wiki
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Beatmap host

Beatmap host adalah manajer dan pengunggah dari sebuah beatmap. Mereka kebanyakan membuat mapsets difficulties dan mengkordinasi pembuatan sebuah guest difficulties. Seorang beatmap host biasanya bertanggung jawab untuk mencari mods dan menghubungi Beatmap Nominators untuk meneruskan beatmap mereka ke tahap prosedur beatmap ranking.