wiki
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Kudosu

Kudosu là một hệ thống thưởng cho việc modding. Nó thưởng điểm cho những bài đăng mod thành công trong thảo luận beatmap. Điểm tích lũy có thể được nhìn thấy trên trang hồ sơ của người dùng.

Kudosu được trao cho các bài đăng mod hữu ích đã chỉ ra các gợi ý hữu ích cho beatmap. Nếu người tạo beatmap tin rằng một bài đăng mod là hữu ích và giải quyết được vấn đề hợp lệ, họ có thể nhấp vào nút thích và trao kudosu cho người dùng đã đăng bản mod.

Trong diễn đàn modding, kudosu được sử dụng để đổi lấy sao ưu tiên.

Hiện nay, kudosu được sử dụng để đánh giá khả năng của người dùng để trở thành một Người đề cử Beatmap. Một người dùng phải có 200 kudosu trong osu! hoặc 150 kudosu trong osu!taiko, osu!catch, hoặc osu!mania để trở thành Người đề cử Beatmap.

Từ kudosu, đôi khi được cách điệu như kudosu!, là một từ ghép của kudososu!.