wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Opcje

Nakładka opcjiNakładka opcji (panel boczny po lewej)

W menu głównym kliknij przycisk Options lub naciśnij O (albo Ctrl + O na praktycznie każdym ekranie), aby uzyskać dostęp do nakładki opcji i zmienić sposób działania osu!. Gdy już otworzysz panel boczny, wpisz cokolwiek, aby znaleźć konkretną opcję. Tekst wprowadzony do paska wyszukiwania zatrzęsie się, jeżeli nie będzie żadnych wyników.

Jeżeli wartość danej opcji zostanie zmieniona, szary pasek po lewej stronie zaświeci się na żółto. Jeżeli na niego klikniesz, to zostanie przywrócone domyślne ustawienie.

Ogólne

Ikona sekcji „Ogólne”Ikona sekcji „Ogólne”

Ta sekcja jest poświęcona twojemu kontu, ustawieniom języka i aktualizacjom.

Logowanie

Jeżeli nie zalogujesz się w kliencie gry, nakładka opcji zostanie otworzona automatycznie z prośbą o zalogowanie się. Możesz ją zignorować poprzez naciśnięcie klawisza Esc, naciśnięcie przycisku Wstecz czy przejście do ekranu wyboru utworu. Klient gry oznaczy cię jako „gościa” i nie będziesz w stanie przesyłać wyników, pobierać danych gry czy korzystać z trybu wielosobowego.

Jako gość otrzymasz następujące opcje:

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Nazwa użytkownika Wprowadź tutaj swoją nazwę użytkownika. Pole tekstowe (puste)
Hasło Wprowadź tutaj swoje hasło. Hasło (puste)
Zapamiętaj nazwę użytkownika Zapamiętuje wprowadzoną nazwę użytkownika w kliencie gry. Pole wyboru Włączone
Zapamiętaj hasło Zapamiętuje wprowadzone hasło w kliencie gry i nie będzie wylogowywać użytkownika przy wyjściu z gry. Pole wyboru Wyłączone
Zaloguj się Loguje się do osu! z podanymi powyżej danymi. Naciśnięcie klawisza Enter w polu z nazwą użytkownika czy hasłem zadziała tak samo. Przycisk
Utwórz konto Otwiera ekran rejestracji konta. Przycisk

Po zalogowaniu zobaczysz:

Nazwa Opis Typ
Zalogowano jako {nazwa użytkownika} Wyświetla menu użytkownika (zobacz poniżej). Przycisk

Jeżeli klikniesz na napis Zalogowano jako {nazwa użytkownika}, zostanie wyświetlone menu użytkownika z następującymi opcjami:

Nazwa Opis Typ
1. Zobacz profil Otwiera kartę z profilem użytkownika w przeglądarce. Przycisk
2. Wyloguj się Wylogowuje cię z klienta gry. Przycisk
3. Zmień awatar Otwiera kartę z ustawieniami konta w przeglądarce. Przycisk
4. Zamknij Zamyka menu użytkownika. Możesz również w tym celu nacisnąć klawisz Esc. Przycisk

Aby otworzyć menu użytkownika, możesz kliknąć na swoją kartę, jeżeli jest ona dostępna.

Język

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Wybierz język Wyświetla listę dostępnych języków. Rozwijane menu
Stosuj oryginalne nazewnictwo Na ekranie wyboru utworu informacje o beatmapie będą zawierały oryginalne lub nieprzetłumaczone metadane, jeżeli są one dostępne. Pole wyboru Wyłączone
Użyj alternatywnej czcionki dla czatu Używa starej czcionki (Tahoma) zamiast obecnej (Aller) do wyświetlania wiadomości na czacie. Pole wyboru Wyłączone

Aktualizacje

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Wersja osu! Wyświetla listę dostępnych kompilacji osu!. Rozwijane menu Stabilna
Wersja osu! jest aktualna! Kliknij, aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje, i je zainstalować. Przycisk
Otwórz folder osu! Otwiera folder lokalny osu!, w którym znajdują się twoje beatmapy, skórki itd. Przycisk

Jeżeli rozwiniesz listę dla Wersja osu!, zobaczysz następujące opcje:

Nazwa Opis
Stabilna Stabilna kompilacja.
Beta Kompilacja eksperymentalna - wczesny dostęp do niedostępnych funkcji, może zawierać błędy.
Eksperymentalna Kompilacja eksperymentalna - jeszcze wcześniejszy dostęp do niedostępnych funkcji, może zawierać znacznie więcej błędów.

