wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

BBCode

Edytor postów na forumPole edycji postów na forum

BBCode to język formatowania wiadomości internetowych. Jest on używany na większości internetowych forów dyskusyjnych, w tym na forum osu!. Składa się on ze znaczników umieszczonych wewnątrz tekstu i (czasami) ich atrybutów. BBCode jest używane w wątkach na forum, sygnaturach oraz na stronach profilowych użytkowników.

Informacje

Mimo że edytor postów posiada podstawowe opcje formatowania, to BBCode można również wpisywać własnoręcznie. Znaczniki muszą być zapisywane z małej litery.

Działanie przycisków

Jeżeli żaden tekst nie jest zaznaczony, to naciśnięcie przycisku spowoduje wstawienie znaczników zależnie od położenia kursora tekstowego w edytorze postów.

Jeżeli dany tekst jest zaznaczony, to naciśnięcie przycisku spowoduje wstawienie znaczników po obu stronach zaznaczonego tekstu.

Łączenie znaczników

Znaczniki można łączyć, aby poszerzyć formatowanie. Kolejność i rozmieszczenie znaczników musi być przestrzegana podczas łączenia. Błędy w kolejności mogą skutkować zepsuciem formatowania.

Dla przykładu (zwróć uwagę na położenie znaczników):

 • [centre] [b] tekst [/b] [/centre] jest poprawne, ale
 • [b] [centre] tekst [/b] [/centre] już nie.

Lista znaczników w BBCode

Pogrubienie

Uwydatnij tekst w bardziej wyrazisty sposób niż poprzez kursywę.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla pogrubienia
 • Ważne:
  • Używaj sporadycznie. Nadużycie tego znacznika może utrudnić czytanie i powodować dyskomfort dla oczu.
 • Składnia:
  [b] ... [/b]
  

Kursywa

Uwydatnij tekst w łagodniejszy sposób niż poprzez pogrubienie.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla kursywy
 • Ważne:
  • Używaj sporadycznie. Nadużycie tego znacznika obniży jego efektywność.
 • Składnia:
  [i] ... [/i]
  

Podkreślenie

Dodaje podkreślenie do tekstu.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Używaj sporadycznie. Nadużycie tego znacznika może utrudnić czytanie i powodować dyskomfort dla oczu.
 • Składnia:
  [u] ... [/u]
  

Przekreślenie

Dodaje przekreślenie do tekstu.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla przekreślenia
 • Ważne:
  • Używaj sporadycznie. Nadużycie tego znacznika może utrudnić czytanie i powodować dyskomfort dla oczu.
 • Składnia:
  [strike] ... [/strike]
  

Kolor

Zmienia kolor tekstu.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Używaj sporadycznie. Nadużycie tego znacznika może utrudnić czytanie i powodować dyskomfort dla oczu.
  • Jeżeli wybierzesz już jakiś kolor, upewnij się, że nie zlewa się on z tłem.
  • Atrybut HEXCODE nie może znajdować się w cudzysłowach.
 • Składnia:
  • HEXCODE to kolor w systemie szesnastkowym bądź nazwa koloru.
   • Określając w systemie szesnastkowym, kolor składa się z sześciu znaków (0 - 9, A - F) poprzedzonych znakiem #.
   • Określając słownie, nazwa koloru musi być rozpoznawana w języku HTML.
  [color=HEXCODE] ... [/color]
  

Sprawdź listę kolorów HTML, aby dowiedzieć się więcej.

Rozmiar czcionki

Zmienia rozmiar czcionki.

 • Dedykowany przycisk: Rozmiar czcionki
 • Ważne:
  • Używaj sporadycznie.
  • Są dostępne tylko 4 rozmiary czcionki:
   • 50 (malutka)
   • 85 (mała)
   • 100 (normalna; domyślna)
   • 150 (duża)
  • Jeżeli wprowadzisz inną liczbę niż podane powyżej, zostanie użyty domyślny rozmiar czcionki.
  • Atrybut NUMBER nie może znajdować się w cudzysłowach.
 • Składnia:
  • NUMBER to jedna z podanych powyżej liczb (50, 85, 100 lub 150).
  [size=NUMBER] ... [/size]
  

Spoiler

Zakrywa tekst czarnym tłem.

