wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Medale

Medale, znane także jako osiągnięcia, to odznaki wyświetlające się na profilach użytkowników. Są przyznawane za wykonanie konkretnego zadania.
Obecnie medale są podzielone na 5 grup: Beatmap Packs, Skill, Dedication, Mod Introduction oraz Hush-Hush.

Beatmap Packs

Medale The Beatmap Packs są przyznawane za zagranie dowolnego poziomu trudności w każdej beatmapie znajdującej się w danej tematycznej paczce beatmap.
Aby uzyskać status UKOŃCZONA dla danej beatmapy oraz odznakę, musisz grać w trybie osu!.

Na obecną chwilę w tej grupie istnieje 16 medali, które są podzielone na 4 sekcje: Video Game, Anime, Internet! oraz Rhythm Game.

Obecnie, każda z tych sekcji posiada po 4 zestawy.

Wymagania

 • Gracz musi ukończyć dowolny poziom trudności każdej beatmapy znajdującej się w danej tematycznej paczce beatmap.
 • Liczy się tylko tryb osu!.
 • Wypakuj paczkę z pliku .zip i umieść jej zawartość w folderze Songs.
  Następnie włącz klienta gry i pozwól, aby przetworzył on wszystkie beatmapy.
  • Gracz może pobrać ręcznie wszystkie beatmapy z paczki i będzie się to liczyć.
 • Inne wersje tej samej piosenki nie będą liczone.
 • Gracz musi być zalogowany w kliencie gry (nie na stronie osu!).

Ważne

 • Dozwolone jest używanie modyfikacji, nie licząc tych nierankingowych.
 • Beatmapa może zostać bez żadnych skutków usunięta po tym, jak pojawi się status ukończona na liście paczek beatmap.

Skill

Medale Skill są obecnie podzielone na trzy grupy: Combo, High Ranker oraz Star-based.

Medale The Combo są przyznawane za uzyskanie specyficznego combo w trybie osu! na dowolnej beatmapie.
Uzyskanie takiego samego combo w trybach osu!taiko, osu!catch czy osu!mania nie będzie zaliczać się na medal.

Dla medali 1000 i 2000 combo zaleca się wyszukiwanie beatmap zatwierdzonych zamiast rankingowych.
Jednakże, nie próbuj szukać bądź grać beatmap nierankingowych!


Medale The High Ranker są przyznawane za osiągnięcie konkretnej pozycji w rankingu globalnym w dowolnym trybie gry.


Medale Star-based są podzielone na dwie grupy: Pass oraz S.
Medale Pass są przyznawane za ukończenie dowolnej beatmapy o konkretnej liczbie gwiazdek.
Medale S są przyznawane za uzyskanie pełnego combo wraz z oceną S na dowolnej beatmapie o konkretnej liczbie gwiazdek.
Trudność beatmapy zostanie zaokrąglona do najbliższej pełnej liczbie gwiazdek i zostanie przyznany medal.
Użycie modyfikacji utrudniających bądź ułatwiających rozgrywkę jest dozwolone.
Beatmapa musi także posiadać status rankingowej bądź zatwierdzonej.
Poniżej zostały przedstawione warianty ośmiogwiazdkowe, ale istnieją medale także dla liczby gwiazdek od jednej do siedmiu.

Dedication

Medale Dedication są przyznawane za poświęcenie dużej ilości czasu w każdym trybie gry. Jest to rozgrywanie beatmap w trybie osu!, łapanie owoców w trybie osu!catch, uderzanie bębenków w trybie osu!taiko oraz naciskanie klawiszy w trybie osu!mania.

Mod Introduction

Zobacz także: Modyfikacje.

Medale Mod Introduction są przyznawane za ukończenie dowolnej beatmapy z konkretną modyfikacją.
Mają one za zadanie zachęcić nowszych użytkowników do wypróbowania każdej modyfikacji oraz odkrycia, co osu! ma do zaoferowania.
Ważne: Jeżeli gracz korzysta z wielu modyfikacji naraz, to zdobycie medali za żadną z tych modyfikacji nie będzie możliwe.

Hush-Hush

Te medale nie mają dosłownie określonego celu.
Gracz musi samodzielnie znaleźć sposób na zdobycie danego medalu z tej grupy.
Podpowiedź znajduje się w tytule medalu.

Źródła