wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!
This page does not meet the standards of the osu! wiki and needs to be cleaned up or rewritten. If you are able to help out, please consider updating the article!

Czat

Okno z czatem można otworzyć z większości miejsc w osu! poprzez naciśnięcie F8 lub przycisku Show Chat w prawym dolnym rogu ekranu. Wówczas czat pojawi w dolnej części gry.

Okno z czatemOkno z czatem

 • Wszystkie zakładki tworzą listę obecnie otwartych kanałów. Aby przejść do danego kanału, naciśnij odpowiadającą mu zakładkę. Naciśnij +, by otworzyć listę wszystkich istniejących kanałów.
 • Kolory nazw użytkowników mają określone znaczenia.
Kolor Funkcja
White Ty
Pale Zwykli użytkownicy
Yellow Użytkownicy posiadający status donatora osu!
Red Moderatorzy globalni lub członkowie zespołu zapewniania jakości
Green Linia zawierającą twoją nazwę użytkownika lub dodane przez ciebie słowo, która wywołuje podświetlenie na czacie. Kopia tej wiadomości pojawi się także na kanale #highlight zawierającym wszystkie tego typu wiadomości.
Blue Wiadomość prywatna
Cyan peppy, twórca osu!
Pink BanchoBot
 • Naciśnij przycisk Show Ticker, by nowe wiadomości były wyświetlane na dole ekranu, nawet gdy czat jest wyłączony.
 • Naciśnij przycisk Auto-Hide, by automatycznie ukrywać czat podczas rozgrywki (nie licząc wstępu, zakończenia i przerw w beatmapie).
 • Naciśnij F8 lub przycisk Hide Chat, aby ukryć okno z czatem.

Rozszerzony czat

Akademia osu! podjęła temat rozszerzonego czatu w odcinku 6 (6:52) wraz z tematem trybu wieloosobowego.

Okno z rozszerzonym czatem można otworzyć z większości miejsc w osu! poprzez naciśnięcie F9 albo przycisku Online Users w prawym dolnym rogu ekranu. Oprócz klasycznego okna z czatem, w pozostałej części ekranu zostaną wyświetlone panele użytkowników, którzy są aktualnie online.

Okno z rozszerzonym czatemOkno z rozszerzonym czatem

Każdy zalogowany użytkownik posiada swój własny panel w oknie z rozszerzonym czatem. Domyślnie wyświetlane są ogólne informacje (nazwa użytkownika, liczba pp lub rankingowy wynik, pozycja w rankingu, precyzja, liczba zagrań oraz awatar użytkownika). Po najechaniu kursorem na panel zostaną wyświetlone inne informacje (nazwa użytkownika, pozycja w rankingu, awatar, czas lokalny, strefa czasowa, państwo oraz miasto, jeżeli użytkownik zezwolił na podanie tej wiadomości).

 • Filtr Znajomi ogranicza widok do paneli znajomych.
 • Naciśnięcie przycisku Zablokuj profile spowoduje zaprzestanie przemieszczania się paneli, włączając w to panele dopiero zalogowanych użytkowników.
 • Naciśnięcie dowolnej zakładki posortuje panele względem ustawionego atrybutu.
 • Wybranie zakładki z mapą świata wyświetli mapę pokazującą lokacje obecnie zalogowanych użytkowników.
 • Użycie kółka myszy lub kliknięcie i przeciąganie na przezroczystym polu czatu spowoduje jego przewinięcie.
 • Użytkownicy bez żadnych informacji w panelach są połączeni za pomocą klientów IRC.
Panel Opis
Użytkownik jest bezczynny Panel jest ciemnoniebieski. Użytkownik jest bezczynny lub pisze na czacie.
Użytkownik rozgrywa mapę Panel jest szary. Użytkownik gra w trybie jednoosobowym.
Użytkownik ogląda innego gracza Panel jest jasnoniebieski. Użytkownik ogląda powtórkę lub grę innego gracza.
Użytkownik edytuje beatmapę Panel jest czerwony. Użytkownik edytuje swoją beatmapę.
Użytkownik testuje beatmapę Panel jest fioletowy. Użytkownik testuje swoją lub czyjąś beatmapę.
Użytkownik przesyła beatmapę Panel jest turkusowy. Użytkownik przesyła lub aktualizuje swoją beatmapę.
Użytkownik moduje beatmapę Panel jest zielony. Użytkownik moduje lub edytuje czyjąś beatmapę.
Użytkownik znajduje się w trybie wieloosobowym Panel jest brązowy. Użytkownik znajduje się w trybie wieloosobowym, ale nie gra.
Użytkownik rozgrywa mapę w trybie wieloosobowym Panel jest żółty. Użytkownik gra w trybie wieloosobowym.
Użytkownik nieaktywny Panel jest czarny. Użytkownik nie wykonał żadnego działania przez dłuzszy czas.

Naciśnięcie na panel użytkownika przywoła listę dostępnych opcji.