Znacznik ten jest użyteczny, jeżeli w swoim poście mówisz o kluczowej scenie w serialu, filmie, grze itd., ale nie chcesz zepsuć zabawy innym. Użytkownik może zobaczyć tekst poprzez najechanie na niego kursorem.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Jeżeli użyjesz tego znacznika w połączeniu ze zmianą koloru, to zmieni się tylko kolor samego tekstu.
 • Składnia:
  [spoiler] ... [/spoiler]
  

Blok ze spoilerem

Ukrywa tekst w automatycznie nazwanym bloku. Mimo tego, użytkownik może zobaczyć tekst poprzez naciśnięcie na blok.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla bloku ze spoilerem
 • Ważne:
  • Blok zostanie utworzony z nagłówkiem o nazwie collapsed text (tekst ukryty).
 • Składnia:
  [spoilerbox]
  ...
  [/spoilerbox]
  

Blok

Ukrywa tekst w możliwym do nazwania bloku. Mimo tego, użytkownik może zobaczyć tekst poprzez naciśnięcie na blok.
Używany zazwyczaj, by ukryć wiele obrazów bądź obrazy o dużych rozmiarach.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Domyślnie zostanie utworzony blok bez nagłówka.
   • Jeżeli nie załączysz atrybutu NAME bądź nie zapiszesz jego wartości, to blok będzie bardzo mały.
  • Atrybut NAME nie może znajdować się w cudzysłowach.
  • Atrybut NAME może zawierać spacje.
 • Składnia:
  • NAME jest nazwą bloku.
  [box=NAME]
  ...
  [/box]
  

Cytat

Dodaje formatowanie dla cytowanego tekstu.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Użyj atrybutu NAME, aby podać autora cytatu.
  • Atrybut NAME musi znajdować się w cudzysłowach.
  • W prawym górnym rogu każdego posta znajduje się przycisk do automatycznego cytowania tekstu użytkownika.
 • Składnia:
  • NAME to nagłówek cytatu (musi znajdować się w cudzysłowach).
  [quote="NAME"]
  ...
  [/quote]
  

Kod

Nadaje tekstowi czcionkę o stałej szerokości znaków i umieszcza go wewnątrz szarego bloku. Znacznik ten jest używany zazwyczaj podczas umieszczania kodu scenorysu lub kodu źródłowego danego projektu.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Tekst nie zostanie automatycznie przeniesiony do następnej linijki, chyba że wstawisz znak nowej linii.
  • Wychodzenie tekstu poza blok spowoduje pojawienie się poziomego paska przesuwania.
 • Składnia:
  [code]
  ...
  [/code]
  

Wyśrodkowanie

Wyśrodkowuje tekst; zazwyczaj używane dla tytułów bądź nagłówków.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Znacznik ten musi zostać zapisany jako centre, a nie center.
 • Składnia:
  [centre]
  ...
  [/centre]
  

Łącze

Dodaje łącze.

Nie musisz używać tego znacznika, jeśli nie chcesz, aby zamiast łącza był wyświetlany tekst. Forum osu! automatycznie wykryje łącza w poście i pozwoli je kliknąć.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla łącza
 • Ważne:
  • Atrybut LINK nie powinien znajdować się w cudzysłowach.
 • Składnia:
  • LINK to łącze.
  • TEXT to tekst, który zostanie podstawiony za łącze.
  [url=LINK]TEXT[/url]
  

Profil

Dodaje łącze do profilu użytkownika.

Używanie tego znacznika nie jest zalecane! Jest on problematyczny, ponieważ istnieje możliwość, że użytkownik zmieni swój pseudonim, co sprawi, że łącze przestanie działać.