Grafika

Ikona sekcji „Grafika”Ikona sekcji „Grafika”

Ta sekcja jest poświęcona wyglądowi klienta gry i jego wydajności.

Renderowanie

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Limit klatek Ustawia ograniczenie klatek na sekundę. Sprawdź poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Rozwijane menu 120fps
Pokazuj licznik FPS Wyświetla licznik klatek na sekundę w prawym dolnym rogu ekranu. Pole wyboru Wyłączone
Tryb kompatybilności Używa starego programu do renderowania grafiki dla osu! (wymaga zrestartowania klienta gry). Pole wyboru Wyłączone
Zmniejsz liczbę spadków klatek Dostosowuje ustawienia graficzne, aby zmniejszyć liczbę traconych klatek. Pole wyboru Wyłączone
Wykrywaj problemy z wydajnością Ostrzega, jeżeli jakiś program na twoim komputerze zmniejsza wydajność klienta gry. Pole wyboru Włączone

Ważne: Jeżeli klient gry nie jest aktualnie aktywnym oknem, zostanie nałożone ograniczenie 30fps.
Ostrzeżenie dla użytkowników laptopów: wybranie ustawienia limitu klatek Bez limitu (podczas gry) może przegrzać twoje urządzenie!

Jeżeli rozwiniesz listę dla Limit klatek, zobaczysz następujące opcje:

Nazwa Opis
Synchronizacja pionowa Ustawia ograniczenie klatek dla klienta gry na częstotliwość odświeżania twojego monitora. Sprawdź poniżej, aby dowiedzieć się więcej.
120fps Ustawia ograniczenie klatek dla klienta gry na 120fps.
240fps Ustawia ograniczenie klatek dla klienta gry na 240fps.
Bez limitu (podczas gry) Ustawia ograniczenie klatek dla klienta gry na częstotliwość odświeżania twojego monitora. Sprawdź poniżej, aby dowiedzieć się więcej.
 • Synchronizacja pionowa: korzystanie z synchronizacji pionowej spowoduje, że gra będzie oczekiwała załadowania klatki przed jej wyświetleniem.
  • Użyj tej opcji jeżeli dolna część ekranu zacina się w porównaniu do górnej.
  • Opcja ta może spowodować ścinki i spowolnienia z powodu oczekiwania na załadowanie każdej klatki.
 • Bez limitu (podczas gry): Limit klatek na sekundę jest zdejmowany podczas rozgrywki.
  • Poza rozgrywką będzie nakładany limit 240fps.

Rozdzielczość

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Rozdzielczość Ustawia rozdzielczość klienta gry. Elementy listy zależą od wymiarów monitora. Rozwijane menu
Tryb pełnoekranowy Uruchamia grę w trybie pełnoekranowym (zazwyczaj zmniejsza opóźnienie kursora). Pole wyboru Włączone
Letterboxing Uruchamia grę w trybie pełnoekranowym (zazwyczaj zmniejsza opóźnienie kursora) z określoną rozdzielczością. Reszta ekranu będzie pokryta czarnymi paskami. Pole wyboru Włączone
Pozycja pozioma Dostosowuje pozycję poziomą w trybie letterboxing (dostępne jedynie przy włączonym letterboxingu). Suwak 0%
Pozycja pionowa Dostosowuje pozycję pionową w trybie letterboxing (dostępne jedynie przy włączonym letterboxingu). Suwak 0%
 • Jeżeli opcja Tryb pełnoekranowy jest wyłączona, to pojawi się pod nią napis Uruchamianie gry w trybie okienkowym może zwiększać opóźnienie kursora!.

