wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Kiai -tid

For forskrifter rundt kiai -tid, se: Rangeringskriterier

Kiai Time (eller kiai) er et begrep gitt for en "spesiell" timing -seksjon for å understreke en del av et beatmap. Spillere kan se om en del av et beatmap har en kiai timing -seksjon hvis de ser ekstra visuelle effekter i bakgrunnen (f.eks. Blinkende beats, flygende stjerner og fontener).

Mens kiai er aktiv, vil alle treffobjekter blinke på rytmen til hovedslaget og stjernene eksploderer fra markøren når en treffsirkel er rammet. Ellers faller de fra markøren når en glidebryter eller spinner blir fulgt.

Beatmapping

Kiai -tid brukes mest for den "sterkeste delen av en sang", som vanligvis er refrenget. Siden kiai -seksjoner er den sterkeste delen av en sang, er de vanligvis litt mer utfordrende enn resten av beatmap for å følge sangen.

osu!taiko

osu!taiko beatmaps gir kiai -seksjoner 20% mer score.