Opcje panelu użytkownikaOpcje panelu użytkownika

Aby aktywować daną opcję, naciśnij odpowiadający jej numer lub naciśnij jej pasek:

 1. Oglądaj: Jeżeli użytkownik rozgrywa beatmapę, którą posiadasz, to możesz obejrzeć jego grę. Twoja nazwa użytkownika zostanie wyświetlona na liście oglądających.
 2. Zobacz profil: Otwiera profil użytkownika w przeglądarce.
 3. Rozpocznij rozmowę: Rozpoczyna prywatną rozmowę z użytkownikiem.
 4. Zaproś do gry: Zaprasza użytkownika do twojego pokoju (dostępne tylko w trybie wieloosobowym).
 5. Dodaj do/Usuń ze znajomych: Dodaje lub usuwa użytkownika z twojej listy znajomych.
 6. Zgłoś użytkownika: Umożliwia zgłoszenie użytkownika za niewłaściwe zachowanie. Bezpodstawne używanie tej opcji jest zabronione. Możesz zgłosić użytkownika w grze lub na stronie osu!.
 7. Ignoruj użytkownika: Ukrywa wszystkie wiadomości użytkownika na czacie.
 8. Zamknij: Ukrywa listę opcji.

Komendy

/help

Komenda Efekt Przykład Odpowiedź BanchoBota
/addfriend [użytkownik] Dodaje [użytkownika] do znajomych. /addfriend Amigo You are now friends with Amigo.
/delfriend [użytkownik] Usuwa [użytkownika] ze znajomych. /delfriend Amigo You are no longer friends with Amigo.
/away [wiadomość] Ustawia automatyczną wiadomość wysyłaną przy braku aktywności do osób piszących do ciebie w prywatnej wiadomości. Pozostaw puste, aby usunąć. /away Nazywam się John Smith. You have been marked as being away: Nazywam się John Smith. Kiedy Amigo napisze /msg John Gdzie jesteś~? BanchoBot: Nazywam się John Smith.
/chat [użytkownik] or /msg [użytkownik] or /query [użytkownik] Otwiera czat z danym użytkownikiem. /chat Amigo (czat z Amigo zostanie otwarty)
/clear Czyści wszystkie wiadomości z czatu. /clear (czyści praktycznie wszystko, co znajduje się na obecnie wybranej zakładce)
/ignore [użytkownik][@chp] Ignoruje wszystkie wiadomości danego użytkownika podczas tej sesji. Jeżeli po nazwie użytkownika wprowadzisz litery c, h czy p poprzedzone znakiem @, możesz ignorować użytkownika odpowiednio na czacie, we wzmiankach lub w prywatnej wiadomości. /ignore Amigo@chp BanchoBot: You will no longer hear Amigo {chat} {highlights} {PM}
/j [channel] or /join [channel] Dołącza do danego kanału. /join #lobby (zakładka z kanałem #lobby zostanie otwarta)
/p or /part Wychodzi z obecnie wybranego kanału. /part -
/unignore [użytkownik] Przestaje ignorować danego użytkownika podczas tej sesji. /unignore Amigo Będziesz już widzieć wiadomości od użytkownika Amigo.
/me [action] Mówienie o sobie w trzeciej osobie. /me uderza w stół * John uderza w stół
/np Wysyła na czat wiadomość z obecnie odtwarzaną lub graną piosenką. /np * John is playing Peter Lambert - osu! tutorial[Gameplay Basics] Game Modes ~Relax/Autopilot~ +Modyfikatory utrudniające -Modyfikatory ułatwiające/SpunOut xK
/reply or /r Odpowiada użytkownikowi, który wysłał ostatnią prywatną wiadomość. /r Znasz może jakiegoś dobrego lekarza? (na czacie z Amigo) [Poprzednie wiadomości] John: Zachorowałem. Amigo: Naprawdę? John: Znasz może jakiegoś dobrego lekarza?
/savelog Zapisuje wiadomości z obecnie wybranego kanału w pliku tekstowym. /savelog (W katalogu z osu! zostanie utworzony folder Chat, w którym będą znajdować się wszystkie zapisy wiadomości z czatu)
/watch [użytkownik] Rozpoczyna oglądanie [użytkownika]. /watch Amigo * Started spectating Amigo.
/nopm Włącza lub wyłącza opcję otrzymywania wiadomości prywatnych od osób spoza listy znajomych. /nopm (Po wpisaniu komendy zostanie wyświetlony banner informujący o wybranej opcji)
/invite [użytkownik] Zaprasza [użytkownika] do pokoju w trybie wieloosobowym. /invite Nathanael * Nathanael został zaproszony do gry

/keys

Klawisze Efekt
Page Up / Page Down Przesuwa okno czatu. Możesz również użyć kółka myszki.
Tab Automatycznie dokańcza wpisywaną nazwę użytkownika.
F8 Włącza czat.
F9 Włącza rozszerzony czat.
Ctrl + C / V Kopiuj/Wklej.
Alt + 0 - 9 Przełącza do wybranej zakładki.