต่ต้องใช้กับไอคอนธงทั้งหมดในบทความ

ตาราง

ตารางบนเว็บไซต์รองรับเฉพาะส่วนหัวในแถวแรก

ต้องไม่ตกแต่งตารางให้สวยงาม (ห้ามปูเซลล์ที่มีช่องว่างพิเศษเพื่อทำให้ความกว้างเท่ากัน) ต้องมีแถบแนวตั้ง (|) ที่ด้านซ้ายและด้านขวา และข้อความของแต่ละเซลล์จะต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องทั้งสองด้าน เซลล์ว่างต้องใช้แถบแนวตั้ง (|) ตามด้วยช่องว่างสองช่อง ตามด้วยแถบแนวตั้งอีกอัน (|)

แถวตัวคั่น (บรรทัดถัดไปหลังส่วนหัวของตาราง) ต้องใช้อักขระเพียงสามตัวต่อคอลัมน์ (และมีการเว้นวรรคทั้งสองข้าง) ซึ่งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • :-- (สำหรับจัดชิดซ้าย)
 • :-: (สำหรับการจัดตำแหน่งกึ่งกลาง)
 • --: (สำหรับการจัดชิดขวา)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างลักษณะของตาราง:

| Team "Picturesque" Red | Score | Team "Statuesque" Blue | Average Beatmap Stars |
| :-- | :-: | --: | :-- |
| **peppy** | 5 - 2 | pippi | 9.3 stars |
| Aiko | 1 - 6 | **Alisa** | 4.2 stars |
| Ryūta | 3 - 4 | **Yuzu** | 5.1 stars |
| **Taikonator** | 7 - 0 | Tama | 13.37 stars |
| Maria | No Contest | Mocha | |

Blockquotes

Blockquote ถูกจำกัดให้อ้างอิงข้อความจากใครบางคน จะต้องไม่ใช้เพื่อจัดรูปแบบข้อความเป็นอย่างอื่น

ตัวแบ่งเฉพาะเรื่อง

ตัวแบ่งเฉพาะเรื่อง (หรือที่เรียกว่าเส้นแนวนอน) ควรใช้เท่าที่จำเป็น การใช้งานบางส่วนอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):

 • การแยกรูปภาพออกจากข้อความ
 • แยกรูปภาพหลายๆ รูปที่ตามกัน
 • ย้ายหัวข้อภายในส่วน

ต้องมีบรรทัดว่างก่อนและหลังมาร์กอัป ตัวแบ่งเฉพาะเรื่องต้องใช้ยัติภังค์เพียงสามตัวดังที่แสดงด้านล่าง:

---