wiki

Kullanıcı yapılandırma dosyası

Bu, osu!.<PC hesap isminiz>.cfg dosyasındaki seçeneklerin bir listesidir. Bu seçeneklerin bir çoğu oyun içerisindeki seçenekler menüsünde mevcuttur, ve bunları oradan değiştirmeniz önerilir. Yalnızca gerçekten zorunda kaldığınızda bu değerleri manuel olarak düzenleyin.

Seçenekler menüsünden değiştirilebilenler

Seçenek Değer türü Oyun-içi seçenek
Username Metin Kullanıcı adı
Password Metin Şifre (kodlanmıştır, bunu kimseyle paylaşmayın!)
SaveUsername 0 veya 1 Kullanıcı adını hatırla
SavePassword 0 veya 1 Şifreyi hatırla
Language Metin Dil seçin
ShowUnicode 0 veya 1 Kendi dilindeki metaveriyi tercih et
AlternativeChatFont 0 veya 1 Sohbet görüntüsü için varsayılan/alternatif fontu kullan
FrameSync Metin Frame kısıtlayıcısı
FpsCounter 0 veya 1 FPS sayacını göster
CompatibilityContext 0 veya 1 Uyumluluk modu
ForceFrameFlush 0 veya 1 Düşen frameleri azalt
DetectPerformanceIssues 0 veya 1 Performans sorunlarını tespit et
Width Tam sayı Çözünürlük (Tam Ekran modunda 0)
Height Tam sayı Çözünürlük (Tam Ekran modunda 0)
WidthFullscreen Tam sayı Çözünürlük (Tam Ekran modunda 1)
HeightFullscreen Tam sayı Çözünürlük (Tam Ekran modunda 1)
Fullscreen 0 veya 1 Tam Ekran modu
Letterboxing 0 veya 1 Sinemaskop modu
LetterboxPositionX Tam sayı Yatay pozisyon
LetterboxPositionY Tam sayı Dikey pozisyon
SnakingSliders 0 veya 1 Açılan sliderlar
Video 0 veya 1 Arkaplan videosu
ShowStoryboard 0 veya 1 Storyboardlar
ComboBurst 0 veya 1 Kombo parıltıları
HitLighting 0 veya 1 Tıklama aydınlatması
Shaders 0 veya 1 Gölgelendirme efektleri
BloomSoftening 0 veya 1 Görüntü yumuşatma
ScreenshotFormat Metin Ekran görüntüsü formatı
MenuSnow 0 veya 1 Kar
MenuParallax 0 veya 1 Paralaks
ShowMenuTips 0 veya 1 Menü ipuçları
MenuVoice 0 veya 1 Arayüz sesleri
MenuMusic 0 veya 1 osu! müzik teması
SeasonalBackgrounds Metin Mevsimsel arkaplanlar
SongSelectThumbnails 0 veya 1 Küçük resimleri göster
DimLevel Tam sayı Arkaplan ışığı
IHateHavingFun 0 veya 1 Mola kısımlarında arkaplan ışığını değiştirme
ProgressBarType Metin Süreç çubuğu yerleşimi
ScoreMeter Metin Skor ölçer tipi
ScoreMeterScale Ondalık Skor-metre boyutu
KeyOverlay 0 veya 1 Her zaman tuş üstyazımını göster
HiddenShowFirstApproach 0 veya 1 İlk "Gizli" objede yaklaşma dairesini göster
ManiaSpeedBPMScale 0 veya 1 osu!mania kaydırma hızını BPM ile ölçeklendir
UsePerBeatmapManiaSpeed 0 veya 1 osu!mania hızını her beatmap için hatırla
DisplayStarsMinimum Ondalık Haritaları şu zorluktan
DisplayStarsMaximum Ondalık şu zorluğa kadar görüntüle
AudioDevice Metin Çıkış aygıtı
VolumeUniversal Tam sayı Ana ses
VolumeMusic Tam sayı Müzik
VolumeEffect Tam sayı Efekt
IgnoreBeatmapSamples 0 veya 1 Beatmap hitsoundlarını kapat
Offset Tam sayı Üniversal ofset