Detale

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Rozwijane slidery Slidery będą „rozwijać się” z położenia początkowego. Pole wyboru Włączone
Wideo w tle Wyświetla wideo w tle beatmapy. Pole wyboru Włączone
Scenorysy Wyświetla scenorys w tle beatmapy. Pole wyboru Włączone
Grafiki combo Wyświetla grafiki po osiągnięciu odpowiedniego combo. Pole wyboru Włączone
Podświetlanie trafień Tworzy lekką poświatę w miejscu klikniętego obiektu. Nie wyłącza podświetlania podczas czasu Kiai. Pole wyboru Włączone
Shadery Tworzy koncertowe efekty graficzne. Opcja zostanie automatycznie wyłączona, jeżeli twój komputer sobie z nią nie radzi. Pole wyboru Wyłączone
Filtr zmiękczający Zmniejsza intensywność efektów graficznych. Automatycznie włącza opcję Shadery. Pole wyboru Wyłączone
Format zrzutów ekranu Ustawia format zrzutów ekranu na JPEG (dla sieci) lub PNG (bezstratny). Rozwijane menu JPEG (dla sieci)
Nazwa Opis Typ Domyślnie
Wizualizacja śniegu Tworzy wizualizację śniegu w menu głównym (automatycznie włączona w trakcie zimy). Pole wyboru Wyłączone
Efekt paralaksy Tworzy mały efekt paralaksy zależny od obecnej pozycji kursora (nie występuje podczas rozgrywki). Pole wyboru Włączone
Wyświetlaj wskazówki w menu głównym Wyświetla wskazówki dot. gry w menu głównym (podpowiedzi nie są wyświetlane w eksperymentalnej wersji gry). Pole wyboru Włączone
Odtwarzaj dźwięki podczas włączania i wyłączania gry Odtwarza dźwięk powitalny przy włączaniu gry oraz dźwięk pożegnalny podczas wyłączania osu!. Pole wyboru Włączone
Odtwarzaj motyw muzyczny osu! Odtwarza motyw muzyczny osu! po włączeniu gry. Pole wyboru Włączone
Tła sezonowe Wyświetla prace zwycięzców konkursów społeczności w menu głównym (oraz dla beatmap bez własnych teł). Tła będą się zmieniać co beatmapę. Rozwijane menu Czasami

Jeżeli rozwiniesz listę dla Tła sezonowe, zobaczysz następujące opcje:

Nazwa Opis
Czasami Wyświetla tła sezonowe przez pierwsze kilka tygodni każdego sezonu. Twórca gry wybiera, kiedy tła sezonowe zaczynają pojawiać się coraz rzadziej.
Nigdy Nigdy nie wyświetla teł sezonowych (nie będzie żadnego animu).
Zawsze Zawsze wyświetla tła sezonowe w menu głównym.

Wybór utworu

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Pokazuj miniaturki Wyświetla podgląd tła dla każdej beatmapy. Ta opcja wymaga wersji skórki 2.2 lub wyższej. Pole wyboru Włączone

Rozgrywka

Ikona sekcji „Rozgrywka”Ikona sekcji „Rozgrywka”

Ta sekcja poświęcona jest rozgrywce w osu!.

Ogólne

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Przyciemnienie tła Dostosowuje poziom efektu przyciemniania nakładanego na tło i scenorys podczas gry. Suwak 80%
Nie zmieniaj przyciemniania tła podczas przerw Wyłącza zmniejszenie poziomu przyciemniania podczas przerw. Przycisk Wyłączone
Rodzaj wykresu postępu Ustawia miejsce i sposób wyświetlania wykresu postępu. Sprawdź poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Rozwijane menu Prawy górny róg (koło)
Rodzaj paska błędu Konfiguruje pasek w dolnej części ekranu określający celność gracza. Ważne: niezależnie od wybranego rodzaju paska, dla trybu osu!catch będzie użyty Wynik trafień. Rozwijane menu Nierówność trafień
Rozmiar paska błędu Dostosowuje rozmiar paska błędu. Suwak 1x
Zawsze pokazuj nakładkę klawiszy Wyświetla nakładkę klawiszy podczas rozgrywki. Pole wyboru Wyłączone
Pokazuj otoczkę kółka dla pierwszego obiektu z modem „Hidden” Podczas korzystania z modyfikatora „Hidden”, będzie wyświetlana otoczka kółka pierwszego obiektu beatmapy. Pole wyboru Włączone
Skaluj szybkość przewijania w osu!manii z BPM Skaluje szybkość przewijania w trybie osu!mania z wartością BPM beatmapy. Pole wyboru Włączone
Zapamiętaj szybkości przewijania w osu!manii dla beatmap Zapamiętuje niestandardowe szybkości przewijania dla różnych beatmap. Pole wyboru Włączone

