wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Şarkı içeriği kuralları

Eldeki pek çok çeşit müzikler ile birlikte, bir çok parçanın osu!'da kullanımında, aşağıdaki içerikleri barındırmaması koşuluyla, bir sakınca yoktur:

  • Şoke edici, müstehcen veya son derece cinsel ögeler konusunda fazlasıyla sansürsüz, müstehcen, ya da fikir ayrılığına sebebiyet veren
  • Uyuşturucu kullanımını, intiharı, cinayeti, veya kendine zarar vermeyi yücelten, destekleyen veya başka türlü özendiren
  • Irklar arası gerginliği veya ayrımı destekleyen
  • Feci ve dayanılmaz derecede gürültülü ya da fazlasıyla kırpılmış
  • Ciddi ölçüde politik

Sansürsüz sözlere sahip parçalar yukarıdaki kriterleri alenen çiğnemediği sürece kullanılabilir.

Beatmapin açıklamasına içeriğin hassas doğasını yansıtan bir satır eklenerek bunların belirtilmesi gerekir. Aynı zamanda, bahsi geçen sansürsüz içeriği apaçık bir şekilde yayınlayan şarkının bir kısmı mapin önizleme noktası olarak ayarlanmamalıdır.

Sansürsüz sözlere sahip parçaların maplenmesi

Bu nispeten karmaşık bir sorundur ve çoğunlukla birisi için kabul edilebilir olan bir başkası için kabul edilemez.

Verilen bir parçanın uygunluğunu göz önünde bulundururken, %20 ilkesini düşünün - parçanızın sözlü içeriğinin %20'sinden fazlası sansürsüz, müstehcen, veya başka türlü tartışmalı bir şeye doğrudan atıfta bulunuyor mu? Eğer öyleyse, osu! için uygun olmayabilir.

Bu ilke katı bir kural değildir, lakin büyük olasılıkla tercihlerinizde neyin çalışıp neyin çalışmayacağı doğrultusunda bilgi edinmenizde yardımcı olur.

Pek çok müzik tarzı veya türü sanatsal veya biçimsel amaçlardan ötürü sansürsüz sözler kullanırlar, ancak küfür ile sansürsüz içerik doğrudan yasaklı değilken, aşırı derecede argo dil barındıran veya diğerlerini kasıtlı olarak şoke etmek veya kışkırtmak için tasarlanmış parçalar yasaktır.

Eğer bu yönergeleri göz önünde bulundurarak parçanızla nasıl yol almanız gerektiğinden emin değilseniz, map setinizi karşıya yüklemeden önce Aday Gösterme Denetleme Takımı veya Küresel Moderasyon Takımı üyelerinin herhangi birine sorun!

"Ciddi ölçüde politik" içerik olarak neler sınıflandırılabilir?

Ritim ile ilgili bir oyunu tam anlamıyla ritim ile ilgili tutmak için ve 3 numaralı Topluluk Kuralına ithafen, yönetim tarafından aşırı derecede siyasi içerik barındırdığı belirlenen içerikler yasaktır.

Biz politik spektrumun herhangi bir "uç noktasına" bağlı değiliz-osu! tamamen apolitiktir ve biz insanların eğlenmesini istiyoruz, politik sebeplerden ötürü tartışma veya kavga başlatmalarını değil.

Parçam uygun değilse ne olur?

Yasaklı parçaları içeren herhangi bir beatmap web sayfasından kaldırılır.

Gönderinizin kaldırıldığı her seferde, kaldırılma gerekçesinin dayanağıyla birlikte kaldırmadan sorumlu Aday Gösterme Denetleme Takımı veya Küresel Moderasyon Takımı yönetici üyeleri tarafından size bir açıklama iletilecek.

İsterseniz bunu onlarla özel mesaj yoluyla tartışabilirsiniz, veya parçanın uygun olduğu iddianızı tasdik etmek için diğerlerinin görüşlerini edinebilirsiniz. Eğer halen daha bu cephede ortak bir zemin bulamıyorsanız, iddianız, parçanızın uygun olup olmadığına ortaklaşa bir karar verecek olan, şu anki NAT üyelerine bir fikir birliği oluşturulması için bildirilebilir.

Ağır derecede uygunsuz yüklemeler hariç, tüm kullanıcılara bu hükümlerin belirsiz doğası gereği cezai işlem uygulanmadan önce bir gönderi serbestisi tanınır. Bu serbesti geçtiğinde, uygunsuz parçaları devamlı karşıya yüklemeyi tercih eden kullanıcılar gönderilerinin kaldırılmasıyla birlikte 42 saatlik bir ceza ile karşılaşacaktır.