Skin Metin Şimdiki tema
IgnoreBeatmapSkins 0 veya 1 Beatmap temalarını yoksay
SkinSamples 0 veya 1 Skinin ses örneklerini kullan
UseTaikoSkin 0 veya 1 Taiko modu için Taiko skinini kullan
UseSkinCursor 0 veya 1 Her zaman skinin imlecini kullan
CursorSize Ondalık İmleç boyutu
AutomaticCursorSizing 0 veya 1 Otomatik imleç boyutu
ComboColourSliderBall 0 veya 1 Slider topunu kombo renginde kullan
MouseSpeed Ondalık Fare hassasiyeti
RawInput 0 veya 1 Raw input
AbsoluteToOsuWindow 0 veya 1 Giriş aygıtlarında kullanılan tüm hassas girdiyi osu! penceresinde kullan
ConfineMouse Metin Mouse imlecini sınırlandır
MouseDisableWheel 0 veya 1 Oyun içerisinde fare tekerleğini devre dışı bırak
MouseDisableButtons 0 veya 1 Oyun içerisinde fare tuşlarını devre dışı bırak
CursorRipple 0 veya 1 İmleç tıklama efekti
Tablet 0 veya 1 OS TabletPC desteğini etkinleştir
Wiimote 0 veya 1 Wiimote/TaTaCon Drum desteğini etkinleştir
VideoEditor 0 veya 1 Arkaplan videosu
EditorDefaultSkin 0 veya 1 Her zaman varsayılan temayı kullan
EditorSnakingSliders 0 veya 1 Hareket eden sliderlar
EditorHitAnimations 0 veya 1 Vuruş animasyonları
EditorFollowPoints 0 veya 1 Takip çizgileri
EditorStacking 0 veya 1 Yığın haline getirme
Ticker 0 veya 1 Kayan yazı bandı (sohbet)
AutoChatHide 0 veya 1 Sohbeti oyun sırasında otomatik olarak gizle
ChatHighlightName 0 veya 1 Biri ismini söylediğinde bildirim göster
ChatMessageNotification 0 veya 1 Sohbet mesajları bildirimlerini göster
ChatAudibleHighlight 0 veya 1 Biri senin adını söylediğinde ses ile bildir
DisplayCityLocation 0 veya 1 Bulunduğun şehri diğerleri ile paylaş
ShowSpectators 0 veya 1 Oyun sırasında izleyici listesini göster
AutoSendNowPlaying 0 veya 1 Haritaların linklerini otomatik olarak seyircilerle paylaş
PopupDuringGameplay 0 veya 1 Bildirimleri oyun sırasında da göster
NotifyFriends 0 veya 1 Arkadaşların durumunu değiştirdiğinde bildir
AllowPublicInvites 0 veya 1 Tüm oyuncuların çok oyunculu oyunlarına davet etmesine izin ver
DiscordRichPresence 0 veya 1 Discord Rich Presence
YahooIntegration 0 veya 1 Yahoo ile osu!'yu entegre et
MsnIntegration 0 veya 1 MSN Live durumuyla osu!'yu entegre et
AutomaticDownload 0 veya 1 osu!direct indirmelerine otomatik olarak başla
AutomaticDownloadNoVideo 0 veya 1 Otomatik indirmeleri videosuz yap
ChatFilter 0 veya 1 Küfürleri/argo kelimeleri filtrele
ChatRemoveForeign 0 veya 1 Yabancı karakterleri filtrele
LogPrivateMessages 0 veya 1 Özel mesajları otomatik olarak kronolojik sırayla kaydet
BlockNonFriendPM 0 veya 1 Arkadaşlara ekli olmayanlardan gelen mesajları engelle
IgnoreList Boşluk ile ayrılmış metin listesi Engellenmiş kişi listesi
HighlightWords Boşluk ile ayrılmış metin listesi Highlight'lanmış kelimeler

