wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Internet Relay Chat

Internet Relay Chat, znany także jako IRC, jest ugruntowanym, standaryzowanym protokołem do czatu z wieloma klientami naraz.

Czat osu!

osu! używa protokołu IRC dla czatu wewnętrznego. Możesz połączyć się za pomocą własnego klienta IRC i rozmawiać ze swoimi znajomymi, nawet jeżeli nie masz samej gry. Należy zwrócić uwagę, że Bancho używa własnej implementacji protokołu IRC i nie zawiera w sobie wszystkich jego cech. Nie powinno się w tym wypadku spodziewać poprawnej obsługi wszystkich funkcji twojego klienta IRC.

Uwaga: Wiadomo, że HexChat ma pewne problemy z protokołem IRC osu! (raport błędu z GitHuba HexChatu), zaleca się użycie innego klienta IRC jeżeli nagminnie przysparza to kłopotów.

Jak się połączyć?

Po przygotowaniu klienta IRC, należy użyć swojej nazwy użytkownika jako nicku i połączyć się do cho.ppy.sh LUB irc.ppy.sh (oba łączą się do tego samego hosta) na porcie 6667 (domyślny port IRC).

Autoryzacja BanchoBot

Następująca wiadomość pojawi się przy pierwszym połączeniu:

* Welcome to osu!bancho.
* -
* - You are required to authenticate before accessing this service.
* - Please click the following link to complete this process:

Na stronie podanej w otrzymanej wiadomości znajduje się przycisk „Authorise IRC connection”. Naciśnięcie go umożliwia czatowanie z innymi, a następnie automatycznie dołącza użytkownika do kanału #osu.

Aby nie musieć klikać tego przycisku przy każdorazowym połączeniu, należy podane hasło umieścić w odpowiednim polu w kliencie IRC.

To permanently authorise a client, please change your IRC password (server password) to: XXXXXXX

POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY DAWAĆ NIKOMU SWOJEGO HASŁA IRC.

Podstawowe komendy IRC

Opis Komenda
Dołącza do kanału (np. #lobby) /join #kanał
Opuszcza kanał /part
Ignoruje kogoś /ignore nick
Wypisuje czynność /me robi kanapkę

Ukrywanie wiadomości o dołączaniu lub wychodzeniu

Za każdym razem gdy ktoś dołącza lub opuszcza kanał, zostaje wyświetlona następująca wiadomość:

użytkownik has joined #kanał
użytkownik has quit #kanał

Na mniejszych kanałach nie jest to zazwyczaj uciążliwe, natomiast zalew informacji o użytkownikach dołączających lub opuszczających kanał #osu, sprawia, że czat nie nadaje się do czytania.

Ukrywanie wiadomości o dołączaniu lub wychodzeniu w najczęściej używanych klientach IRC

Klient Komenda
HexChat Kliknąć prawym przyciskiem na kanał na którym chce się dokonać zmiany (pod menu Settings) i zaznaczyć „Hide Join/Part Messages”. Settings » Preferences, (pod Chatting) » General i zaznaczyć „Hide join and part Messages”
ircII /ignore * crap
Irssi /ignore -channels #kanał * JOINS PARTS QUITS
Weechat /filter add irc_smart_weechat irc.nick.#kanał irc_smart_filter *. Notka: nick to nazwa podana przy dodawaniu serwera IRC do WeeChat.
KVIrc Należy odnieść się do tego wątku na oficjalnym forum KVIrc
mIRC Tools » Options » „IRC”. Kliknąć przycisk „Events...”, po czym zmienić „joins”, „parts”, „quits”, and „nicks” na pożądane opcje: „In Status” lub „Hide” są rekomendowanymi ustawieniami 1.
Quassel IRC Klikniąć prawym przyciskiem myszy okienko czatu, a następnie wybrać Hide Events » Join/Part/Quit.
XChat Kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę na której chce się zmiany. W podmenu z nazwą kanału znajduje się przełączalna „Show join/part messages”. Można też napisać /set irc_conf_mode 1 2, by wyłączyć powiadomienia na kanałach.

Jeżeli używany klient nie został tutaj podany, należy odnieść się bezpośrednio do jego dokumentacji. Większość klientów posiada sposób na ukrycie tych powiadomień.

Często zadawane pytania (FAQ)

Pojawia się błąd „Bad Authentication Token”. Co robić?

  1. Upewnić się że używa się hasła podanego na stronie Autoryzacji IRC.
  2. Jeżeli twój pseudonim ma spację, zastąp ją podkreślnikiem (np. Ten pseudonim na Ten_pseudonim).

Czy można użyć innego pseudonimu?

Nie. Jedynym dozwolonym pseudonimem jest ten posiadany w grze.

Czym jest status +v? Widać także innych ludzi, którzy go mają

Użytkownicy ze statusem głosowym (przedrostek +) są połączeni za pomocą klienta IRC (nie wliczając w to moderatorów czatu, którzy mają status operatora (przedrostek @).

Użytkownicy nieposiadający żadnego statusu są połączeni przez klienta gry.