wiki

Основна информация за бийтмап номинатори

Вие сте номинатор на бийтмапове (BN) или заинтересовани да станете? Ако е така, попаднахте на правилното място! Тази страница съдържа всичката нужна информация която трябва да знаете като нов номинатор.

Важни връзки

  • Правила за бийтмап номинатори: Описват едновременно как да се процедира при различни случаи и разбира се как да не се правят нещата - трябва да се избягва нарушаването им при каквато и да е ситуация, затова ги прочетете внимателно. Винаги може да попитате член от екипа за оценка на номинатори (NAT) когато сте несигурни относно нещо, а те с удоволствие ще съдействат.
  • Правила на поведение при създаване и редактиране: Като BN се очаква да сте образцова фигура в обществото от която останалите се учат и уважават, заради това лошото поведение може да доведе до наказание или изключване.
  • Критерий за класиране: Ако вече сте BN, то значи сте запознати с това. По същество, той служи за да обясни кои аспекти от създаването на бийтмапове са разрешени и кои не са в раздела с класирани, както и някои основни упътвания които хората да следват в повечето случаи.
  • Информация за вето над бийтмап: Бийтмапове с притеснения относно качеството които не нарушават директно правилата и упътвания в критерия за класиране, но чувствате че правят бийтмапа неподходящ за раздела с класирани. Ветото позволява определен бийтмап да бъде задържан от квалифициране.
  • Mapset Verifier: Инструмент създаден от NAT членът Naxess. Инструментът проверява голяма част от проблеми със затруднения в класирането, предлага функцията снимка за лесно сравняване на бийтмап версиите, което е полезно при повторната проверка. Това не заменя проверяването на бийтмап от ваша страна, а се използва като помощен инструмент за второ мнение в случай че нещо ви се е изплъзнало.

Умения на бийтмап номинаторите

Номиниране и анулиране на номинация е доказателство за усилието на BN от проверката на бийтмап, показващ прогреса по време на процеса за класиране. Всеки номинатор има достъп до тези инструменти и трябва да ги използва мъдро.

Номиниране

бутон за номиниране

Този бутон позволява да се номинира бийтмап. За да бъде номиниран бийтмап, той трябва да има поне 5 надъхвания и липса на нерешени проблеми и предложения. Убедете се че сте удовлетворени от всички трудности, дори за останалите видове игра, преди да продължите. Ако бийтмапът е бил под вето, уверете се че то е разрешено. Когато бийтмапът получи 2 номинации ще бъде квалифициран и отива на опашката за класиране.

Дисквалифициране или анулиране на номинация

бутони за дисквалифициране и анулиране

Това позволява да се анулира прогреса в процеса за класиране на бийтмап. Когато бийтмап в момента се номинира или квалифицира, като номинатор имате умението да анулирате номинация чрез публикуване на затруднение, използвайки етикета за проблем. Ако бийтмапът е квалифициран, може да бъде дисквалифициран само от пълен номинатор. Тези опции обикновено се използват когато има основен или недопустим проблем в бийтмапа, който трябва да се разреши преди да бъде обмислен за класиране.

Стъпки за дисквалифициране на бийтмап:

  • Убедете се че сте в дискусията на правилната бийтмап версия.
  • Напишете причината за дисквалифициране в полето с текст. Убедете се че първото поле обобщава дисквалификацията, то се показва първо в страницата за дискусия.
  • Ако дисквалификацията е свързана с доклад, оставете връзка към съответната дискусия.
  • Натиснете бутона Дисквалифициране под полето с текст (този който заменя бутонът за Проблем).

Като допълнително умение може също да поискате вето над бийтмап, предотвратяващо бийтмап да бъде номиниран отново преди да му разрешите или преговори разрешат случая. Поставяне на вето изисква правилно да дискутирате проблема със създателя и постигнете съгласие. Дискутиране на проблема с първоначалния номинатор може да е от полза и би ви дало нова гледна точка по въпроса, но не сте задължени да го правите.

Допълнителни функции за бийтмап номинатори

В добавка към възможността за номиниране на бийтмапове и анулиране на номинации, номинаторите получават също и някои други функции.

Вето преговори

Когато бъдат стартирани преговори, ще бъде избрано произволно жури от BN. Ако сте от избраните членове за преговори, NAT ще ви изпрати съобщение с допълнителна информация как се гласува използвайки сайта на BN. При невъзможност за участие, уведомете член от NAT за да бъде избран друг произволен номинатор да ви замести.

Оценка на качество

Пълните бийтмап номинатори са способни да оценяват качеството като проверяват квалифицирани бийтмапове за проблеми по всяко време. Съветът за оценка на качеството може да бъде разгледан в сайта на BN.

Преглед на съдържанието

Всеки BN може да допринесе към модериране на песни и снимки чрез изпращане на съдържание за преглед или гласуване. Пълният процес за гласуване и как гласовете се отчитат може да прочетете в артикула с процес за гласуване на съдържание.

Фалшиви оценки

На пълните BN може да бъде възложено, на случаен принцип, да поставят фалшиви оценки към BN заявления между истинските от NAT. Може да се откажат от това по всяко време, а оставяне на реална оценка не е задължително. Фалшивите оценки се използват основно като информация от NAT за да оцени бъдещи NAT попълнения, чрез детайлите от фалшивата оценка може да се изгради мнение за кандидата и стигне до заключение когато NAT не може сам да реши.