Tuş düzeni

Tuş düzeni seçeneklerinde bulunan değerler, tuşların isimleridir.

Seçenek Eylem
keyOsuLeft osu! sol tık
keyOsuRight osu! sağ tık
keyOsuSmoke osu! duman
keyTaikoInnerLeft osu!taiko sol davul ortası
keyTaikoInnerRight osu!taiko sağ davul ortası
keyTaikoOuterLeft osu!taiko sol davul kenarı
keyTaikoOuterRight osu!taiko sağ davul kenarı
keyFruitsLeft osu!catch sola hareket etme
keyFruitsRight osu!catch sağa hareket etme
keyFruitsDash osu!catch hızlanma
keyIncreaseSpeed osu!mania kayma hızını arttır
keyDecreaseSpeed osu!mania kayma hızını azalt
keyPause Oyunu duraklat
keySkip Arasahneyi atla
keyToggleScoreboard Skor tablosunu aç/kapa
keyIncreaseAudioOffset Yerel şarkı offsetini arttır
keyDecreaseAudioOffset Yerel şarkı offsetini azalt
keyQuickRetry Hızlı tekrar
keyToggleFrameLimiter Kare hızı sınırlayıcıları arasında geçiş yap
keyToggleChat Sohbeti aç
keyToggleExtendedChat Kullanıcı listesiyle birlikte sohbeti aç
keyScreenshot Ekran görüntüsü kaydet
keyVolumeIncrease Evrensel ses düzeyini arttır
keyVolumeDecrease Evrensel ses düzeyini azalt
keyDisableMouseButtons Fare tuşlarını devre dışı bırak
keyBossKey osu!'yu bildirim çubuğuna küçült
keySelectTool Seç aracını kullan
keyNormalTool Normal aracını kullan
keySliderTool Slider aracını kullan
keySpinnerTool Spinner aracını kullan
keyNewComboToggle Yeni kombo ekleme/kaldırma
keyWhistleToggle Islık ekleme/kaldırma
keyFinishToggle Bitiş ekleme/kaldırma
keyClapToggle Alkış ekleme/kaldırma
keyGridSnapToggle Izgara bölücüyü ekleme/kaldırma
keyDistSnapToggle Mesafe aralığı ekleme/kaldırma
keyNoteLockToggle Vuruş obje sabitleme ekleme/kaldırma
keyNudgeLeft Sola ötele
keyNudgeRight Sağa ötele
keyHelpToggle Düzenleyici yardım ekranını aç
keyJumpToBegin İlk vuruş objesine atla
keyPlayFromBegin En baştan oynat
keyAudioPause Oynatmayı durdur
keyJumpToEnd Son vuruş objesine atla
keyGridChange Izgara boyutları arasında geçiş yap
keyTimingSection Devralan zamanlama noktası ekle
keyInheritingSection Devralmayan zamanlama noktası ekle
keyRemoveSection Zamanlama noktasını kaldır
keyEasy Easy modunu aç/kapa
keyNoFail No Fail modunu aç/kapa
keyHalfTime Half Time modunu aç/kapa
keyHardRock Hard Rock modunu aç/kapa
keySuddenDeath Sudden Death modunu aç/kapa
keyDoubleTime Double Time modunu aç/kapa
keyHidden Hidden modunu aç/kapa
keyFlashlight Flashlight modunu aç/kapa
keyRelax Relax modunu aç/kapa
keyAutopilot Autopilot modunu aç/kapa
keySpunOut Spun Out modunu aç/kapa
keyAuto Auto modunu aç/kapa
keyScoreV2 Score V2 modunu aç/kapa

osu!mania düzeni

Her bir osu!mania tuş modunun kendine ait bir dizi seçenekleri bulunur. Burada, tuş sayısını (1 ile 18 arası) belirtmek için # sembolünü kullanıyoruz.

Seçenek Değer türü Açıklama
ManiaLayouts#K Boşluk ile ayrılmış (klavye) tuş ismi listesi #K için tuş düzenini ayarlar
ManiaLayouts#KSplit Boşluk ile ayrılmış (klavye) tuş ismi listesi Co-op modunda #/2K için tuş düzenini ayarlar

Daha fazla osu!mania düzeni seçenekleri mevcut temanın skin.ini dosyasında bulunabilir.

Oyun içerisinde başka eylemlerle değiştirilebilenler

Sohbet

Seçenek Değer türü Açıklama
ChatSortMode Metin Genişletilmiş sohbet penceresi kullanıcı listesinin sıralaması
ChatLastChannel Metin Aktif son kanal
ChatChannels Metin Kullanılan kanal listesi
UserFilter Metin Genişletilmiş sohbet penceresi için filtre

Düzenleyici

Seçenek Değer türü Açıklama
EditorGridSize Tam sayı Izgara boyutunun osu! pixels karşılığı
EditorGridSizeDesign Tam sayı Dizayn ızgara boyutunun osu! pixels karşılığı
EditorDim 0 veya 1 Test oyunundayken arkaplanı karart
EditorGrid 0 veya 1 Açı yakalamayı etkinleştir
EditorBeatDivisor Tam sayı Son kullanılan nota ızgara bölücü
DistanceSpacing Ondalık Son kullanılan mesafe aralığı çarpanı
DistanceSpacingEnabled 0 veya 1 Mesafe aralığını etkinleştir
NotifySubmittedThread 0 veya 1 BSS kullanarak map gönderirken Yanıt geldiğinde e-posta bildirimi al seçeneğini otomatik olarak işaretler
LoadSubmittedThread 0 veya 1 BSS kullanarak map gönderirken Göndermeden sonra tarayıcıda aç seçeneğini otomatik olarak işaretler