Jeżeli rozwiniesz listę dla Rodzaj wykresu postępu, zobaczysz następujące opcje:

Nazwa Opis
Prawy górny róg (koło) Wyświetla postęp do końca beatmapy jako wykres kołowy po lewej stronie celności.
Prawy górny róg (pasek) Wyświetla postęp do końca beatmapy jako poziomy pasek pod wynikiem i nad celnością.
Prawy dolny (pasek) Wyświetla postęp do końca beatmapy jako poziomy pasek w prawym dolnym rogu ekranu.
Dół (długi pasek) Wyświetla postęp do końca beatmapy jako długi poziomy pasek obejmujący całą długość okna gry.

Jeżeli rozwiniesz listę dla Rodzaj paska błędu, zobaczysz następujące opcje:

Nazwa Opis
Wyłączony Nie wyświetla żadnego paska określającego celność gracza.
Wynik trafień Używa kolorowych bloków do określenia celności gracza.
Nierówność trafień Używa wykresu nierówności do określenia celności gracza. (przy grze w trybie osu!catch, zostanie wyświetlony pasek Wynik trafień)

Wybór utworu

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Wyświetlaj beatmapy od Określa minimalną liczbę gwiazdek, od której będą wyświetlane beatmapy. Suwak 0
do Określa maksymalną liczbę gwiazdek, do której będą wyświetlane beatmapy. Suwak 10

Dźwięk

Ikona sekcji „Dźwięk”Ikona sekcji „Dźwięk”

Ta sekcja jest poświęcona dźwiękowi w grze.

Urządzenia

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Urządzenie wyjścia Wybierz z listy urządzenie, które ma odbierać dźwięk. (lista urządzeń jest pobierana z systemu). Rozwijane menu Domyślne

Głośność

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Ogólna Oddziałuje na wszystkie dźwięki w grze. Suwak 100%
Muzyka Oddziałuje wyłącznie na muzykę. Suwak 80%
Efekty Oddziałuje na efekty dźwiękowe. Suwak 80%
Ignoruj efekty dźwiękowe beatmapy Ignoruje efekty dźwiękowe beatmap i używa tych z aktualnie wybranej skórki. Przycisk Wyłączone

Głośność w kliencie gry możesz zmienić również poprzez naciśnięcie Alt oraz przewijanie myszką lub użycie strzałek w górę i w dół.

Opóźnienie

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Globalne opóźnienie Ustawia opóźnienie (w milisekundach) dla wszystkich beatmap (nie wpływa na opóźnienie lokalne). Suwak 0ms
Kalibrator opóźnienia Uruchamia kalibrator opóźnienia. Przycisk
 • Po więcej informacji nt. kalibratora opóźnienia, sprawdź ten artykuł.
 • Po więcej informacji nt. korzystania z kalibratora opóźnienia, sprawdź ten poradnik.

Skórka

Ikona sekcji „Skórka”Ikona sekcji „Skórka”

Ta sekcja poświęcona jest skórkom i rzeczom z nimi związanymi.

