wiki

Tworzenie skórek

Tworzenie skórek to jedna z najważniejszych funkcji w osu!, która umożliwia zamianę elementów graficznych gry na własne. Wyróżniamy kilka rodzajów skórek: stworzone dla zabawy, tematyczne, profesjonalne oraz nienadające się do użytku.

Zestawy elementów skórek

Główna strona: Zestawy elementów skórek

Ta sekcja odnosi się tylko do beatmap. Jeżeli twoja beatmapa zawiera pojedynczy element z danego zestawu elementów, to musi zawierać każdy element z tego zestawu. Mimo że te zestawy są przyznaczone tylko dla beatmap, to twórcy skórek mogą również czerpać z nich korzyści.

Elementy skórek

Elementy skórek są podzielone na następujące kategorie:

Zobacz