Ana menü

Seçenek Değer türü Açıklama
FrameTimeDisplay 0 veya 1 Kare zamanı göstergesini göster/gizle
PermanentSongInfo 0 veya 1 Çalan şarkı bilgisinin kalıcı/geçici olarak göster

Çok oyunculu

Seçenek Değer türü Açıklama
LobbyPlayMode Tam sayı Seçilen oyun modu sekmesi (-1 = Tümü, 0 = osu!, 1 = osu!taiko, 2 = osu!catch, 3 = osu!mania)
LobbyShowExistingOnly 0 veya 1 Sahip Olunan Beatmapler filtresini aç/kapa
LobbyShowFriendsOnly 0 veya 1 Arkadaşlarının Bulunduğu Odalar filtresini aç/kapa
LobbyShowFull 0 veya 1 Dolu Odaları Göster filtresini aç/kapa
LobbyShowPassworded 0 veya 1 Kilitli Odaları Göster filtresini aç/kapa
LobbyShowInProgress 0 veya 1 Devam Edenleri Göster filtresini aç/kapa

Oyna

Seçenek Değer türü Açıklama
ManiaSpeed Tam sayı osu!mania kayma hızı
ScoreboardVisible 0 veya 1 Skor tablosunun gösterilmesi/gizlenmesi
ShowInterface 0 veya 1 Arayüzün gösterilmesi/gizlenmesi
ShowInterfaceDuringRelax 0 veya 1 Relax veya Autopilot kullanırken arayüzün gösterilmesi/gizlenmesi

Tekrar

Seçenek Değer türü Açıklama
ShowReplayComments 0 veya 1 Tekrar izlerken Yorumları Göster seçeneğini aç/kapa

Şarkı seçimi

Seçenek Değer türü Açıklama
TreeSortMode Metin Beatmaplerin gruplandırılması
TreeSortMode2 Metin Beatmaplerin sıralanması
LastPlayMode Metin Seçilen oyun modu
RankType Metin Skor tablosu sıralamaları için filtre

Oyun içerisinde değiştirilemeyenler

Seçenek Değer türü Açıklama
BeatmapDirectory Metin osu!'nun beatmapleri depoladığı klasör
BossKeyFirstActivation 0 veya 1 Patron geldi tuşunun daha önce basılıp basılmadığı
CanForceOptimusCompatibility 0 veya 1 osu!'nun bazı NVIDIA ekran kartlarında optimizasyon gerçekleştirip gerçekleştirmemesi
ConfirmExit 0 veya 1 Oyundan çıkmadan önce osu!'nun onay isteyip istememesi
CustomFrameLimit Tam sayı Oyun içerisinde üçüncü bir FPS sınırlayıcı ayarlama
Display Tam sayı osu!'nun açılması gereken monitör dizini
EditorTip Tam sayı Gösterilecek bir sonraki düzenleyici ipucunun dizini
GuideTips Metin Daha önce gösterilen rehber ipuçlarının bir daha gösterilmemesi için onları takip eder
HighResolution 0 veya 1 HD tema element desteğini zorlar
IgnoreBarline 0 veya 1 osu!mania ölçü çizgilerinin gözükmesi/gizlenmesi
LastVersion Metin Mevcut istemci sürümü
LastVersionPermissionsFailed Metin Bir güncellemeyi tamamlamak için bilgisayar yönetici izinleri gerektiren son istemci sürümü
LowResolution 0 veya 1 SD tema elementlerini kullanmaya zorlar (HighResolution seçeneğini geçersiz kılar)
MenuTip Tam sayı Gösterilecek bir sonraki menü ipucunun dizini
MyPcSucks 0 veya 1 Bütün süslü grafik ayarlarını devre dışı bırakır
OverrideRefreshRate 0 veya 1 RefreshRate seçeneğinin kullanıp kullanılmaması
RefreshRate Tam sayı Özel yenileme hızı
ScaleMode Metin Bütün ekranı kaplayan spriteların varsayılan boyutu
ScreenshotId Tam sayı Sonraki ekran görüntüsünün ID'si
SkipTablet 0 veya 1 osu!'nun özel tablet işleme kodunu devre dışı bırakır
UpdatePending 0 veya 1 Yüklenmeyi bekleyen bir güncelleme olup olmadığı

Kullanılmayanlar

  • AllowNowPlayingHighlights
  • ComboFire
  • ComboFireHeight
  • ForceSliderRendering
  • ManiaLayoutSelected#K, # 1 ile 18 arası bir sayı
  • ManiaLayoutSelected#KSplit, # 2 ile 18 arası bir sayı
  • MenuTriangles
  • Renderer