Skórka

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Elementy skórki Wyświetla różne elementy z obecnie wybranej skórki. Kliknij, aby zmienić wyświetlane elementy. Przycisk
Wybierz skórkę Zmienia skórkę. Elementy z rozwijanej listy to nazwy folderów z katalogu osu!/Skins Rozwijane menu Domyślna
Podgląd rozgrywki Uruchamia idealne przejście losowej beatmapy jako podgląd obecnie wybranej skórki. Tryb gry zależy od trybu wybranego na ekranie wyboru utworu. Przycisk
Otwórz folder skórki Otwiera folder obecnie wybranej skórki. Przycisk
Eksportuj jako .osk Eksportuje obecnie wybraną skórkę do pliku .osk. Gdy proces eksportowania zakończy się, zostanie otworzony folder zawierający plik .osk. Przycisk
Ignoruj skórki beatmap Ignoruje elementy graficzne dołączone do beatmap (nie dotyczy dźwięków - sprawdź opcję poniżej). Pole wyboru Wyłączone
Używaj dźwięków skórek Ignoruje efekty dźwiękowe dołączone do beatmap. Pole wyboru Włączone
Używaj osobnych elementów skórki dla osu!taiko Używa elementów przeznaczonych dla trybu osu!taiko, jeżeli występują one w obecnie wybranej skórce. Sprawdź ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Pole wyboru Wyłączone
Zawsze używaj kursora skórki Ignoruje sprite kursora dołączony do beatmap. Pole wyboru Włączone
Rozmiar kursora Dostosowuje rozmiar kursora. Suwak 1x
Automatyczna zmiana rozmiaru kursora Automatycznie dostosowuje rozmiar kursora do wielkości kółek w danej beatmapie. Pole wyboru Wyłączone
Używaj koloru combo jako odcień piłki slidera Używa koloru combo jako odcień piłki slidera. Wymaga wsparacia skórki. Pole wyboru Włączone

Sterowanie

Ikona sekcji „Sterowanie”Ikona sekcji „Sterowanie”

Ta sekcja jest poświęcona sterowaniu w grze.

Mysz

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Czułość Dostosowuje czułość kursora myszy. Zmiana tej opcji automatycznie aktywuje opcję Odczyt bezpośredni. Suwak 1x
Odczyt bezpośredni Odczytuje nieprzetworzoną przez system pozycję myszy lub tabletu bezpośrednio z urządzenia (zapobiega akceleracji). Przycisk Wyłączone
Mapuj odczyt bezpośredni do wielkości okna osu! Proporcjonalnie dostosowuje odczyt bezpośredni urządzenia do wielkości klienta gry. Przycisk Wyłączone
Ograniczaj kursor myszy Zapobiega wychodzeniu kursora myszy poza okno klienta gry. Sprawdź poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Rozwijane menu Tylko w trybie pełnoekranowym
Wyłącz rolkę myszy podczas gry Wyłącza rolkę myszy podczas rozgrywki. Rolka myszy może zmieniać wartość ogólnej głośności gry. Przycisk Wyłączone
Wyłącz przyciski myszy podczas gry Wyłącza przyciski myszy podczas rozgrywki (przydatne dla graczy używających klawiatury do gry). Przycisk Wyłączone
Pokazuj pulsowanie kursora Wyświetla efekt pulsowania przy każdym kliknięciu myszą. Przycisk Wyłączone
 • Jeżeli opcja Odczyt bezpośredni jest włączona, to obok niej zostanie wyświetlana ilość odczytów na sekundę oraz opóźnienie w milisekundach.
 • Efekt pulsowania kursora jest aktywowany poprzez naciśnięcie M1 lub M2 podczas gry.

Jeżeli rozwiniesz listę dla Ograniczaj kursor myszy, zobaczysz następujące opcje:

Nazwa Opis
Nigdy Nigdy nie zapobiega wychodzeniu kursora myszy poza okno klienta gry.
Tylko w trybie pełnoekranowym Zapobiega wychodzeniu kursora myszy poza okno klienta gry wyłącznie w trybie pełnoekranowym.
Zawsze Zawsze zapobiega wychodzeniu kursora myszy poza okno klienta gry.

Klawiatura

Nazwa Opis Typ
Ustawienia klawiatury Otwiera nakładkę z ustawieniami klawiatury. Sprawdź ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przycisk
Styl osu!mania Otwiera nakładkę z ustawieniami sterowania w trybie osu!mania. Sprawdź ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przycisk

Inne

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Wymuś obsługę TabletPC Poprawia obsługę tabletów graficznych i tabletów PC. Pole wyboru Wyłączone
Wymuś obsługę Wiimote i bębenków TaTaCon Włącza obsługę bębenków Taiko Drum i kontrolerów Wiimotes od Nintendo. Sparuj urządzenie przez Bluetooth, zanim włączysz tę opcję. Pole wyboru Wyłączone

Edytor

Ikona sekcji „Edytor”Ikona sekcji „Edytor”

Ta sekcja jest poświęcona edytorowi beatmap.