Zaleca się używanie znacznika Łącze używając numeru ID użytkownika zamiast znacznika Profil.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Atrybut USER musi być podany.
 • Składnia:
  • USER to nazwa użytkownika.
  [profile]USER[/profile]
  

Google

Wyszuka podany tekst używając wyszukiwarki Google.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Wyniki wyszukiwania nie będą jednakowe dla wszystkich użytkowników.
   • W zależności od języka i lokalizacji, część wyników będzie ukryta.
 • Składnia:
  [google]...[/google]
  

Szczęśliwy traf

Dodaje łącze do strony wyszukanej dzięki funkcji Szczęśliwy traf wyszukiwarki Google.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Wyniki wyszukiwania nie będą jednakowe dla wszystkich użytkowników.
   • W zależności od języka i lokalizacji, część wyników będzie ukryta.
 • Składnia:
  [lucky]...[/lucky]
  

Lista

Zmienia tekst w listę.

Listy w BBCode składają się z dwóch części: znaczników otwierających i zamykających listę oraz punktów.

 • Dedykowany przycisk:
  • Lista punktowana: Przycisk dla listy punktowanej
  • Lista numerowana: Przycisk dla listy numerowanej
 • Ważne:
  • Wszystkie punkty muszą znajdować się wewnątrz znacznika listy.
  • Istnieje 6 argumentów dla atrybutu TYPE:
   • (pusty) - punkty
   • 1 - liczby
   • a - litery (małe)
   • A - litery (duże)
   • i - liczby rzymskie (małe)
   • I - liczby rzymskie (duże)
  • Listy umieszczone wewnątrz list mogą powodować błędy.
 • Składnia:
  • TYPE to jeden z argumentów opisanych powyżej.
  • Jeżeli TYPE nie jest określony, zostanie użyta lista punktowana.
  [list=TYPE]
  [*]...
  [/list]
  

Obraz

Dodaje obraz z łącza.

Jeżeli obraz nie znajduje się pod danym adresem, załączenie go nie będzie możliwe.

Nie dodawaj obrazów, używając lokalnej ścieżki dostępu! Wskazanie C:\Użytkownicy\[nazwa]\Obrazy\obraz.jpg (lub innej podobnej) nie zadziała

Prosimy o dodawanie obrazów z zaufanych stron internetowych, takich jak imgur czy puush. Gdy obraz zostanie przesłany, skopiuj bezpośredni odnośnik do obrazka i wstaw je między znacznik otwierający a zamykający. Miej na uwadze, że niektóre strony nie podają bezpośrednich odnośników do obrazów (tzw. hotlinków). Mimo to, większość z nich nie ma trudności z podawaniem bezpośrednich odnośników, ponieważ opierają się one na oferowaniu darmowego hostingu grafiki.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla obrazka
 • Ważne:
  • Jeśli w poście występuje wiele obrazów albo obrazy o dużych rozmiarach, zaleca się umieszczenie ich w bloku.
 • Składnia:
  • LINK to bezpośredni odnośnik do obrazu.
  [img]LINK[/img]
  

Youtube

Dodaje wbudowany odtwarzacz dla filmu zamieszczonego na YouTube.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Jeżeli w poście występuje wiele filmów, zaleca się umieszczenie ich w bloku.
 • Składnia:
  • VIDEO_ID to ID filmu (11-literowe), nie cały link!
   • ID filmu jest umieszczone w linku po elemencie ?v=.
  [youtube]VIDEO_ID[/youtube]
  

Nagłówek (v1)

Dodaje duży różowy nagłówek.
Zazwyczaj używany w celu zaznaczenia nowej sekcji w poście.

 • Dedykowany przycisk: Przycisk dla nagłówka
 • Składnia:
  [heading]...[/heading]
  

Nagłówek (v2)

Dodaje duży fioletowy nagłówek z podkreśleniem. Zazwyczaj używany w celu zaznaczenia nowej sekcji w poście.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Ważne:
  • Znacznik ten zadziała tylko w forum Beatmaps!
  • Znacznik ten pojawi się dopiero po utworzeniu posta, nie w podglądzie.
 • Składnia:
  [...]
  

Ogłoszenie

Umieszcza akapit wewnątrz białego bloku.

 • Dedykowany przycisk: Brak
 • Składnia:
  [notice]
  ...
  [/notice]
  

Warto zobaczyć

Ciekawostki

 • Na starym forum osu! istniał błąd pozwalający na użycie przezroczystego koloru tekstu.
  • Ten problem został rozwiązany na nowej stronie osu!.