wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

คำอธิบายบีทแมพ

คำอธิบายบีทแมพ เป็นพื้นที่เล็ก ๆ ใต้หน้าของ บีทแมพ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบีทแมพแก่ผู้เล่นโดยใช้ BBCode โดยปกติแล้วจะเน้นข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับบีทแมพผู้สร้างที่ถือว่ามีความสำคัญเพียงพอ หรือใช้เพื่อโฆษณาโปรเจคบีทแมพอื่น ๆ

การใช้และข้อมูล

คำอธิบายยอดนิยมของบีทแมพที่ถูกจัดอันดับ มักมีดังต่อไปนี้:

รูปภาพ

คำอธิบายบีทแมพจำนวนมากมีรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพ (มักเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF หรืออะไรเช่นนี้) ซึ่งใช้เพื่อแสดงและอธิบายผู้สร้าง เพลง และ/หรือ บีทแมพอย่างชัดเจน พวกเขายังสามารถใช้เป็นชื่อหรือส่วนหัวเพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณภาพ หากต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มรูปภาพ โปรดดูที่ บทความของ BBCode หัวข้อเกี่ยวกับรูปภาพ

ส่วนความยาก

ส่วนความยาก คือรายการปัญหาทั้งหมดของแขก (มักควบคู่ไปกับไอคอนที่เกี่ยวข้อง) และผู้สร้างที่อยู่ในคำอธิบายบีทแมพ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเครดิตแขกที่ทำระดับความยาก

ไอคอนความยากสามารถพบได้ในบทความ ระดับความยาก