Te opcje oddziałują wyłącznie na edytor beatmap i tryb testowania beatmapy.

Ogólne

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Wideo w tle Odtwarza wideo w tle podczas edytowania beatmapy. Pole wyboru Wyłączone
Używaj domyślnej skórki Używa domyślnej skórki osu! podczas edytowania beatmap. Pole wyboru Wyłączone
Rozwijane slidery Slidery będą stopniowo rozwijać się również w edytorze. Pole wyboru Włączone
Animacje kliknięć obiektów Animacje kliknięć obiektów będą widoczne w edytorze. Pole wyboru Wyłączone
Linie śledzenia Linie śledzenia obiektów będą widoczne w edytorze. Pole wyboru Włączone
Układanie stosów (stacking) Pokazuje obiekty jako stosy w edytorze. Pole wyboru Włączone

Możesz również zmienić te opcje w menu „Widok” edytora beatmap.

Online

Ikona sekcji „Online”Ikona sekcji „Online”

Ta sekcja jest poświęcona czatowi, liście widzów, trybowi wieloosobowemu oraz osu!direct.

Powiadomienia i prywatność

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Pokazuj pasek czatu Wyświetla nowe wiadomości w dolnej części ekranu. Wiadomości są wyświetlane z aktualnie przeglądanego klanału. Pole wyboru Wyłączone
Automatycznie ukrywaj czat podczas rozgrywki Jeżeli czat jest otwarty w czasie przerwy lub w menu gry, klient gry automatycznie go ukryje, gdy rozpocznie się rozgrywka. Pole wyboru Włączone
Pokazuj powiadomienie, gdy ktoś wspomni cię na czacie Wyświetla powiadomienie, gdy ktokolwiek wspomni twoją nazwę użytkownika na czacie. Pole wyboru Włączone
Pokazuj powiadomienia o nowych wiadomościach na czacie Wyświetla powiadomienie, gdy na czacie pojawi się na czacie. Pole wyboru Włączone
Odgrywaj dźwięk, gdy ktoś wspomni cię na czacie Odgrywa charakterystyczny dźwięk, gdy ktokolwiek wspomni twoją nazwę użytkownika na czacie. Pole wyboru Włączone
Zezwalaj na udostępnianie nazwy twojego miasta Wyświetla nazwę twojego miasta w karcie użytkownika (twój kraj jest publiczny bez względu na stan tej opcji). Pole wyboru Wyłączone
Pokazuj listę widzów Wyświetla listę obecnych widzów podczas rozgrywki w lewej części ekranu. Pole wyboru Włączone
Automatycznie udostępniaj beatmapy swoim widzom Wysyła obecnie rozgrywaną beatmapę na kanał #spectator, jeżeli masz jakichkolwiek widzów. Pole wyboru Włączone
Pokazuj powiadomienia podczas rozgrywki Zezwala na wyświetlanie powiadomień podczas rozgrywki. Odznacz, aby otrzymywać je po zakończeniu gry. Pole wyboru Włączone
Pokazuj powiadomienia o zmianie statusu znajomego Wyświetla powiadomienie, gdy twój znajomy wejdzie lub wyjdzie z gry. Checkbox Enabled
Zezwalaj na zaproszenia do gier od wszystkich użytkowników Zezwala na otrzymywanie zaproszeń do gier od każdego. Odznacz, aby otrzymywać zaproszenia wyłącznie od znajomych. Pole wyboru Włączone

Integracja

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Discord Rich Presence Udostępnia dane rich presence Discordowi Pole wyboru Włączone
Zintegruj ze statusem Yahoo! Twój Yahoo! Messenger będzie wyświetlać utwór, który obecnie grasz lub którego słuchasz. Musisz ustawić to z poziomu strony internetowej osu!. Pole wyboru Wyłączone
Zintegruj ze statusem MSN Live Twój Windows Live Messenger będzie wyświetlać utwór, który obecnie grasz lub którego słuchasz. Pole wyboru Wyłączone
Automaycznie pobieraj beatmapy z osu!direct Podczas oglądania innych użytkowników czy rozgrywki w trybie wielosobowym, beatmapy będą pobierane automatycznie. Pole wyboru Włączone
Pobieraj beatmapy bez wideo w tle osu!direct będzie pobierać beatmapy bez wideo w tle. Pole wyboru Wyłączone

