wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Pliki osu!

Pliki osu! w skróciePliki osu! w skrócie.

Lokalizacja

Windows

Obecna, domyślna ścieżka Stara ścieżka
C:\Users\<Username>\AppData\Local\osu! C:\Program Files\osu! / C:\Program Files(x86)\osu! (dla 7 64-bit lub 8)

"C:" jest twoim dyskiem z zainstalowanym osu!.

Foldery

_MACOSX

osu! dla Macintosh OS. Jeżeli jesteś użytkownikiem Windowsa, po prostu zignoruj go lub skasuj wedle własnego życzenia.

Chat

Pojawia się tylko, gdy użyjesz /savelog w czacie jednorazowo lub jeśli masz włączone "Automatyczne zapisywanie prywatnych wiadomości" w opcjach. Folder zawiera twoje zapisy rozmów z czatu.

Szyk: {Tab_name}-{YYYYMMDD}-{HHMMSS} w formacie .txt, który może być otworzony w jakiejkolwiek aplikacji tekstowej(Notatnik).
Przykład: #multiplayer-20121115-040845 (/savelog w kanale #multiplayer 15 listopada 2012 roku o 04:08:45).

Downloads

Pojawia się, gdy użyłeś funkcji "osu!direct". Zawiera pliki .osz które właśnie pobierasz przez osu!direct, następnie przenosi je do folderu Songs jako prawowite i pełne beatmapy.

Exports

Pojawia się jeśli użyłeś opcji "Export as .osk" lub funkcji edytora beatmap "Export Package". Zawiera pliki .osz (beatmapa)/.osk (skórka) które eksportowałeś z osu!.

Localisation

Pojawia się, gdy zmienisz swój język w Opcjach. 'Zawiera przetłumaczone pliki tekstowe które mogą być użyte do zamienienia typowego angielskiego tekstu na odpowiadający wybranej lokalizacji.

Replays

Zawiera zewnętrzny, wykonywalny plik z powtórką (.osr). Nie działa, gdy nie posiadasz mapy do której chcesz obejrzeć powtórkę. Przetrzymuje wyniki i odtwarza ruch kursora w powtórce. Żeby stworzyć plik .osr, wciśnij [F2] na ekranie rezultatu albo zaznacz pole "Save as .osr" na ekranie Rankingu Online (poniżej ekranu Rezultatu w trybie Solo). Nie zapisuje replayów z trybu Multiplayer. Wielkość pliku sięga blisko 100KB ~ 1KB. Dla graczy zainteresowanych wstawianiem powtórek na YouTube.

Szyk: {Lokalny pseudonim gracza} - {Wykonawca} - {Tytuł} {[Poziom trudności]}{(Rok-Miesiąc-Dzień)} {Tryb Gry}
Przykład: dummytest1 - Loituma - Ievan Polkka [SPINNER-MADNESS] (2013-08-12) OsuMania

Screenshots

Zrzuty ekranu osu! (domyślnie F12). Rozszerzenie zapisanych zrzutów ekranu (.jpg/.png) jest bazowane na tym co ustawiłeś w Opcjach.

Szyk: screenshot### gdzie "###" to numer zrzutu ekranu.

Skins

Zawiera stworzone przez użytkowników skórki, które mogą być użyte w celu zmienienia wyglądu osu!. Możesz pobrać więcej skinów z centrum skinowania osu!. Są dwie możliwości rozpakowania skórek. Jeśli posiadasz uruchamialny plik skórki (.osk), bezpośrednio go otwórz i skórka zostanie dodana do osu!. Jeśli posiadasz skórkę w formie foldera, przenieś go do tego folderu. Jeśli to format .zip/.rar, musisz najpierw go rozpakować. Możesz zmienić skórki w opcjach (Wybór skórek).

Dla dalszego źródła, proszę odnoś się do strony Skinning. Również, "osu! by peppy" to jedyny skin bez folderu oraz nie może zostać skasony bezpośrednio.

Songs

Twoje kompendium beatmap. Zazwyczaj zawiera pliki: .osu (poziomy trudności), .mp3/.ogg (plik z muzyką), .jpg/.png/.gif (tło), .osb (Storyboard) and .mp4/.flv (plik z filmikiem). Może też zawierać pliki: .wav/.ogg (Dźwięki uderzeń) i foldery (SB spites i/lub skórka).

Szyk: {Numer beatmapy} {Wykonawca} - {Tytuł}.
Przykład: 57950 SOUND HOLIC - Drive My Life

Proszę zauważ, że bardzo stare foldery map z początków osu! nie posiadają numerowania i nie używają tego szyku. Przykładowo "discoprince" lub "avgn". Specjalna wzmianka idzie do "tutorial" ponieważ każdy gracz osu! powinien ją posiadać (podczas instalacji osu!). Także, ręcznie stworzone/cmentarzowe foldery z beatmapą są do tego zaliczane.

Ukryte foldery

Data

osu!data files. Nie powinieneś ich ruszać.

Pliki programowe

.db (pliki baz danych)

Pliki .db przechowują dane beatmap, które tylko osu!.exe/osu!test.exe może wykorzystywać. Notatnik może otwierać pliki .db, ale będą w większości stworzone z zaszyfrowanych znaków.

Bazy danych osu!

 • collection.db (twoja "kolekcja" w grze. Możesz dać ją dla innych na forum dla sprawdzenia twojej "kolekcji". Aktualne beatmapy nie są uwzględnione.)
 • osu!.db (pamięć podręczna beatmap osu!. Wiesz o ekranie ładowania przed tym jak zobaczysz Listę Utworów?)
 • presence.db (Pamięć podręczna graczy osu! @ Czat)
 • scores.db (magazynuje lokalne wyniki)

.cfg (Pliki konfiguracyjne)

Pliki konfiguracyjne konfigurują wstępne ustawienia osu! do pracy. Pliki te mogą zostać otworzone przy użyciu Notatnika.

 • osu!.cfg (logiczna konfiguracja osu!)
 • osu!.{YOUR PC NAME}.cfg ("Ekran Opcji". Zawiera także zlekceważone/ciekawe zmienne i osobiste informacje)
  • {YOUR PC NAME}: Nazwa twojego konta PC. Powiedzmy, że nazwa twojego konta PC to "HelloWorld", plik .cfg będzie się nazywał, osu!.HelloWorld.cfg.

.exe (aplikacja)

Główny komponent. Kliknij go, aby uruchomić. Pliki .exe można bezpiecznie otwierać, zakładając, że użyłeś osu!installer aby zainstalować osu!.

 • osu!.exe (Uruchamia osu!)

Ukryte pliki

.dll (rozszerzenie plików)

Pliki .dll są komponentami osu!.exe, więc je zignoruj.

Podstawowe komponenty (dla Microsoft .NET)

 • avcodec-51.dll
 • avformat-52.dll
 • avutil-49.dll
 • bass.dll
 • bass_fx.dll
 • d3dx9_31.dll
 • Microsoft.Ink.dll
 • Microsoft.Xna.Framework.dll
 • pthreadGC2.dll
 • x3daudio1_1.dll

Komponenty osu!

 • osu!gameplay.dll
 • osu!ui.dll
 • osu.dll