Czat w grze

Nazwa Opis Typ Domyślnie
Filtruj wulgaryzmy Filtruje z czatu nieodpowiednie słowa i wulgaryzmy. Przycisk Wyłączone
Filtruj obce znaki Ukrywa wszystkie znaki spoza systemu ASCII. Przycisk Wyłączone
Automatycznie zapisuj wiadomości prywatne Prywatne wiadomości będą zapisywane w folderze osu!/Logs. Przycisk Wyłączone
Blokuj wiadomości prywatne od osób spoza listy znajomych Włączenie tej opcji wstrzyma otrzymywanie wiadomości prywatnych od osób spoza listy znajomych. Przycisk Wyłączone
Ignorowani użytkownicy (oddziel spacją) Użytkownicy, których nazwy znajdują się na tej liście, będą ignorowani na czacie. Pole tekstowe (puste)
Wyróżniane słowa na czacie (oddziel spacją) Słowa tu umieszczone będą wyróżniane na czacie. Pole tekstowe (puste)

Zarządzanie

Ikona sekcji „Zarządzanie”Ikona sekcji „Zarządzanie”

Ta sekcja jest poświęcona zarządzaniu beatmapami i aktualizacjom.

Ogólne

Nazwa Opis Typ
Usuń wszystkie nierankingowe beatmapy Usuwa wszystkie nierankingowe beatmapy z folderu gry. Przycisk
Napraw uprawnienia folderu Nadaje klientowi gry uprawnienia do odczytu i zapisu, aby miał on dostęp do plików osu! (ta czynność wymaga potwierdzenia od administratora komputera). Przycisk
Oznacz wszystkie beatmapy jako zagrane Oznacza wszystkie beatmapy jako zagrane”. Przycisk
Uruchom aktualizator gry Zamyka klient gry i uruchamia aktualizator, który sprawdza czy są dostępne aktualizacje (i je pobiera). Przycisk

Debug

Wersja kompilacji

Wyświetla wersję kompilacji posiadanego klienta gry oraz rodzaj wersji osu!, z którego pobierane są aktualizacje. Kliknięcie na napis, otworzy listę zmian danej wersji gry w domyślnej przeglądarce internetowej.

Komplilacje są nazywane według następującej formuły:

b{YYYY}{MM}{DD}.{korekta}{typ}
 • {YYYY} to rok, w którym została wydana kompilacja
 • {MM} to miesiąc, w którym została wydana kompilacja
 • {DD} to dzień, w którym została wydana kompilacja
 • {korekta} oznacza korektę kompliacji
  • Jeżeli korekta nie występuje, to kropka zostanie usunięta z nazwy kompilacji.
 • {type} oznacza rodzaj wersji gry
  • Jeżeli rodzaj wersji gry nie jest określony, to jest to wersja Stabilna.

Ciekawostki

 • Jeżeli wprowadzisz nazwę użytkownika a pole z hasłem pozostawisz puste, to osu! użyje jej przy zapisywaniu wyników lokalnych.
 • Otworzenie nakładki opcji rozpocznie sprawdzenie, czy dostępne są nowe aktualizacje gry.
 • Opcja Tła sezonowe została dodana po pozytywnym odzewie ze strony społeczności osu!.

Historia

 • Stara nakładka opcji była ekranem, który składał się z zakładek, przycisków i ciemnoniebieskiego tła.
 • Stara nakładka opcji zawierała również ekran wyboru skórek z podglądem powtórki idealnego przejścia beatmapy w trybie osu!.
  • Po przeniesieniu nakładki opcji do panelu bocznego ekran podglądu był nadal dostępny poprzez otworzenie pliku ze skórką.
  • Dostęp do tego ekranu został usunięty wraz z dodaniem podglądu skórek do panelu bocznego.